Hyppää sisältöön

Blogi: Mikä SeniorSurf?

SeniorSurfin päätavoitteena on vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja digitaitoja. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat moninaiset, samoin kuin toiminnan kohderyhmät. Kokoonnuimme koko tiimin voimin pohtimaan, miten kiteyttää SeniorSurfin toiminta yhdeksi kuvaksi, ja nyt kuva on valmis!

SeniorSurf toimii useimmiten seniorien kanssa välillisesti, eli esimerkiksi tukee organisaatioita seniorien digiopastusten käynnistämisessä, verkottaa toimijoita keskenään, tarjoaa eri yhteisöjen vapaaehtoisille senioridigiopastajille paikan saada keskinäistä vertaistukea, mutta myös rohkaisee suoraan senioreita digimaailman ja digiopastusten pariin. Kaiken tämän lisäksi SeniorSurf tekee myös vahvaa vaikuttamistyötä, jotta ikääntyneiden moninaiset tarpeet tulisivat huomioiduksi digitaalisessa kehityksessä.

Tukea organisaatioille oman toiminnan kehittämiseen

Organisaatioille suunnatussa SeniorSurf-verkostossa seniorien digituen ja digiosallisuuden parissa työskentelevät tahot pääsevät kohtaamaan toisiaan ja kehittämään digituen malleja yhteistyössä. Verkostoon kuuluu noin 140 jäsentä. Verkostossa on jäseniä esimerkiksi järjestöistä, kunnista, yrityksistä ja hyvinvointialueilta. Kyselyn mukaan jäsenet kokevat verkoston tärkeäksi, sillä se luo yhteistyön mahdollisuuksia, tukee hyvien käytäntöjen jakamista sekä mahdollistaa yhteiskehittämisen seniorien digituen ja digiosallisuuden osalta.

Aktiivinen verkostotoiminta auttaa SeniorSurfia tuottamaan ja kokoamaan aineistoja sekä opastustoiminnan organisoinnin näkökulmasta että konkreettisesti digiopastusten tueksi. Aineistoista löytyy esimerkiksi ohjeistusta opastustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä erimuotoisten opastusten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi SeniorSurf kokoaa digiosallisuuteen liittyvää tietoa yhteen ja tuottaa esimerkiksi infograafeja, jotka ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. SeniorSurf myös osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin ja ohjausryhmiin ja jakaa asiantuntijuutta avoimesti eteenpäin.

SeniorSurf koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-teemapäivää, jolloin paikalliset toimijat ympäri Suomen järjestävät tilaisuuksia, joissa seniorit pääsevät tutustumaan digiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Teemapäivää vietetään osana Vanhustenviikkoa nyt jo kymmenettä kertaa!

Vertaistukea ja osaamisen kehittämistä vapaaehtoisille

Suomessa on useita pienempiä ja isompia toimijoita, joilla on vapaaehtoisia senioridigiopastajia. Selvitysten mukaan vapaaehtoiset saavat vertaisopastamisesta paljon hyötyjä: omien digitaitojen kasvattamista, sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuuden auttaa ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. SurfAreenalla digiopastajat pääsevät taustaorganisaatiostaan riippumatta verkostoitumaan sekä kehittämään ja jakamaan osaamistaan.

Käytännön digiopastusten tueksi SeniorSurf on tuottanut aineistoa esimerkiksi opastettavien kohtaamisesta ja apuvälineiden hyödyntämisestä. Laajasta materiaalipankista löytyy opastamiseen ja itseopiskeluun hyödynnettäviä, suomenkielisiä ja mahdollisimman selkeitä ohjeita eri tahoilta. SeniorSurfin on tehnyt aloittelijoille sopivia konkreettisia ohjeita esimerkiksi erilaisista kuvakkeista ja pikakomennoista tietokoneella tai siitä, mikä selain on.

