Hyppää sisältöön

Luotettavan tiedon arviointi

Käynnissä oleva mediataitoviikko on hyvä muistutus siitä, että jokainen digin käyttäjä tarvitsee teknisten taitojen lisäksi sisällöllistä lukutaitoa opetellessaan uusien välineiden ja sovellusten käyttöä. Luotettavan tiedon arviointi on ehkä yksi tärkeimmistä mediataidoista.

Oli kyse sitten uutisesta, sähköpostista, tekstiviestistä tai sosiaalisen median sisällöstä, tiedon luotettavuutta kannattaa systemaattisesti opetella arvioimaan selkeiden kysymysten avulla. Kuka tiedon on julkaissut, missä juttu on julkaistu (tarkista osoite/profiili tms.), onko tieto ajankohtaista, löytyykö samaa tietoa muista lähteistä, vaikuttavatko omat asenteesi arviointiin tai onko kyseessä fakta, mielipide vai kenties pila?

Uutta SeniorSurf aineistoa

SeniorSurf on tuottanut uutta aineistoa käänteisen kuvahaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin tueksi. Näiden aineistojen pysyvä kotipaikka on osoitteessa seniorsurf.fi/materiaalipankki/mediataidot. Videon ja ohjeet on laatinut SeniorSurfin geronomiopiskelija Mari Metsävainio.

Millä tavoin verkossa olevan tiedon luotettavuutta voi arvioida? Mistä voit päätellä, onko kyseessä tosi uutinen vai jonkun mielipide? Katso uusi video: Tiedon luotettavuuden arviointi Vanhustyön keskusliiton YouTube-kanavalla, SeniorSurf-soittolistalla.

Käänteinen kuvahaku

Käänteinen kuvahaku on yksi tapa arvioida tiedon luotettavuutta. Käänteisen kuvahaun avulla voit tarkistaa, onko kuva käytössä jossain muualla netissä ja mitä tietoa kuvasta on saatavilla. Voit käyttää käänteistä kuvahakua monenlaiseen tiedon hakuun, kuten kasvien ja eläinten tunnistamiseen tai vaikkapa tekstin kopioimiseen ja kääntämiseen.

Käänteinen kuvahaku -ohjeet koostuvat kolmesta osiota: 
1. Hakutuloksen kuvalla hakeminen; 
2. Verkkosivulla sijaitsevalla kuvalla hakeminen; 
3. Kuvan hakeminen oman laitteen kuvalla.

Helposti tulostettavat ohjeet on saatavilla jokaiselle laitetyypille erikseen:
Android-mobiililaitteiden käyttäjille (pdf); iPhonen ja iPadin käyttäjille (pdf); sekä tietokoneen käyttäjille (pdf).

Miten tunnistat luotettavan tiedon? Vinkkejä tarkistukseen.
KAVI: Näin tunnistat luotettavan tiedon (2024). Voit tulostaa kuvan vaikka digiopastuksen huoneentauluksi!

(6.2.2024)

Mediataitoviikko on täällä

Media- ja digitaidot ovat nykyisin läsnä monessa arjen tekemisessä. Laitteiden ja palveluiden käytön teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan sisällöllistä lukutaitoa, jonka avulla digiä voi käyttää turvallisesti hyödyksi ja iloksi. Erilaiset mediataidot tarjoavat monia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, siksi niiden opettelun onkin hyvä kulkea käsi kädessä digitaitojen opettelun kanssa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) järjestämä Mediataitoviikko (5.-11.2.2024) on mediakasvatuksen oma teemaviikko, joka tarjoaa kaikille aiheesta kiinnostuneille inspiraatiota oman työn ja osaamisen kehittämiseen. Mediataitoviikolta voit löytää uusia ideoita kaiken ikäisten kohderyhmien mediataitojen vahvistamiseen.

Tänä vuonna mukana on 70 kumppaniorganisaatiota. Tarjolla on eri kohderyhmille suunnattua materiaalia ja asiantuntevia artikkeleita mm. turvallisuudesta, algoritmeista, digiin liittyvistä ympäristökysymyksistä sekä robottilukutaidosta.

Mukana Mediataito-lehdessä myös SeniorSurfin artikkeli Miten ja millaisilla taidoilla seniorit käyttävät mediaa.

