Hyppää sisältöön

Järjestöt ja digituki

Järjestöt ovat vahvoja toimijoita digituen saralla. Usein digiopastajina toimivat vapaaehtoiset seniorit, mutta myös esimerkiksi tukityöllistetyt ja muut työntekijät voivat myös toimia opastajina. Järjestöissä tarjotaan digitukea monille eri kohderyhmille.

Järjestöt ovat usein myös vahvasti verkottuneet sekä keskenään että muiden sektoreiden toimijoiden kanssa. Usein toimivan digituen takana on hyvin toimiva yhteistyöverkosto.

Järjestöt eivät voi olla vastuussa kaikesta digituesta, mutta toimivat mielellään yhteistyössä esimerkiksi viranomaisten kanssa.

Järjestöille on monia tapoja olla mukana digituen ja digiosallisuuden parissa. Toiset ovat mukana taustalla kehittämistyössä, jotkut järjestävät henkilökohtaista opastusta, kursseja tai tietoiskuja ja jotkut taas tekevät vahvemmin vaikuttamistyötä. Meille kaikille löytyy ja riittää tekemistä – kunhan vaan muistetaan verkostoitua.

Voit liittyä seniorien digiosallisuutta ja digitukea kehittävään SeniorSurf-verkostoon.

Infograafi järjestöjen tarjoamasta digituesta senioreille

Digituen symboli

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa oikein on kyse.

Symbolia voi hyödyntää kaikenlaisessa viestinnässä, kun kerrotaan kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta.

Symboli kuvastaa ihmisten kohtaamista ja yhdessä oppimista digilaitteiden äärellä. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä. Uusia digitaitoja kannattaa rohkeasti harjoitella, tukea on saatavilla!

Digituki on terminä haastava, ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta ei aina ymmärretä, mitä se pitää sisällään tai kenelle se on tarkoitettu. Digitukea kehitetään ja toteutetaan Suomessa eri sektorien toimesta. On viranomaisten antamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen digiopastusta sekä yksityisen sektorin maksullista palvelua. Digituen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaisten digiosaamista ja osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ylläpitää valtakunnallista Digitukiverkostoa. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin digituen eettisiin ohjeistuksiin, jotka luovat pohjan luotettavalle digituelle.

Lataa digituen symboli

Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä. Tarjolla kuusi eri versiota: sinisenä, mustana ja valkoisena, täysvärisenä tai pelkillä ääriviivoilla. Lataa haluamasi kuvat alla olevasta listasta. Jos tarvitset painokelpoista pdf-versioita, pyydä sellainen sähköpostitse: seniorsurf@vtkl.fi

Digituen symbolia voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. (CC0 lisenssi).

Miten digituen symbolia voi käyttää?

Toivomme, että yhteisen symbolin avulla yhä useampi asiakas tunnistaa ja löytää digituen pariin. Voit käyttää sitä esimerkiksi

 • logona digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
 • symbolina palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa
 • kuvituskuvana digituesta kertovassa esityksessä

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman ymmärrettävästi ja asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Jos haluat kertoa digituen symbolista omissa verkostoissasi, voit vapaasti hyödyntää alla olevaa diaa.

Taustaa

Yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt digituen symboli on yksi DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden yhteisöpajoissa touko-lokakuussa 2022 toteutetuista digituen muutoskokeiluista. Symbolin suunnitteluun otettiin mukaan digituen asiakkaita, eri toimijoita ja viestinnän ammattilaisia, joiden näkemyksiä selvitettiin erilaisten kyselyiden avulla.

Digituen symbolia kehittänyt työryhmä koostui digituen kentällä eri tehtävissä olleista toimijoista Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Opastustoiminnan tuki

Oletko järjestämässä senioreille digitukea? Pohditko, mitä kaikkea se organisaatioltasi oikeastaan vaatii? Olisiko sopiva tapa järjestää henkilökohtaista opastusta, ryhmäopastuksia tai tietoiskuja? Käytä aineistoja vapaasti hyödyksesi!

Opastustoiminnan organisointi

Näihin aineistoihin on koottu opit ja hyväksi koetut käytänteet opastustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyen. Poimi aineistoista itsellesi parhaat palat.

