SeniorSurf

SeniorSurf vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digiopastuksia. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.

SeniorSurf on tuottanut faktaa infograafeina. Aineistoista löytyy myös asennevaikuttamista sarjakuvien muodossa sekä mm kokoamiamme artikkeleita ja julkaisuita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen.

SeniorSurf parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin. Pyrkimyksenä on, että ikääntyneiden tarpeet digipalveluiden käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä entistä paremmin.

Sekä sinä että minä voimme olla edistämässä seniorien digiosallisuutta – tai sitten haittaamassa sitä. Kumman sinä valitset?

SeniorSurf on mukana monissa digituen verkostoissa vaikuttamassa seniorien digitaitoihin ja digiosallisuuteen liittyvissä asioissa.

Noudatamme toiminnassamme Digi- ja väestötietoviraston digituen eettistä ohjeistusta.

Haku