Tietoa ja rohkaisua suoraan senioreille

Yksi suurimmista digituen haasteista nykyisin on se, että paikoin tukea on paljonkin saataville, mutta eniten digiapua tarvitsevat seniorit eivät tiedä sen olemassaolosta. Valtakunnallisena toimijana SeniorSurf tekee viestintäkampanjoita, joilla digituen tunnettuutta nostetaan ja senioreita rohkaistaan digituen ja -palveluiden pariin.

Keväällä 2023 SeniorSurf käynnisti valtakunnallisen ja maksuttoman etäopastuspalvelun senioreille. Monien digiopastuksen järjestäjien toiminnan yhteen kokoava palvelu tukee entisestään seniorien yhdenvertaisuutta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Uuden palvelun myötä mahdollisimman monella seniorilla on mahdollisuus saada opastusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön.

Avoimuus yhteistyölle

SeniorSurfin toiminta on aina perustunut yhteistyöhön ja verkostomaiseen tekemiseen eri sektoreiden toimijoiden kanssa. On harvoja asioita, joissa yhteistyö ei kannata. SeniorSurf on ryhtynyt myös vahvaan yritysyhteistyöhön, ja on ilokseen saanut DNA:n ja Googlen tukemaan tekemäänsä työtä seniorien digiosallisuuden ja mediataitojen vahvistamiseksi.

Kirjoittaja:
Koko SeniorSurf-tiimi
(tutustu työntekijöihin aiemman blogin avulla)

(21.9.2023)

Blogi: Viestintäkampanja Porissa

kuva: Pauliina Vilpakka, Satakunnan Viikko

Ikäystävällinen Pori -hanke käynnistyi toukokuussa 2021, hankkeen kohderyhmänä ovat yli 75-vuotiaat kotona asuvat ikääntyneet. Ikäystävällinen Pori-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla toteutettava hanke 2021-2023. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ikääntyneiden digiosallisuuden ja annettavan digiopastuksen määrän lisääminen hankkeen aikana kirjastoissa.

Hankkeen toiminnan alussa kartoitettiin aktiivisesti toimia, miten tavoitteeseen päästäisiin ja yhtenä toimena oli Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-verkostoon liittyminen. Säännöllisten verkostotapaamisten avulla hanke sai tietoutta digiopastuksen hyvistä toimintatavoista, malleista ja aineistoa digiopastuksen avuksi. Kun verkostotapaamisessa kerrottiin tulevasta viestintäkampanjasta ja halukkaita paikkakuntia haettiin, Pori ilmoitti innostuksensa ja halukkuutensa lähteä mukaan. Viestintäkampanjan tarkoituksena oli saada senioreille tietoutta digiopastuspaikoista ja digituen toimijoista, tavoitteena rohkaista ja innostaa senioreita digiosallisuuden pariin.

Hanke kokosi Porin alueen digituen toimijoista listauksen Vanhustyön keskusliitolle, joka teki esitteen suoramarkkinointia varten. ”Senioreille digiopastusta” -esitettä lähetettiin postitse yli 7800 kotitalouteen ja viestintäkampanjan vaikutukset näkyivät heti kampanjan alussa.

Vaikutuksia, joita saatiin viestintäkampanjan avulla aikaiseksi: Lähikirjastot aktivoituivat, lähtivät markkinointiin mukaan ja laittoivat myös yhteystietonsa SeniorSurfin opastuspaikkakartalle. Saatavilla olevan digiopastuksen tiedonsaanti lisääntyi senioreiden keskuudessa ja he aktivoituivat hakeutumaan digituen pariin. Kirjastojen digiopastusmäärät lisääntyivät huomattavasti viestintäkampanjan seurauksena. Yksilö- ja ryhmäopastuksien varauskalenterit täyttyivät nopeasti, digiopastuksesta kyseltiin puhelimitse päivittäin ja ryhmäopastuspäiviä järjestettiin tarpeen mukaan enemmän.

