Hyppää sisältöön

Seniorien mediataitokysely käynnissä

SeniorSurf haluaa selvittää, minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat. Meitä kiinnostaa, mistä seniorit tänä päivänä etsivät ja lukevat uutisensa ja ajankohtaisen tietonsa, mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen esteitä ja onko tavoissa ja tottumuksissa esimerkiksi alueellisia eroja. Tavoitteena on saada vastauksia jopa noin 800:lta yli 65-vuotiaalta ihmiseltä, ilman yläikärajaa. Vastauksia kerätään sekä digitaalisia palveluita käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluita käyttäviltä senioreilta.

Kysely toteutetaan ostopalveluna, sen toteuttaa meille Suomen Kyselytutkimus Oy. Kyselyn sisältöä ovat kanssamme ideoineet Vanhustyön keskusliiton viestintä, mediakasvatuksen asiantuntija Eira Airola ja tutkija Susanna Rivinen sekä joukko vapaaehtoisia vertaisopastajia.

Kysely on käynnissä suunnilleen elokuun ajan. Kyselyyn ei pääse vastaamaan sivuiltamme, vaan se toteutetaan nettipaneelin ja puhelinhaastattelujen avulla. Seniorien mediataitokyselyn tulokset julkaistaan tulevan talven aikana.

Kyselyn toteutusta tukee Google, joka on yksi SeniorSurfin arvokkaista yritysyhteistyökumppaneista.

(10.8.2023)

Mediataidot

”Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataitoja ovat esimerkiksi mediatuottaminen, mediasisältöjen tulkinta, medialaitteiden käyttötaidot, tiedonhaun taidot, kriittisyys mediavälitteistä informaatiota kohtaan, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena.” (Lähde: Mediakasvatusseura ry)

Tältä sivulta löydät linkkejä materiaaleihin, jotka liittyvät media(luku)taitojen eri osa-alueisiin. Monet eri toimijat ovat tuottaneet hyvää sisältöä, jota kannattaa hyödyntää.

Sivun loppuun on koottu tutkimustietoa, artikkeleita ja hankesivuja mediataitoihin ja mediakasvatukseen liittyen, erityisesti aikuisille ja ikäihmisille suunnattujen materiaalien osalta. Faktat ovat toki ikärajattomia, mutta esimerkkien ja tehtävien suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon oma kohderyhmä ja heitä puhuttelevat sisällöt.

Toivomme, että tästä sivustosta on iloa niin mediataitojen itseopiskeluun kuin esimerkiksi opastusten, tietoiskujen ja uusien, ikääntyville suunnatun materiaalien suunnitteluun ja kehittämiseen.

Sivun päivitystoiveet ja yhteistyöehdotukset: seniorsurf@vtkl.fi

Ajankohtaista

Mediataitoviikkoa vietetään 6.-12.2.2023. Ota seurantaan Mediataitokoulu Facebookissa ja saat uusia, ajankohtaisia vinkkejä mediataitosisällöistä.

Perusteita mediataidoista

Tiedonhaku

Tiedon luotettavuus

Valeuutiset ja huijaukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Digitaalinen jalanjälki

Digilaitteita ja nettisivustoja käyttäessämme meistä tallentuu paljon tietoa eri palveluihin. Mitä tästä pitäisi tietää, miten sitä voi hallita ja mitä tapahtuu tiedoille henkilön kuoleman jälkeen.

Lähteitä, tutkimuksia ja koulutuksia

Artikkeleita

Koulutuksia ja webinaareja

Mediataitoihin liittyviä hankkeita

  • Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023) – Kvs-säätiö, Faktabaari, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kansalaisopistojen liitto. Digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä.
  • OdigO-hanke (2021-2023), Lapin yliopisto. Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
  • IkäihMe-hanke (2018-2021), Lapin yliopisto. Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus
  • InPromptu (2018-2021), Tieke. Tukea digiosaamiseen.
  • Netikäs-projekti (2017-2020), Eläkeliitto. Ikääntyneiden mediataitojen kehittäminen.
  • LähiVerkko-projekti (2013-2017), Eläkeliitto. Tietotekniikkaa ikäihmisten arkeen. Pilotteja ja mm. Netikäs-mediasivistysmateriaali.

Haku