Jos kaipaat organisaatiollesi räätälöityä työpajaa seniorien digiopastusten organisoinnista, ole yhteydessä: seniorsurf (at) vtkl.fi.

Digiopastusten organisoijat kertovat kokemuksia ja vinkkejä opastustoiminnan organisointiin
(linkki YouTubeen SeniorSurfin tuottamaan videoon).

Tutustu myös DVV:n digituen aineistoihin:

Opastuksen eri muodot

Henkilökohtaisen digiopastuksen lisäksi uusiin digitaitoihin voi tutustua pienemmällä tai suuremmalla porukalla. Jokainen digiopastuksen järjestäjä voi toteuttaa matalan kynnyksen ryhmäopastusta tai tietoiskuja, joissa tavoitteena on huomioida osallistujien lähtötaso ja mahdollistaa vuorovaikutuksellisuus.

Etätilaisuudet senioreille

Näin järjestät seniorille digitapahtuman

Etädigiopastukset

Monet organisaatiot ovat järjestämässä etäopastuksia lähiopastusten rinnalle tai sijaan. Näistä aineistoista saat vinkkejä etädigiopastusten organisointiin.

Olemme SeniorSurfissa tällä hetkellä rakentamassa senioreille suunnattua valtakunnallista helpdesk-palvelua. Tässäkin tapauksessa voi olla järkevää yhdistää voimat sen sijaan, että jokainen toimija järjestää omaa toimintaa.

Digiopastajat kertovat kokemuksia ja vinkkejä etädigiopastuksista
(linkki YouTubeen SeniorSurfin tuottamaan videoon).

Kotidigiopastukset

Kotidigiopastukset poikkeavat hieman muista opastuksista erilaisen ympäristön vuoksi. Opastettavan kotiin mennessä pitää huomioida eri tavalla mm. turvallisuustekijät. Monella organisaatioilla on kuitenkin jo valmiiksi rakenteissa kotikäynnit, jolloin digiopastukset voivat olla siihen erinomainen lisä.

Digiopastusten termien selitykset

Lähidigiopastus = Opastaja ja opastettava ovat fyysisesti lähekkäin/vierekkäin opastustilanteessa.
Etädigiopastus = Opastaja ja opastettava kommunikoivat etäyhteyden kautta ja ovat fyysisesti eri paikoissa.
Kotidigiopastus = opastaja menee opastettavan kotiin opastamaan.

Organisaatiot

Haluaako organisaatiosi edistää seniorien digiosallisuutta ja digitaitoja? Ehkä me voimme auttaa!

Täältä löydät käytännön ideoita ja eväitä. Aineistoissa käsitellään esimerkiksi opastustoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä toimijoiden verkostoitumista. Poimi parhaat palat hyötykäyttöön!

Aineistoissa puhutaan digiopastuksista, mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä: digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus. Kaikki nämä tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Opastustoiminnan tuki

Opastustoiminnan tuki

Kaipaatko apua ja ideoita digituen käynnistämiseksi tai kehittämiseksi? Olet tullut oikeaan paikkaan!

Chevron right
SeniorSurf-verkosto

SeniorSurf-verkosto

SeniorSurf-verkosto kehittää, suunnittelee, viestii ja vaikuttaa sekä jakaa osaamista ja käytäntöjä seniorien digitukeen ja digiosallisuuteen liittyen.

Chevron right
Digituen symboli

Digituen symboli

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse. Symbolia voi käyttää vapaasti digituen esityksissä, markkinoinnissa ja opasteissa..

Chevron right
SeniorSurf-päivä

SeniorSurf-päivä

Teemapäivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Chevron right
Tapahtuman järjestäminen seniorille

Tapahtuman järjestäminen seniorille

Lue ja poimi vinkit: Näin järjestät seniorille tapahtuman – esimerkkinä digitapahtuma

Chevron right
Etätilaisuudet

Etätilaisuudet

Vinkkejä etätilaisuuksiin sekä järjestäjän että seniorin näkökulmasta.