Viestintäkampanja oli kaikin puolin erittäin onnistunut, kampanjan avulla tavoitettiin senioreita ja lisättiin heidän tietouttaan saatavilla olevasta digituesta. Kirjastot ja eri toimijat digituen piirissä, SeniorSurf ja ikäystävällinen Pori -hanke tekivät kaikki yhdessä hyvää ja vaikuttavaa työtä, paransimme yhdessä senioreiden digiosallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Kiitokset tästä mainiosta yhteistyöstä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-tiimille joka mahdollisti viestintäkampanjan Porissa.”

Vieraileva kirjoittaja:
Hankekoordinaattori Tanja Ketola
Ikäystävällinen Pori -hanke

(14.8.2023)

Blogi: Oletko seniorin digiosallisuuden mahdollistaja tai estäjä?


Miten me itse toimimme omaisina? Kiellämmekö vanhemmiltamme sosiaalisen median käytön, kun he eivät siellä kuitenkaan osaa oikein olla tai annammeko vanhentuneita ja toimimattomia laitteita isovanhemmille, kun he eivät kuitenkaan parempia tarvitse?

Iän perusteella ei voi sanoa kenestäkään, miten hyvä tai monipuolinen digipalveluiden käyttäjä hän on. Helposti käytettävät palvelut ja digituki auttavat monia ihmisiä pärjäämään. Digituessa auttavat kuuntelutaito, kärsivällisyys, selkokielisyys ja tietämättömyyden ymmärtäminen.

Lue kesäkuun Vanhustyö 3/2023 -lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisuudessaan Vanhustyön keskusliiton sivulta.

Blogi: Sovelluksia kesän iloksi

Kasvien tunnistamista, reittien suunnittelua, säätietoja, tapahtumavinkkejä ja kirjoista nautiskelua… Kuulostaa aivan saapuvalta kesältä! Näitä kaikkia asioita voi tehdä ilman digilaitteita tai digilaitteiden kanssa. Valitse sinä tapasi, tai kokeile tehdä juuri toisin kuin yleensä!

Aika moneen asiaan löytyy tänä päivänä oma sovelluksensa. Jotkut niistä ovat huonoja ja jotkut hyviä, monet sovellukset kuitenkin pääosin mukavoittavat ja helpottavat elämää. Anna erilaisille sovelluksille mahdollisuus, testaamalla se selviää.

Kesään sopivista sovelluksista keskustellaan myös PöllöAreenalla!

Podcastin tuorein jakso kuunneltavissa YouTubessa.

Mikähän kukka tai lintu tuo mahtaa olla?

Kevät on ihanaa aikaa erityisesti siitä syystä, että silloin maasta puskee mitä ihanampia kasveja. Moninaiset värit ja muodot valtaavat alaa ja tuoksut leviävät ympäriinsä. Kukista ja muista kasveista nauttii, vaikkei niitä tunnistaisikaan. Joskus toivoo kuitenkin tunnistavansa niitä enemmänkin, eikä aina ole tuttuja hortonomeja käytettävissä. Itse tukeudun tuolloin tekniikkaan. Kasvien tunnistamiseen on olemassa useampiakin sovelluksia ja niitä kannattaa testata. Yksi hyväksi havaittu sovellus on iNaturalist ja toinen PlantNet, kummankin saa ladattua älypuhelimelle. Ota kuva haluamastasi kasvista ja tunnista kasvilaji sovelluksella. Eipä tarvitse enää arpoa, että mikähän tuokin kasvi on!

Ja ne aamuiset linnunlaulut! Niitä on ilo kuunnella. Jos lajitunnistaminen äänen perusteella ei kuitenkaan ole omia vahvuuksia, BirdNET-sovelluksella voi tunnistaa lintuja niiden äänen perusteella. Aika hienoa!

Mitähän sitten tekisi?

Kesällä usein tulee kuljettua erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tuolloin on iloa ja apua erilaista reittisovelluksista, esimerkiksi Google Mapsista tai oman alueen julkisen liikenteen reittioppaasta.