Keskustelukortit senioriryhmille

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan tuottamat uudet mediataitoaiheiset keskustelukortit on tarkoitettu innostamaan senioreita pohtimaan omaa osaamistaan ja asenteitaan median käyttäjinä ja sen tuottajina.

Keskustelukortit ja niihin liittyvät ryhmän ohjaajan vinkit on ladattavissa ja tulostettavissa vapaasti osoitteesta www.seniorsurf.fi/materiaalipankki/mediataidot/
Kortteja on yhteensä 40 neljästä eri aihealueesta: tunne, kokemus ja taidot, tieto sekä tiedon lähteet. Korttien lauseet ja lisätehtävät kirvoittavat pohtimaan mediataitoja sekä puolesta että vastaan. Jokaisen kokemukset ovat tärkeitä ja todellisia – keskustelu voi auttaa joko vahvistamaan aiempia mielipiteitä tai innostaa uuden oppimiseen.

Tilaa keskustelukortit aktiivisen ryhmäsi käyttöön

Mediataitoviikon kunniaksi jaamme maksutta 50 kpl painettuja korttipakkoja organisaatioille, joiden käytössä kortit pääsevät aktiiviseen käyttöön! Tilaa korttipakka täyttämällä tämä lomake.

Kampanja on voimassa mediataitoviikon ajan, 11.2.2024 saakka, tai niin pitkään kun korttipakkoja riittää. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ja korttipakat postitetaan helmikuun aikana.

Osallistu mediataitoviikon tapahtumiin

Poimintoja Mediataitoviikon verkkotapahtumista (katso tarkemmat osallistumisohjeet linkistä)

5.2. klo13 Aikuisten inklusiivisen mediakasvatuksen verkoston avoimet ovet (koordinoi Sosped)
5.2. klo18 Tietoturvallinen toiminta sähköisissä medioissa (Helsingin Seudun Kesäyliopisto)
6.2. klo14 Tekoälystä tukiälyksi: Miten hyödyntää tekoälyä arjessa? (Erilaisten oppijoiden liitto)
7.2. klo10 SurfAreena vapaaehtoisille digiopastajille: Mediataidot digiopastuksissa (SeniorSurf, VTKL)
7.2. klo17 Huijaukset kiihtyvät – miten niiltä voi suojautua? (Nordea Suomi)

Tiedote: Moni seniori kokee television riittävän uutislähteeksi

Seniorit seuraavat maailman menoa television välityksellä. Suurin osa kokee, ettei eri medioiden käyttöä tai osallistumisen määrää ole tarvetta lisätä. Valheellisen tiedon tunnistamista pidetään melko helppona, mutta huijausten ja valeuutisten lisääntyminen myös huolettaa.

”Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta toteutti elokuussa 2023 tutkimuksen Suomessa asuvien, yli 65-vuotiaiden seniorien mediataitoihin liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä seniorit etsivät ajankohtaista tietoa ja mitkä ovat mahdollisia tiedonsaannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuuden arvioinnista.

Jopa 95 prosenttia vastaajista kertoi television olevan heidän ensisijainen tiedonlähteensä. Lähes kaikki vastaajat (98 prosenttia) seurasivat kotimaan uutisia päivittäin ja ulkomaan uutisiakin seurasi päivittäin jopa 91 prosenttia vastaajista. Huomattavan suuri osa vastaajista (77 prosenttia) kertoi seuraavansa päivittäin myös oman alueensa ajankohtaisia uutisia ja asioita. Edellä mainittujen lisäksi vastaajat kertoivat seuraavansa säätä, kirkon hengellisiä uutisia sekä kauppojen tarjouksia.”

Lue koko tiedote Vanhustyön keskusliiton ePressistä.

Tutustu kyselytutkimukseen aineistoineen SeniorSurfin sivuilla.

(29.1.2024)

Raportti: Seniorien mediataidot -tutkimus

Vanhustyön keskusliitto teki kyselytutkimuksen Suomessa asuvien, yli 65-vuotiaiden seniorien mediataitoihin liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä seniorit etsivät ajankohtaista tietoa ja mitkä ovat mahdollisia tiedonsaannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuuden arvioinnista. Kyselyn toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy.

