Hyppää sisältöön

Alustavia tuloksia seniorien mediataitokyselystä

Alustavia tuloksia seniorien mediataitokyselystä

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta teki yli 65-vuotiaille (ei yläikärajaa) senioreille kyselyn (N=800) heidän mediataidoistaan elokuussa 2023. Kyselyssä selvitettiin minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat, mistä uutisia ja ajankohtaista tietoa etsitään ja mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä heidän näkemyksiään tiedon luotettavuudesta.

Suositut uutislähteet

Kyselyn alustavissa tuloksissa huomattiin, että tärkein uutislähde senioreille on televisio (95 %). Sen lisäksi radio sekä verkkouutiset ovat tärkeitä tiedonlähteitä.

Valeuutisten tunnistaminen

Seniorit kokevat, että tunnistavat hyvin valeuutiset. Keinoja valeuutisten tunnistamiseen ei kuitenkaan ole hallussa kovin hyvin, vaan tässä luotetaan mm. maalaisjärkeen ja intuitioon.

Oma osallistuminen ja sisällön tuottaminen

Kolmasosa vastaajista on osallistunut paikalliseen päätöksentekoon, julkaissut valokuvia tai osallistunut ajankohtaiseen keskusteluun. Senioreista 26% ei kuitenkaan koe merkitykselliseksi osallistua itse yhteiskunnalliseen, julkiseen keskusteluun.

Tulosten varsinainen julkaisu tapahtuu tammikuussa 2024. SeniorSurf tuottaa aineistoa seniorien mediataitojen kasvattamiseksi kyselyn tulosten pohjalta.

Seniorien mediataitojen tukemisessa SeniorSurfin yritysyhteistyökumppanina toimii Google.

(14.11.2023)

Haku