Hyppää sisältöön

Raportti: Seniorien mediataidot -tutkimus

Raportti: Seniorien mediataidot -tutkimus

Vanhustyön keskusliitto teki kyselytutkimuksen Suomessa asuvien, yli 65-vuotiaiden seniorien mediataitoihin liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä seniorit etsivät ajankohtaista tietoa ja mitkä ovat mahdollisia tiedonsaannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuuden arvioinnista. Kyselyn toteutti Suomen Kyselytutkimus Oy.

Vastauksia kerättiin sekä digitaalisia palveluja käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluja käyttäviltä, 65-vuotiailta mannersuomalaisilta seniorikansalaisilta. Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksen ja sähköisen vastaajapaneelin yhdistelmänä 9.8.-1.9.2023 välisenä aikana. Tutkimuksen kokonaisotos (n) oli yhteensä 800 haastattelua.

Tulosten perusteella seniorit seuraavat eniten kotimaan ja ulkomaan asioita sekä oman alueen asioita ja uutisia. Kanavista ylivoimaisesti suosituin on televisio. Muita suosittuja kanavia ovat radio, printtilehtien digiversiot, verkkouutiset ja -sivustot. Suurin osa vastaajista kokee, ettei heillä ole tarvetta lisätä muiden kanavien seuraamista.

Ajankohtaiseen keskusteluun osallistumiselle ei nähdä esteitä, mutta sitä ei haluta myöskään lisätä. Seniorit kokivat luotettavan tiedon arvioinnin olevan melko helppoa.

Lue koko tutkimusraportti.

Tutkimuksen pohjalta SeniorSurf on tehnyt senioreille suunnatut Seniorin mediataidot -keskustelukortit.

(8.1.2024)

Haku