Vastauksia kerättiin sekä digitaalisia palveluja käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluja käyttäviltä, 65-vuotiailta mannersuomalaisilta seniorikansalaisilta. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksen ja sähköisen vastaajapaneelin yhdistelmänä 9.8.-1.9.2023 välisenä aikana. Tutkimuksen kokonaisotos (n) oli yhteensä 800 haastattelua.

Tulosten perusteella seniorit seuraavat eniten kotimaan ja ulkomaan asioita sekä oman alueen asioita ja uutisia. Kanavista ylivoimaisesti suosituin on televisio. Muita suosittuja kanavia ovat radio, printtilehtien digiversiot, verkkouutiset ja -sivustot. Suurin osa vastaajista kokee, ettei heillä ole tarvetta lisätä muiden kanavien seuraamista.

Ajankohtaiseen keskusteluun osallistumiselle ei nähdä esteitä, mutta sitä ei haluta myöskään lisätä. Seniorit kokivat luotettavan tiedon arvioinnin olevan melko helppoa.

Lue koko tutkimusraportti.

Tutkimuksen pohjalta SeniorSurf on tehnyt senioreille suunnatut Seniorin mediataidot -keskustelukortit.

(8.1.2024)

Alustavia tuloksia seniorien mediataitokyselystä

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta teki yli 65-vuotiaille (ei yläikärajaa) senioreille kyselyn (N=800) heidän mediataidoistaan elokuussa 2023. Kyselyssä selvitettiin minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat, mistä uutisia ja ajankohtaista tietoa etsitään ja mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä heidän näkemyksiään tiedon luotettavuudesta.

Suositut uutislähteet

Kyselyn alustavissa tuloksissa huomattiin, että tärkein uutislähde senioreille on televisio (95 %). Sen lisäksi radio sekä verkkouutiset ovat tärkeitä tiedonlähteitä.

Valeuutisten tunnistaminen

Seniorit kokevat, että tunnistavat hyvin valeuutiset. Keinoja valeuutisten tunnistamiseen ei kuitenkaan ole hallussa kovin hyvin, vaan tässä luotetaan mm. maalaisjärkeen ja intuitioon.

Oma osallistuminen ja sisällön tuottaminen

Kolmasosa vastaajista on osallistunut paikalliseen päätöksentekoon, julkaissut valokuvia tai osallistunut ajankohtaiseen keskusteluun. Senioreista 26% ei kuitenkaan koe merkitykselliseksi osallistua itse yhteiskunnalliseen, julkiseen keskusteluun.

Tulosten varsinainen julkaisu tapahtuu tammikuussa 2024. SeniorSurf tuottaa aineistoa seniorien mediataitojen kasvattamiseksi kyselyn tulosten pohjalta.

Seniorien mediataitojen tukemisessa SeniorSurfin yritysyhteistyökumppanina toimii Google.

(14.11.2023)

Seniorien mediataitokysely käynnissä

SeniorSurf haluaa selvittää, minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat. Meitä kiinnostaa, mistä seniorit tänä päivänä etsivät ja lukevat uutisensa ja ajankohtaisen tietonsa, mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen esteitä ja onko tavoissa ja tottumuksissa esimerkiksi alueellisia eroja. Tavoitteena on saada vastauksia jopa noin 800:lta yli 65-vuotiaalta ihmiseltä, ilman yläikärajaa. Vastauksia kerätään sekä digitaalisia palveluita käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluita käyttäviltä senioreilta.

Kysely toteutetaan ostopalveluna, sen toteuttaa meille Suomen Kyselytutkimus Oy. Kyselyn sisältöä ovat kanssamme ideoineet Vanhustyön keskusliiton viestintä, mediakasvatuksen asiantuntija Eira Airola ja tutkija Susanna Rivinen sekä joukko vapaaehtoisia vertaisopastajia.

Kysely on käynnissä suunnilleen elokuun ajan. Kyselyyn ei pääse vastaamaan sivuiltamme, vaan se toteutetaan nettipaneelin ja puhelinhaastattelujen avulla. Seniorien mediataitokyselyn tulokset julkaistaan tulevan talven aikana.

Kyselyn toteutusta tukee Google, joka on yksi SeniorSurfin arvokkaista yritysyhteistyökumppaneista.

