Hyppää sisältöön

Mediataidot

”Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataitoja ovat esimerkiksi mediatuottaminen, mediasisältöjen tulkinta, medialaitteiden käyttötaidot, tiedonhaun taidot, kriittisyys mediavälitteistä informaatiota kohtaan, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena.” (Lähde: Mediakasvatusseura ry)

Tältä sivulta löydät vinkkejä materiaaleista, joiden avulla voit kehittää omia medialukutaitoja tai jotka voivat olla hyödyksi digiopastuksissa ja senioriryhmien ohjauksessa. Sivun loppuun on koottu myös tutkimustietoa, artikkeleita ja hankesivuja liittyen aikuisten ja ikäihmisten mediataitoihin ja mediakasvatukseen. Toivomme, että tästä sivustosta on iloa myös uuden, erityisesti ikääntyvien tarpeisiin suunnatun materiaalin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tutustu myös Materiaalipankin muihin osioihin, kuten Digitaidot ja Tietoturva.

Uutta aineistoa seniorien mediataitojen tueksi

SeniorSurf haluaa nostaa mediataitojen roolin näkyväksi osaksi digiosallisuutta ja digitaalisten taitojen harjoittelua. Mediataitoja tukevaa sisältöä on vuosia kehitetty lasten ja nuorten näkökulmasta, mutta tarvitaan myös aineistoa, joka puhuttelee aikuisväestöä ja ikääntyneitä.

SeniorSurfin tuottamat keskustelukortit ja sanaristikot on tehty tammikuussa 2024 julkaistun Seniorien mediataitotutkimuksen innoittamina.

Mediataidot – keskustelukortit senioreille

Uudet keskustelukortit auttavat senioreita pohtimaan omaa suhdettaan mediataitoihin. Kortit on jaettu neljään aihepiiriin: tunne, kokemus ja taidot, tieto sekä tiedon lähteet. Voit käyttää aiheita sekaisin tai yksi kerrallaan.

Tulosta SeniorSurfin tuottamat kortit käyttöösi ja hyödynnä myös korttien lisäksi tehdyt käyttövinkit ja lisätiedot.

Käänteinen kuvahaku

Käänteinen kuvahaku on yksi tapa arvioida tiedon luotettavuutta. Käänteisen kuvahaun avulla voit tarkistaa, onko kuva käytössä jossain muualla netissä ja mitä tietoa kuvasta on saatavilla. Voit käyttää käänteistä kuvahakua monenlaiseen tiedon hakuun, kuten kasvien ja eläinten tunnistamiseen tai vaikkapa tekstin kopioimiseen ja kääntämiseen.

Tulosta eri laitetyypeille räätälöidyt selkeäkieliset ohjeet käyttöösi.

Katso myös tuore video tiedon luotettavuuden arvioinnista SeniorSurfin YouTube-kanavalla!

Digiaiheisia ristikoita

Sanaristikkojen täyttäminen on mukavaa puuhaa! Vuoden 2024 mediataitoviikolle tuotetut ristikot sisältävät digi- ja media-aiheisia sanoja. Tulosta ristikot ja niiden ratkaisut omaksi iloksesi tai hyödynnä työssäsi!

Digitaalinen jalanjälki

Digilaitteita ja nettisivustoja käyttäessämme meistä tallentuu paljon tietoa eri palveluihin. Mitä tästä pitäisi tietää, miten sitä voi hallita ja mitä tapahtuu tiedoille henkilön kuoleman jälkeen.

Tiedonhaku

Tiedon luotettavuus

Valeuutiset ja huijaukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Lue lisää: sivustoja, tutkimuksia ja koulutuksia

Sivustoja

Tutkimuksia ja selvityksiä

Artikkeleita

Koulutuksia ja webinaareja

Hankkeita mediataitoihin liittyen

  • Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023) – Kvs-säätiö, Faktabaari, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kansalaisopistojen liitto. Digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä.
  • OdigO-hanke (2021-2023), Lapin yliopisto. Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
  • IkäihMe-hanke (2018-2021), Lapin yliopisto. Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus
  • InPromptu (2018-2021), Tieke. Tukea digiosaamiseen.
  • Netikäs-projekti (2017-2020), Eläkeliitto. Ikääntyneiden mediataitojen kehittäminen.
  • LähiVerkko-projekti (2013-2017), Eläkeliitto. Tietotekniikkaa ikäihmisten arkeen. Pilotteja ja mm. Netikäs-mediasivistysmateriaali.

Haku