Hyppää sisältöön

Opastustoiminnan tuki

Oletko järjestämässä senioreille digitukea? Pohditko, mitä kaikkea se organisaatioltasi oikeastaan vaatii? Olisiko sopiva tapa järjestää henkilökohtaista opastusta, ryhmäopastuksia tai tietoiskuja?

Tältä sivulta löydät aineistoa seniorien digiopastustoiminnan organisointiin: käynnistämiseen ja kehittämiseen. Aineisto on vapaasti hyödynnettävissä. Jos kaipaat organisaatiollesi räätälöityä työpajaa seniorien digiopastusten organisoinnista, ole yhteydessä: seniorsurf@vtkl.fi.

Opastustoiminnan tuki -aineistot

Aineistot on päivitetty kesällä 2023. Ne löytyvät nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

➡ Video: Haastattelussa digiopastusten organisoijat, kokemuksia ja vinkkejä opastustoiminnan organisointiin. (YouTube, SeniorSurfin tuottama video)

Tutustu myös digiopastajien sivuilta löytyviin opastamisen ohjeisiin, joista saat lisää ideoita opastajien perehdytykseen opastettavien kohtaamiseen ja rohkaisuun liittyen.

Työkalu digiosallisuuden mittaamiseksi

Digiosallisuusmittari digituen kohtaamisiin – SeniorSurf yhdessä Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen kanssa teki vuonna 2023 mittaustyökalun käytettäväksi erilaisissa digituen kohtaamisissa.

Tutustu myös Digi- ja väestötietoviraston digituen aineistoihin:

  • Digituen eettinen ohjeistus edistää turvallista ja laadukasta digitukea.
    Ohjeistus on päivitetty 2023 ja löytyy suomen, ruotsin, englannin ja saamen kielillä myös ladattavassa muodossa.

Opastuksen eri muodot

Henkilökohtaisen digiopastuksen lisäksi uusiin digitaitoihin voi tutustua pienemmällä tai suuremmalla porukalla. Jokainen digiopastuksen järjestäjä voi toteuttaa matalan kynnyksen ryhmäopastusta tai tietoiskuja, joissa tavoitteena on huomioida osallistujien lähtötaso ja mahdollistaa vuorovaikutuksellisuus.

Ryhmäopastukset, tietoiskut ja tapahtumat

Näin järjestät seniorille digitapahtuman (siirry sivulle)

Etätilaisuudet senioreille (siirry sivulle)

Etädigiopastukset

Monet organisaatiot ovat järjestämässä etäopastuksia lähiopastusten rinnalle tai sijaan. Näistä aineistoista saat vinkkejä etädigiopastusten organisointiin.

Keväällä 2023 on avautunut SeniorSurfin koordinoima valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille. Palvelussa on kumppaneina organisaatioita, joilla on etäopastamisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Lue lisää etäopastuspalvelusta.

➡ Video: Digiopastajat kertovat kokemuksia ja vinkkejä etädigiopastuksista
(YouTube, SeniorSurfin tuottama video)

Kotidigiopastukset

Kotidigiopastukset poikkeavat hieman muista opastuksista erilaisen ympäristön vuoksi. Opastettavan kotiin mennessä pitää huomioida eri tavalla mm. turvallisuustekijät. Monella organisaatioilla on kuitenkin jo valmiiksi rakenteissa kotikäynnit, jolloin digiopastukset voivat olla siihen erinomainen lisä.

Digiopastusten termien selitykset

Lähidigiopastus = Opastaja ja opastettava ovat fyysisesti lähekkäin/vierekkäin opastustilanteessa.
Etädigiopastus = Opastaja ja opastettava kommunikoivat etäyhteyden kautta ja ovat fyysisesti eri paikoissa.
Kotidigiopastus = opastaja menee opastettavan kotiin opastamaan.

Haku