Chevron right
Järjestöt ja digituki

Järjestöt ja digituki

Järjestöille on monia tapoja olla mukana digituen ja digiosallisuuden parissa.

Chevron right

Näin järjestät seniorille tapahtuman

– esimerkkinä digitapahtuma

Oletko järjestämässä tapahtumaa senioreille? Poimi tästä vinkit haltuun!

Tärkeintä tapahtumajärjestämisessä on miettiä alkuun, kenelle tapahtumaa on järjestämässä ja miksi. Jos tavoitteita ei ole mietitty, tilaisuudesta voi tulla turhan ympäripyöreä eikä se puhuttele ketään. Asiakaskunta on myös hyvä tuntea. Jos seniorit ovat sinulle täysin uusi kohderyhmä, ei haittaa. Tutustu senioreihin ja opi.

Tapahtumasuunnittelun ensiaskeleet

Pohdi tapahtumalle 1-2 tavoitetta. Kirjaa tavoitteet itsellesi ylös.

 • Mitä haluat saavuttaa?
 • Miksi tämä tapahtuma järjestetään?
 • Tavoitteena voi olla esimerkiksi: Lähialueen seniorit rohkaistuvat digiasioiden pariin ja tietävät, mistä saavat apua jatkossa.

Pohdi tapahtuman kohderyhmää. Kirjaa kohderyhmä itsellesi ylös.

 • Kenelle olet järjestämässä tätä tapahtumaa?
 • Mieti tätä samalla kun pohdit tavoitetta, näiden pitää olla linjassa.
 • Puitteet ja resurssit ovat erilaisia, kun järjestetään tapahtumaa esimerkiksi lähialueen ikäihmisille tai laajemman alueen asukkaille.

Tapahtuman suunnittelu ja toteutus

Missä tapahtuma on hyvä järjestää?

 • Onko kohderyhmän helppo tulla sinne? (esteettömyys)
 • Saako tilaan riittävästi istumapaikkoja? Jos tavoittelet iäkkäämpiä ihmisiä, saattaa olla, että heidän tarvitsee välillä päästä istumaan.
 • Onko tilassa saatavilla sähköä eri laitteille, onko wifi käytettävissä?

Mitä tilaisuudessa tapahtuu, mitä ohjelmaksi?

 • Jos tavoitteessa puhutaan rohkaistumisesta, sen pitää siis näkyä ohjelmassa. Mistä rohkeus ja uskallus kasvaa? Tarvitaanko esimerkkejä muilta senioreilta? Tarvitaanko mahdollisuuksia päästä itse tekemään ja kokeilemaan? Onko hyvä pitää yleinen tietoisku? Vai ehkä kaikkea tätä?
 • Tiedätkö, mihin digiasioihin alueen seniorit kaipaisivat tukea? Jos tiedät, tartu siihen aiheeseen. Usein opastusta pyydetään eniten älypuhelinten peruskäyttöön.
 • Riittävä ohjelma voi koostua esimerkiksi jo älypuhelintietoiskusta, henkilökohtaisista opastuksista sekä mahdollisuudesta tavata toisia ja jutella vapaasti ja rennosti. Tämä voi myös luoda turvallisuuden tunnetta ja lisätä rohkeutta.
 • Myös työpajatyyppiset tilaisuudet tai ryhmäopastukset voivat toimia joihinkin laitteisiin/palveluihin tutustumiseksi.
 • Onko nyt digimaailmassa liikkeellä jotain todella ajankohtaista, josta olisi hyvä pitää jokin tietoisku?
 • Kun halutaan kasvattaa uskallusta, pitää turvallisuuden tunteen korostua koko tapahtumassa. Jo vastaanoton pitää olla lämmin ja rohkaiseva. Muista tämä, kun briiffaat tapahtuman työntekijöitä ja/tai vapaaehtoisia. Jotkut voivat esimerkiksi tehdä täyskäännöksen vielä tapahtuman porteilla ja kaipaavat jonkun ottamaan hihasta kiinni henkilökohtaisesti.

Kuka tekee minkäkin osion?

