Hyppää sisältöön

Seniorien mediankäyttö ja mediataidot

Seniorien mediankäyttö ja mediataidot


Yhteiskunta, jossa elämme, pyörii pitkälti digitaalisten palveluiden ja digitaalisessa muodossa olevan tiedon varassa. Mediataitoja tarvitaan esimerkiksi tiedonhakuun, erilaisten tiedonlähteiden arvioimiseen, huijausten tunnistamiseen ja omien mediasisältöjen tuottamiseen. Suomalainen mediakasvatustyö on kansainvälisestikin korkeatasoista, mutta monesti unohtuu, että mediaosaamista tarvitsevat yhtälailla aikuiset ja seniori-ikäisetkin. SeniorSurf on koostanut kaksi uutta infograafia, joissa esitellään teemojen, kuvien ja tilastojen valossa, minkälaista on seniorien mediankäyttö ja mediataidot Suomessa.

Mediataidoilla on yhä merkittävämpi rooli yksilön osallisuuden toteutumiselle ja siksi niitä tulisi opettaa ihan jokaiselle. Suomessa mediataidot ovat mukana kansallisissa opetussuunnitelmissa, mutta opinpolkujen ja työelämän ulkopuolella olevat ryhmät ovat lähinnä itsenäisen opiskelun, vapaan sivistystyön eli kansalaisopiston kurssien tai erilaisten digiopastustilaisuuksien varassa. Mediaosaamisen kasvattamiseksi tarvitaan suunnitelmallisuutta ja kohderyhmälle soveltuvia ja kiinnostavia aineistoja.

Seniorin mediataidot

Senioreille keskeiset mediataidot koostuvat

  1. mediavälineiden käyttötaidoista
  2. mediavälineillä käytettävistä sisällöistä, kuten uutisista ja ajankohtaisista asioista, tiedonhaun taidoista, hyvinvointiin, terveyteen ja ajanhallintaan liittyvistä sovelluksista, median tuottamisen, osallistumisen ja vaikuttamisen taidoista sekä viihtymiseen käytettävistä sovelluksista (pelit, musiikki, kirjat, videot jne.)
  3. medialukutaitoihin kuuluvista osa-alueista, joita ovat mediasisältöjen tulkinta, tiedon luotettavuuden arviointi, tekijänoikeudet, digitaalisessa ympäristössäkin tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä datajälki eli ymmärrys siitä, mitä kaikkea tietoa meistä jää digitaalisiin palveluihin ja kuinka erilaiset palvelut sen perusteella toimivat ja tarjoavat meille vaikkapa sisältöjä.

Lähteenä on hyödynnetty mm. Mediakasvatusseuran määritelmiä.

Seniorin mediataidot -infograafi

Seniorien mediankäyttö tilastojen valossa

Yli 65-vuotiaiden käytetyimmät kanavat asioiden ja uutisten seuraamiseen ovat televisio (95 % vastaajista) ja radio (64 %). Erilaisten verkkouutisten, printtilehtien ja internetin hakukoneiden käyttö on lähes yhtä suosittua (noin 60 %).

39 % yli 65-vuotiaista on osallistunut päätöksentekoon (kunnalliset päätökset, vanhusneuvostot, taloyhtiön asiat jne.) ja 31 % heistä on osallistunut myös ajankohtaiseen keskusteluun esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla tai mielipidekirjoitusten kautta. Kuitenkin 26 % ikäryhmästä ei koe osallistumista merkityksellisenä. 24 % heistä voisi tuottaa enemmän mediasisältöä, jos kokisi sillä olevan merkitystä. (Lähde: Vanhustyön keskusliiton Seniorien mediataidot -kyselytutkimus.)

65-74-vuotiaiden päivittäin käytetyimmät sosiaalisen median -kanavat ovat facebook (59 %), WhatsApp (49 %) sekä YouTube (22 %). Kaikista ikäryhmistä yli 55-vuotiaat ovat oman arvionsa mukaan aktiivisimpia muiden julkaisuihin kommentoijia. (Lähde: DNA:n Digitaalinen elämä 2023 -tutkimus.)

65-79-vuotiaiden median käytössä korostuu aktiivinen uutisten ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen. Nuorempiin ikäryhmiin verrattuna viihtyminen ja esimerkiksi lyhyiden nettivideoiden katselu on vähäisempää. Yli 65-vuotiaat kokevat myös keskimääräistä useammin olevansa ulkopuolisia uusista medioista. (Lähde: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Suomalaisten mediataidot -kyselytutkimus 2021.)

Seniorien mediataidot tilastojen valossa -infograafi

Materiaalia seniorien mediataitojen tueksi

Tutkimusraportin löydösten pohjalta Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta on tehnyt vuoden 2024 aikana useita materiaaleja seniorien mediataitojen tueksi, kuten keskustelukortit senioriryhmille, selkeäkielisen videon luotettavan tiedon arvioinnista, ohjeet käänteisen kuvahaun eli Google Lens -sovelluksen käyttöön sekä digisanaristikoita.

Lisäksi Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat ovat kirjoittaneet seniorien mediataitoja käsittelevän artikkelin Mediataidot osana seniorien osallisuuden kokemusta digitalisoituvassa yhteiskunnassa, joka julkaistaan tiistaina 28.5.2024 osana Mediakasvatus hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena -teosta Kansallisen audiovisuaalisen instituutin järjestämässä Mediakasvatusfoorumissa.

Lataa SeniorSurfin infograafit käyttöösi

SeniorSurf on tuottanut monipuolisesti infograafeja seniorien digi- ja mediataitoihin liittyen. Löydät kaikki infograafit Digiosallisuus-sivulta ja ne ovat vapaasti muidenkin toimijoiden hyödynnettävissä.

(27.5.2024)

Haku