Hyppää sisältöön

Digituen symboli

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa oikein on kyse.

Symbolia voi hyödyntää kaikenlaisessa viestinnässä, kun kerrotaan kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta.

Symboli kuvastaa ihmisten kohtaamista ja yhdessä oppimista digilaitteiden äärellä. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä. Uusia digitaitoja kannattaa rohkeasti harjoitella, tukea on saatavilla!

Digituki on terminä haastava, ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta ei aina ymmärretä, mitä se pitää sisällään tai kenelle se on tarkoitettu. On viranomaisten antamaa sähköisten palveluiden käyttöön liittyvää tukea, kuntien ja kirjastojen antamaa digitukea, järjestöjen tuottamaa matalan kynnyksen digiopastusta (tietotekniikan vertaisohjausta ja neuvontaa) sekä yksityisen sektorin maksutonta tai maksullista palvelua. Digituen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaisten digiosaamista ja osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ylläpitää valtakunnallista Digitukiverkostoa. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin digituen eettiseen ohjeistukseen, joka luo pohjan luotettavalle digituelle.

Lataa digituen symboli

Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä. Alta löydät kuusi valmista kuvatiedostoa kolmessa eri värissä: sininen, musta ja valkoinen, joko täysvärisenä tai pelkillä ääriviivoilla. Jos haluat muokata värin omaan brändiisi sopivaksi, pyydä muokattava adobe illustrator -tiedosto sähköpostitse: seniorsurf@vtkl.fi. Myös painokelpoisia pdf-versioita on saatavilla.

Digituen symboli löytyy myös DVV:n digituen materiaalipankista.

Digituen symbolia voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. (CC0 lisenssi).

Miten digituen symbolia voi käyttää?

Toivomme, että yhteisen symbolin avulla yhä useampi asiakas tunnistaa ja löytää digituen pariin. Voit käyttää sitä esimerkiksi

  • logona digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
  • symbolina palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa
  • kuvituskuvana digituesta kertovassa esityksessä

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman ymmärrettävästi ja asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Taustaa

Yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt digituen symboli on yksi DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden yhteisöpajoissa touko-lokakuussa 2022 toteutetuista digituen muutoskokeiluista. Symbolin suunnitteluun otettiin mukaan digituen asiakkaita, eri toimijoita ja viestinnän ammattilaisia, joiden näkemyksiä selvitettiin erilaisten kyselyiden avulla.

Digituen symbolia kehittänyt työryhmä koostui digituen kentällä eri tehtävissä olleista toimijoista Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Haku