 • Onko sinulla riittävästi ihmisiä hoitamaan jokaisen suunnittelemasi osion?
 • Voiko jonkin osion toteuttaa yhteistyökumppanin kanssa? Tämä tuo usein lisäarvoa koko tapahtumalle.
 • Varmista, että joku on vastuussa koko tapahtumasta ja pitää lankoja käsissä. Eri osioita voi sen jälkeen myös vastuuttaa eri ihmisille.
 • Pohdi, miten pysytte ajan tasalla eri osioiden vaiheista ja voitte olla varmoja, että tapahtuman suunnittelu ja toteutus etenevät siihen suuntaan kun on tarkoitus.

Muuta huomioitavaa

 • Haluatteko kerätä tapahtumassa palautetta kävijöiltä? Miten teette sen?
 • Miten ja milloin tapahtuma ja sen tulokset arvioidaan?

Tapahtuman viestintä

Kenelle viestitään?

 • Pidä tapahtuman kohderyhmä koko ajan mielessäsi, kun teet viestintää.
 • Pidä tapahtuman tavoite mielessä, kun teet viestintää.
 • Älä unohda sisäistä viestintää. Pidä muut tapahtumajärjestäjät ajan tasalla.

Missä viestitään?

 • Käyttääkö kohderyhmäsi somea, voitko käyttää vaikka Facebookin paikallisryhmiä viestintään?
 • Lukeeko kohderyhmäsi paperista paikallislehteä, pystytkö ilmoittamaan siinä? Tai saamaan juttua lehteen?
 • Tavoittaisiko kohderyhmän kirjastosta, saako ilmoitustaululle mainoksen?
 • Olisiko paikalliskauppojen ilmoitustaulut hyvä paikka viestiä?
 • Onko sinulla yhteistyökumppaneita, jotka voisivat kertoa tapahtumasta eteenpäin?
 • Todennäköisesti parhaan lopputuloksen saat monikanavaisuudesta, eli jos käytät näitä kaikkia keinoja. Saat senioreita kiinni näillä kaikilla välineillä.

Kuka viestii?

 • Myös viestintä/viestinnän osa-alueet tulee vastuuttaa jollekin.
 • On hyvä, että kaikki viestit on tunnistettavissa samaksi tapahtumaksi, vaikka tulevatkin eri kanavista vastaan.
 • Samaa viestiä voivat jakaa kaikki eteenpäin omissa kanavissaan. Ei kannata kuvitella, että yhden viestin perusteella kaikki olisivat jo tietoisia tapahtumista.

Matkan varrella

 • Käy tasaisin välein läpi, että kaikki suunnitellut toimenpiteet tukevat edelleen tapahtumalle asetettua tavoitetta ja koskevat kohderyhmää. Välillä käy niin, että innoissaan suunnitellaan vaikka mitä ja päädytään turhan kauas alkutavoitteesta. Tällöin on hyvä hieman peruuttaa.
 • Kokoontukaa muiden järjestäjien kanssa tasaisin välein, ja varmistakaa, että suunnitelmat pysyvät aikataulussa.
 • Varmista, että kaikki tietävät tehtävänsä myös varsinaisessa tapahtumassa. Varmista, että myös mahdolliset vapaaehtoiset perehdytetään.
 • Huomioi, että seniorit tulevat usein hyvin ajoissa tapahtumiin. Pidä huolta, ettei tämä aiheuta ongelmia järjestäjille.

Tapahtuman jälkeen

 • Arvioi tapahtuma ja kirjaa huomiot ylös.
  • Saavutettiinko tavoite?
  • Tavoitettiinko kohderyhmä?
  • Mikä onnistui, mikä ei?
  • Mitä tekisit seuraavaksi toisin?
  • Miten kumppanit ja/tai vapaaehtoiset kokivat tilaisuuden?
  • Miten yleisö koki tapahtuman?
 • Kiitä kumppaneita yhteistyöstä.
 • Opi tapahtumasta. Tee seuraavalla kerralla vielä parempi tilaisuus.
 • Kiitä itseäsi. Hieno ponnistus, moni asia onnistui varmasti erinomaisesti!

