Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Vanhustyön keskusliiton (VTKL) SeniorSurf-toimintaa.

1 Käsiteltävät henkilötiedot

SeniorSurf-toiminnassa käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • SeniorSurf-verkoston jäsenet.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen tilaajat.
 • Digiopastajat (SeniorSurfin etäopastuspalvelu ja uutiskirjeen tilaajat).
 • Yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tiedot (Opastuspaikkakartta ja SeniorSurfin etäopastuspalvelu).
 • SeniorSurfin tilaisuuksiin ilmoittautuneet.
 • SeniorSurfin etäopastuspalvelun asiakkaat.

2 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
(Y-tunnus 0215403–8)
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Tiina Etelämäki, johtava asiantuntija
tiina.etelamaki(at)vtkl.fi
p. 050 343 5955

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä SeniorSurf-toiminnan toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • SeniorSurf-verkoston tapaamisten järjestäminen ja yhteydenpito.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen lähettäminen.
 • Digiopastajien kirjeen lähettäminen.
 • Opastuspaikkakartan tietojen ylläpitäminen ja yhteydenpito opastusten järjestäjiin.
 • SeniorSurfin tilaisuuksien järjestäminen.
 • SeniorSurfin etäopastuspalvelun järjestäminen.
 • Toiminnan tilastointi, kehittäminen ja arviointi.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan rekisteröidyn suostumus.

4 Kerättävät henkilötiedot

SeniorSurf-verkoston jäseniltä

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • organisaatio sekä toiminta/hanke
 • verkoston jäsenyyden alkamisajankohta.

Opastuspaikkakartan yhteyshenkilöiltä:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • organisaation nimi
 • www-osoite
 • organisaation tyyppi (3. sektori, kunnallinen, julkinen)
 • opastuspaikan nimi
 • osoite.

SeniorSurfin järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneilta:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • taustaorganisaatio
 • erityisruokavaliotiedot
 • muut tapahtumiin osallistumiseen vaikuttavat seikat.

SeniorSurfin etäopastuspalvelun vapaaehtoisilta:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • kotiosoite
 • syntymävuosi
 • sukupuoli
 • organisaatio.

SeniorSurfin etäopastuspalvelun asiakkailta:

 • etunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • syntymävuosi.

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että organisatorisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään seuraavasti:

 • SeniorSurf-verkoston jäsenten tietoja säilytetään niin kauan, kun verkoston jäsenyys on voimassa.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen tilaajien tietoja niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa.
 • Digiopastajien kirjeen tilaajien tietoja niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa.
 • Opastuspaikkakarttaan liittyviä tietoja säilytetään niin kauan, kun opastuspaikan tiedot ovat voimassa.
 • SeniorSurfin järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta tilaisuuden jälkeen.
 • SeniorSurfin etäopastuksen asiakkaiden puhelutiedot säilytetään teleoperaattoreita koskevan lainsäädännön vuoksi TeleQ-järjestelmässä 14 kuukauden ajan. Muut asiakkaan henkilötiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta opastuksen toteutumisen jälkeen.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä.

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.

Linkki Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Tuorein päivitys on tehty 3.3.2023.

Haku