Hyppää sisältöön

Blogi: Noin 250 tuntia projektiopintoja

Blogi: Noin 250 tuntia projektiopintoja

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurfissa voi suorittaa esimerkiksi geronomiopintoihin kuuluvan harjoittelun. Harjoittelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus olla kehittämässä vanhustyötä monipuolisesti ja myös omia kiinnostuksenkohteitaan vastaavasti.

Lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen palasin geronomiopintojen pariin syksyllä 2023. Geronomi on vanhustyön asiantuntija, joka ihmettelee ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä kokonaisvaltaisesti ja kiinnittää huomiota siihen, millaista hyvä ikääntyminen on. Ikääntyvä tai ikääntynyt ihminen ei ole objekti, toiminnan kohde, vaan oman elämänsä paras asiantuntija, jonka omat voimavarat valjastetaan osallistavaan ja aktiiviseen elämään. Geronomeja voi kohdata laajasti koko sosiaali- ja terveysalalla, esimerkiksi palvelu- ja sosiaaliohjaajina, vanhuspalvelujen tuottajina tai yrittäjinä. Geronomin voi löytää myös päivätoiminnasta, kotihoidosta tai järjestöissä tehtävistä erilaisista hankkeista ja projekteista.

Opintoihin palattuani selasin opintorekisteriäni tarkistaen, mitä pakollisia opintojaksoja minulta vielä tutkinnostani puuttuu. Opintorekisterissä ammotti tyhjä tila Vanhustyön kehittämisprojektien I ja II suoritusmerkintöjen kohdalla. Käytännössä se tarkoitti sitä, että jostakin olisi löydettävä vanhustyön kehittämiseen liittyvä hanke, joka sekä opettaisi minulle uutta että toisi tullessaan myös kaivatut kymmenen opintopistettä, joka vastaisi noin 250 tuntia projektityötä. Ennen taukoa opinnoistani, olin jo ehtinyt tehdä muutamia kymmeniä tunteja eräässä toisessa hankkeessa, joka ehti päättyä opintojeni ollessa tauolla. Etsiessäni vanhustyöhön liittyvää hanketta, törmäsin Vanhustyön keskusliiton SeniorSurfiin ja Ikädigitukihankkeeseen. Ajatus senioreiden digiosallisuuden edistämisestä innosti minua ja kuulosti juuri geronomiopiskelijan heiniltä! Aikaisemmin olin jo törmännyt eri yhteyksissä senioreille suunnattuun digiopastukseen, ja nuo tahot itseasiassa ovatkin nykyään Ikädigitukihankkeen yhteistyökumppaneita.

Monipuolista työtä seniorien digi- ja mediataitojen tueksi

Projektiopintojeni alkaessa pidimme palaverin SeniorSurfin tiimin kanssa, sain minulle suunnitellut tehtävät, ja siitä projektiopinnot lähtivätkin liikkeelle. Sain käyttööni arvokkaat, rapeat 250 tuntia, joiden aikana oli tarkoitus kehittää ja tukea senioreiden digiosallisuutta. Ja kuten kunnon projektiopintoihin kuuluu, pidin myös tarkkaa tuntikirjanpitoa siitä, mihin nuo projektiopinnoille asetetut tunnit kuluivat. Pääosin tein projektihommia etänä, mutta vierailin myös pari kertaa Malmin toimistolla. Teimme ohjaajani Emmaleenan kanssa toisinaan yhteistyötä myös kotipaikkakunnallani Tampereella. Toisella puolella Suomea asuminenkaan ei siis haittaa, sillä projektihommia voi paiskia hyvin myös etänä.