SeniorSurf-verkosto

Hei seniorien digituen parissa työskentelevä! Tule mukaan SeniorSurf-verkostoon tekemään yhteistyötä, saamaan vertaistukea ja oppimaan uutta! Pysyt samalla kärryillä, mitä ajankohtaista muilla digitoimijoilla on meneillään. SeniorSurf-verkosto on digituen verkosto seniorien digituen ja digiosallisuuden kehittämiseen.

Verkosto on suunnattu kaikille seniorien digituen ja digiosallisuuden parissa toimiville työntekijöille tai vastaaville (digiopastajille on omat verkostonsa). Verkosto yhteiskehittää, suunnittelee, viestii ja vaikuttaa sekä jakaa osaamista ja käytäntöjä seniorien digitukeen liittyvissä asioissa. Toiminta pohjautuu vahvasti verkostomaiseen yhteistyöhön. Verkosto kokoontuu noin 4-6 kertaa vuodessa (etänä).

Verkosto on SeniorSurf-toiminnan koordinoima. SeniorSurf-toiminta tukee ikäihmisten hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa mm. tukemalla digiopastustoimintaa ja tuottamalla materiaalia opastuksen järjestäjien, digiopastajien sekä senioreiden käyttöön. Lisäksi SeniorSurf on vahva vaikuttaja ikäihmisten tarpeiden huomioimiseksi ja aseman turvaamiseksi.

Liity SeniorSurf-verkostoon tästä linkistä.

Seuraavat verkoston tapaamiset pidetään keskiviikkona 29.3. klo 9.30-11.30 ja torstaina 25.5. klo 9.30-11.30 (Teamsissa). Ilmoittautumislinkit lähetetään verkoston jäsenille lähempänä tapaamisia.

Edellisen tapaamisen (24.1.2023) muistion löydät täältä.

Infograafi SeniorSurf-verkostosta

Tutustu SeniorSurf-verkoston tietosuojaselosteeseen.

Etätilaisuudet

Etätilaisuudet ovat parhaimmillaan erinomaisia mahdollisuuksia osallistua ja päästä osalliseksi. Silloin kun aihe on sopiva, vetäjä hyvä ja tekniikka toimii, etätilaisuuteen osallistuminen on ilo. Tältä sivulta löydät vinkkejä etätilaisuuksiin sekä osallistuvan seniorin että järjestäjän näkökulmasta.

Vinkkejä etätilaisuuksien järjestäjille

Oletko järjestämässä senioreille etätilaisuutta? Pohdituttaako, mitä niissä pitäisi osata huomioida? Ja minkälaisia ohjelmia on olemassa?

Tässä vinkit pähkinänkuoressa: Järjestä osallistujille mahdollisuuksien mukaan vapaamuotoinen tutustumistilaisuus valitsemaasi ohjelmaan. Etsi kohderyhmällesi sopivat ohjeet ohjelman käyttöön ja lähetä ne ennakkoon osallistujille. Rohkaise ja kannusta. Ole kärsivällinen.

Lisää vuorovaikutusta etätilaisuuksiin

Fingo: Vuorovaikuta verkossa – opas sujuvaan etäfasilitointiin

Kansalaisfoorumi: Työkaluja äänestämiseen, kyselyihin ja ideointiin

Matleena Laakso: Verkon osallistavat työkalut

Hybriditilaisuudet ja etäkatsomot

ENTER ry: Katsomon järjestäminen etätietoiskun seuraamiseksi

Vinkkejä senioreille osallistumiseen

Etätilaisuuksia kannattaa testata vaikka ystävien kanssa. Rennossa ja tutussa seurassa on mukava testailla ja harjoitella. Kun itsellä on varmempi olo, on mukavampi osallistua hieman virallisempiinkin tilaisuuksiin.

Etätilaisuudesta jää fyysinen kohtaaminen pois, mutta sen ei kannata antaa haitata. Kohtaaminen tuntuu kohtaamiselta varsinkin, kun videot on päällä ja näkee toisten ilmeet ja eleet.

Käytännön vinkkejä etätilaisuuteen liittymiseen

Mitä tarkoittaa join, mute tai share

Etätilaisuuksiin osallistumista ja etäohjelmien käyttöä voi harjoitella myös digiopastajien kanssa. Voit löytää sopivan tahon SeniorSurfin Opastuspaikkakartalta (hakusanaksi: etäopastus).

