Hyppää sisältöön

Järjestöt ja digituki

Järjestöt ovat vahvoja toimijoita digituen saralla. Usein digiopastajina toimivat vapaaehtoiset seniorit, mutta myös esimerkiksi tukityöllistetyt ja muut työntekijät voivat myös toimia opastajina. Järjestöissä tarjotaan digitukea monille eri kohderyhmille.

Järjestöt ovat usein myös vahvasti verkottuneet sekä keskenään että muiden sektoreiden toimijoiden kanssa. Usein toimivan digituen takana on hyvin toimiva yhteistyöverkosto.

Järjestöt eivät voi olla vastuussa kaikesta digituesta, mutta toimivat mielellään yhteistyössä esimerkiksi viranomaisten kanssa.

Järjestöille on monia tapoja olla mukana digituen ja digiosallisuuden parissa. Toiset ovat mukana taustalla kehittämistyössä, jotkut järjestävät henkilökohtaista opastusta, kursseja tai tietoiskuja ja jotkut taas tekevät vahvemmin vaikuttamistyötä. Meille kaikille löytyy ja riittää tekemistä – kunhan vaan muistetaan verkostoitua.

Voit liittyä seniorien digiosallisuutta ja digitukea kehittävään SeniorSurf-verkostoon.

Infograafi järjestöjen tarjoamasta digituesta senioreille

Haku