Hyppää sisältöön

Mediataidot

”Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataitoja ovat esimerkiksi mediatuottaminen, mediasisältöjen tulkinta, medialaitteiden käyttötaidot, tiedonhaun taidot, kriittisyys mediavälitteistä informaatiota kohtaan, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena.” (Lähde: Mediakasvatusseura ry)

Tältä sivulta löydät linkkejä materiaaleihin, jotka liittyvät media(luku)taitojen eri osa-alueisiin. Monet eri toimijat ovat tuottaneet hyvää sisältöä, jota kannattaa hyödyntää.

Sivun loppuun on koottu tutkimustietoa, artikkeleita ja hankesivuja mediataitoihin ja mediakasvatukseen liittyen, erityisesti aikuisille ja ikäihmisille suunnattujen materiaalien osalta. Faktat ovat toki ikärajattomia, mutta esimerkkien ja tehtävien suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon oma kohderyhmä ja heitä puhuttelevat sisällöt.

Toivomme, että tästä sivustosta on iloa niin mediataitojen itseopiskeluun kuin esimerkiksi opastusten, tietoiskujen ja uusien, ikääntyville suunnatun materiaalien suunnitteluun ja kehittämiseen.

Sivun päivitystoiveet ja yhteistyöehdotukset: seniorsurf@vtkl.fi

Ajankohtaista

Mediataitoviikkoa vietetään 6.-12.2.2023. Ota seurantaan Mediataitokoulu Facebookissa ja saat uusia, ajankohtaisia vinkkejä mediataitosisällöistä.

Perusteita mediataidoista

Tiedonhaku

Tiedon luotettavuus

Valeuutiset ja huijaukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Digitaalinen jalanjälki

Digilaitteita ja nettisivustoja käyttäessämme meistä tallentuu paljon tietoa eri palveluihin. Mitä tästä pitäisi tietää, miten sitä voi hallita ja mitä tapahtuu tiedoille henkilön kuoleman jälkeen.

Lähteitä, tutkimuksia ja koulutuksia

Artikkeleita

Koulutuksia ja webinaareja

Mediataitoihin liittyviä hankkeita

  • Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023) – Kvs-säätiö, Faktabaari, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kansalaisopistojen liitto. Digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä.
  • OdigO-hanke (2021-2023), Lapin yliopisto. Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
  • IkäihMe-hanke (2018-2021), Lapin yliopisto. Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus
  • InPromptu (2018-2021), Tieke. Tukea digiosaamiseen.
  • Netikäs-projekti (2017-2020), Eläkeliitto. Ikääntyneiden mediataitojen kehittäminen.
  • LähiVerkko-projekti (2013-2017), Eläkeliitto. Tietotekniikkaa ikäihmisten arkeen. Pilotteja ja mm. Netikäs-mediasivistysmateriaali.

Haku