SeniorSurf-päivä

SeniorSurf-päivää vietetään vuosittain lokakuussa Vanhustenviikolla. Teemapäivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Virallinen päivä on tiistai, mutta tapahtuman voi järjestää muulloinkin. Kuka vain voi järjestää SeniorSurf-tapahtuman, pienen tai ison!

Seuraava SeniorSurf-päivä 4.10.2022

Vanhustenviikon teema on tänä vuonna Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. SeniorSurf-päivän ohjelmassa voi hyödyntää luontoteemaa tai muita ajankohtaisia digisisältöjä.

Luontoelämyksiä digisti

Äänitarinoita (mp3-muodossa)
Näitä voi hyödyntää vaikka ryhmässä kuunneltaviksi. Samalla voidaan katsella luontovideota, kuten Hyvän mielen metsäkävely (MIELI Suomen mielenterveys ry).

Luontoelämyksiä sohvalla (pdf-ohje + video)
Näiden aineistojen avulla voit tarjota luontoelämyksiä kotisohvalle, vetämällesi ryhmälle tai vaikkapa palvelutaloon. Ohjeista saat vinkit tarvikkeista lähtien tuokion järjestämiseen.

Sivustoja ja sovelluksia luontoretkien suunnitteluun ja lajien tunnistamiseen.
Esimerkkejä on koottu valmiiseen dia-esitykseen:

Vuosittain hyväksi havaittuja sisältöideoita

 • Tietoiskut, opastuspisteet, yhteistyössä toteutettu tapahtumatori
 • Tutustumista erilaisiin laitteisiin, ohjelmiin ja sovelluksiin
 • Arjen sähköiset palvelut ja sovellukset: mitä iloa ja hyötyä digistä voi löytää?
 • Julkiset sähköiset palvelut
 • Paikallinen digituki – miten ja mistä opastusta on saatavilla?
 • Laitehankinta – mitä on olemassa ja miten tehdä valinta, mitä muuta huomioida
 • Voitte myös kokoontua katsomaan jotain etänä välitettävää ohjelmaa tai tallennetta
 • Voit hyödyntää SeniorSurfin tekemiä opastus- ja rohkaisuvideoita tapahtumassasi

Lisää vinkkejä tapahtumajärjestäjille

Kun järjestät tapahtuman senioreille, yritä aina asettua heidän kenkiinsä. Mikä heitä voisi kiinnostaa? Mistä he löytävät tiedon tapahtumasta ja millä saat houkuteltua heidät paikalle? Parasta on, jos saat suunnitteluun mukaan jonkun seniorin.

Järjestit sitten lähitapahtuman tai etätapahtuman, täältä löydät vinkkejä ja ohjeita tapahtumajärjestäjille.

Tapahtumat voivat sisältää melkein mitä vain ajankohtaista tai perusasiaa digimaailmaan liittyvää. Tärkeintä on luoda positiivinen tunnelma ja mahdollisuus tutustua digiin!

Aineistoa viestintään

Alta löydät aineistoa SeniorSurf-päivän tapahtumasi viestinnän tueksi. Sivulta löytyy mm julistepohja ja bannereita sekä SeniorSurf-päivän logo erilaisissa muodoissa. Voit käyttää näitä hyödyksesi viestiessäsi tapahtumastasi.

Someviestinnässä käytä tunnistetta #SeniorSurfPäivä tai tägää meidät (Facebook: @seniorsurf.suomi ja Twitter: @SeniorSurfSuomi), niin jaamme tietoa tapahtumastasi mielellämme eteenpäin!

Viestintäaineistoa

SeniorSurf-päivän logot

Voit hyödyntää viestinnässäsi SeniorSurf-päivän logoa.

Printtituotteisiin logot:

Verkkoon logot:

SeniorSurf-tapahtumia voi järjestää milloin vain, ajankohdan ei ole pakko olla aina varsinaisen teemapäivän kohdalla. SeniorSurf-päivän nimeä saa käyttää hyödyksi ympäri vuoden.

Oranssi_paino

Haku