Projektiopinnoistani Vanhustyön keskusliitossa muodostui todella monipuolinen kokonaisuus. Viime vuoden puolella eniten aikaa vienyt tehtävä oli Mediataitoraportin kirjoittaminen yhdessä SeniorSurf-tiimin kanssa. Raportti perustui SeniorSurfin ja Googlen yhteistyössä toteutettuun yli 65-vuotiaiden mediataitoja koskevaan kyselytutkimukseen. Mediataitoraportin lisäksi pääsin myös kehittämään ja tuottamaan tukimateriaalia digiopastustoiminnan tueksi. Tukimateriaalin teemaksi muodostui luotettavan tiedon arviointi. Tämän teeman pohjalta toteutin tiedon luotettavuuden arviointia varten ns. vinkkivideon, jossa kerrottiin erilaisia tapoja arvioida verkossa olevan tiedon oikeellisuutta. Toinen tehtävä samaan teemaan liittyen oli kirjallisessa muodossa oleva tukimateriaali käänteisen kuvahaun toteuttamisesta tietokoneella ja mobiililaitteilla. Kolmas laajempi tehtävä liittyi SeniorSurfin puhelinpalvelu- sekä asiakasprosessin edelleen kehittämiseen työpajatyöskentelyä ja haastatteluja apuna käyttäen. Suunnittelimme yhdessä ohjaajani Emmaleenan kanssa kyselylomakkeen, jota käytin puhelimitse tehtävien asiakashaastattelujen pohjana. Projektiopintojeni aikana ehdimme ohjata ohjaajani kanssa myös yhden, miehille suunnatun digityöpajan.

Jo edellä mainittujen tehtävien lisäksi pääsin osallistumaan myös erilaisiin verkostotapaamisiin, kuten SurfAreenaan ja apuvälinemessuille. Sain myös vinkkejä esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston pitämistä digiaiheisista webinaareista. Päivystin muutamia kertoja myös SeniorSurfin puhelinpäivystyksessä, jolloin vastaanotin asiakkaiden etäopastuspyyntöjä. Pääsin tutustumaan myös Vanhustyön keskusliiton muuhun toimintaan, kuten korjausneuvontaan, Omahoitovalmennukseen ja Ystäväpiiritoimintaan. Kaikista näistä saatu tieto on minulle enemmän kuin hyödyksi matkallani kohti geronomin ammattia.

Uusia näkökulmia

Projektiopintoni Vanhustyön keskusliitossa on ollut valtavan hieno kokemus! Matkan varrella olen oppinut paljon ja saanut myös paljon uusia näkökulmia. Olen esimerkiksi alkanut tarkastella digitaalisia laitteita ja sovelluksia enemmän niiden käyttömukavuuden ja helppokäyttöisyyden näkökulmasta. Olen myös havahtunut siihen, kuinka paljon itseopiskelumateriaalia verkosta digiasioihin liittyen löytyy, ja mitä kautta löydän apua tuleville asiakkailleni näissä kysymyksissä.

Suosittelen Vanhustyön keskusliittoa lämpimästi työharjoittelua varten. SeniorSurf on erinomainen paikka esimerkiksi geronomiopiskelijoille, mutta myös muiden alojen opiskelijoille, joilla on intoa osallistua senioreiden digiosallisuuden kehittämiseen ja tukemiseen! Myöskään toisella puolella Suomea asuminen ei ole este, sillä hommat sujuvat myös etänä.

Lämmin kiitos siis ihanalle SeniorSurfin tiimille: Eerolle, Emmaleenalle, Ninalle ja Tiinalle! Otitte minut lämpimästi vastaan ja olo oli heti tervetullut. Lisäksi haluan kiittää myös kaikkia muita Vanhustyön keskusliiton työntekijöitä, joilta sain arvokasta apua ja ohjausta monessa muussa projektiopintoihini liittyvässä asiassa.

Kirjoittaja:
Mari Metsävainio

Kirjoittaja on geronomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikoulusta, ja suoritti projektiopintoja Vanhustyön keskusliiton SeniorSurfissa sekä Ikädigitukihankkeessa.

Lähteet
Suomen geronomiliitto ry. Geronomi AMK. WWW-sivusto: https://www.suomengeronomiliitto.fi/geronomi [viitattu 1.4.2024]

Haku