(10.8.2023)

Mediataidot

”Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataitoja ovat esimerkiksi mediatuottaminen, mediasisältöjen tulkinta, medialaitteiden käyttötaidot, tiedonhaun taidot, kriittisyys mediavälitteistä informaatiota kohtaan, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena.” (Lähde: Mediakasvatusseura ry)

Tältä sivulta löydät vinkkejä materiaaleista, joiden avulla voit kehittää omia medialukutaitoja tai jotka voivat olla hyödyksi digiopastuksissa ja senioriryhmien ohjauksessa. Sivun loppuun on koottu myös tutkimustietoa, artikkeleita ja hankesivuja liittyen aikuisten ja ikäihmisten mediataitoihin ja mediakasvatukseen. Toivomme, että tästä sivustosta on iloa myös uuden, erityisesti ikääntyvien tarpeisiin suunnatun materiaalin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tutustu myös Materiaalipankin muihin osioihin, kuten Digitaidot ja Tietoturva.

Uutta aineistoa seniorien mediataitojen tueksi

SeniorSurf haluaa nostaa mediataitojen roolin näkyväksi osaksi digiosallisuutta ja digitaalisten taitojen harjoittelua. Mediataitoja tukevaa sisältöä on vuosia kehitetty lasten ja nuorten näkökulmasta, mutta tarvitaan myös aineistoa, joka puhuttelee aikuisväestöä ja ikääntyneitä.

SeniorSurfin tuottamat keskustelukortit ja sanaristikot on tehty tammikuussa 2024 julkaistun Seniorien mediataitotutkimuksen innoittamina.

Mediataidot – keskustelukortit senioreille

Uudet keskustelukortit auttavat senioreita pohtimaan omaa suhdettaan mediataitoihin. Kortit on jaettu neljään aihepiiriin: tunne, kokemus ja taidot, tieto sekä tiedon lähteet. Voit käyttää aiheita sekaisin tai yksi kerrallaan.

Tulosta SeniorSurfin tuottamat kortit käyttöösi ja hyödynnä myös korttien lisäksi tehdyt käyttövinkit ja lisätiedot.

Käänteinen kuvahaku

Käänteinen kuvahaku on yksi tapa arvioida tiedon luotettavuutta. Käänteisen kuvahaun avulla voit tarkistaa, onko kuva käytössä jossain muualla netissä ja mitä tietoa kuvasta on saatavilla. Voit käyttää käänteistä kuvahakua monenlaiseen tiedon hakuun, kuten kasvien ja eläinten tunnistamiseen tai vaikkapa tekstin kopioimiseen ja kääntämiseen.

Tulosta eri laitetyypeille räätälöidyt selkeäkieliset ohjeet käyttöösi.

Katso myös tuore video tiedon luotettavuuden arvioinnista SeniorSurfin YouTube-kanavalla!

Digiaiheisia ristikoita

Sanaristikkojen täyttäminen on mukavaa puuhaa! Vuoden 2024 mediataitoviikolle tuotetut ristikot sisältävät digi- ja media-aiheisia sanoja. Tulosta ristikot ja niiden ratkaisut omaksi iloksesi tai hyödynnä työssäsi!

Digitaalinen jalanjälki

Digilaitteita ja nettisivustoja käyttäessämme meistä tallentuu paljon tietoa eri palveluihin. Mitä tästä pitäisi tietää, miten sitä voi hallita ja mitä tapahtuu tiedoille henkilön kuoleman jälkeen.

Tiedonhaku

Tiedon luotettavuus

Valeuutiset ja huijaukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Lue lisää: sivustoja, tutkimuksia ja koulutuksia

Sivustoja

Tutkimuksia ja selvityksiä

Artikkeleita

Koulutuksia ja webinaareja

Hankkeita mediataitoihin liittyen

  • Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023) – Kvs-säätiö, Faktabaari, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kansalaisopistojen liitto. Digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä.
  • OdigO-hanke (2021-2023), Lapin yliopisto. Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
  • IkäihMe-hanke (2018-2021), Lapin yliopisto. Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus
  • InPromptu (2018-2021), Tieke. Tukea digiosaamiseen.
  • Netikäs-projekti (2017-2020), Eläkeliitto. Ikääntyneiden mediataitojen kehittäminen.
  • LähiVerkko-projekti (2013-2017), Eläkeliitto. Tietotekniikkaa ikäihmisten arkeen. Pilotteja ja mm. Netikäs-mediasivistysmateriaali.

Haku