No mistä sitten löytyy tapahtumia tai matkakohteita, joihin mennä? Tähän ei olekaan yksioikoista vastausta, vaan usein kaivataan jo hieman hakuosaamista. Ystäviltä ja tuttavilta kannattaa kysellä ja lehtien tapahtumapalstoja lueskella. Monet tapahtumat kuitenkin ilmoittelevat lähinnä sähköisissä kanavissa. Tapahtumilta voi löytyä www-sivujen lisäksi (tai jopa pelkästään) oma Facebook-sivu tai -ryhmä, josta voi löytyä paljon lisätietoa. Facebookissa tapahtumia voi etsiä alueellisista ryhmistä tai erilaisilla hakusanoilla, esim. Savonlinnan seudun tapahtumat tai Matkavinkit Ahvenanmaalle. Välillä tapahtumien löytäminen vaatii pientä salapoliisityötä.

Nautiskelua itsekseen

Sääennusteita voi seurata älypuhelimella, ja sen perusteella voi valita vaikkapa jonkun mukavan aurinkoisen päivän retkipäiväkseen. Ja kun on kävelyllä itsekseen, on niin mukava kuunnella samalla hyvää kirjaa! Äänikirjat kannattaa ottaa testiin, jos ne eivät vielä ole tuttuja. Kuulokkeet vaan korville ja menoksi! Äänikirjojenkin kuunteluun on olemassa monia palveluntarjoajia. Toisista voi ostaa yksittäisen kirjan ja kuunnella sitä ilman aikarajaa, toisissa saat kuukausimaksulla rajattoman kuunteluoikeuden koko kirjavalikoiman. Kirjastoistakin on saatavilla maksuttomia äänikirjoja.

Myös erilaiset podcastit ovat erittäin viihdyttäviä. Ne ovat kuunneltavia ohjelmia, joiden sisältö voi olla täysin viihteellinen tai hyvin asiapitoinen. Podcasteista löytyy sisältöjä tänä päivänä jokaiseen makuun. Podcasteja voi etsiä esimerkiksi Yle Areenasta, suoratoistopalveluista kuten esim. Spotifysta tai vaikkapa Googlesta etsimällä hakusanoilla ’podcast kasvit’.

Artikkeli on julkaistu alunperin Senioriopettaja-lehdessä 3/2023.

Kirjoittanut:
Tiina Etelämäki
SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

(3.7.2023)

Blogi: Turvallinen nettisurffaus langattomassa verkossa

29.6.2023

Kun käytät internetiä langattomassa verkossa kotona tai julkisissa tiloissa, muista huolehtia omasta tietoturvastasi ja varmista, että verkkokokemuksesi on turvallinen. Tästä blogikirjoituksesta löydät vinkkejä siihen, miten voit surffata langattomassa verkossa turvallisesti.

Huomioithan, että langattoman verkon lisäksi voit käyttää myös esimerkiksi kännykän mobiilidatayhteyttä internetiin pääsyssä. Monissa suomalaisissa liittymissä mobiilidatayhteys on kotimaassa rajaton, joten se tarjoaa myös turvallisen pääsyn nettiin ilman lisäkustannuksia. Katso ohjeet älypuhelimen internet-yhteyden jakamisesta omalle tabletille tai läppärille Ylen Digitreenien sivuilta.

Oma langaton verkko

Jos käytät kotonasi langatonta internetyhteyttä (Wi-Fi tai WLAN), sinulla on asunnossasi todennäköisesti myös verkkolaite (reititin tai mokkula), joka on yleensä pieni musta tai valkoinen keksilaatikon kokoinen purkki, josta sojottaa yksi tai useampi noin 10 cm mittainen antenni.

Wi-Fi-verkkolaitteessa on turvallisuuden kannalta tärkeitä asetuksia ja se vaatii myös säännöllistä päivittämistä. Uudemmissa laitteissa asetukset ovat todennäköisemmin jo kunnossa ja päivitykset tapahtuvat täysin automaattisesti, mutta vanhemmissa laitteissa nämä täytyy tehdä manuaalisesti.

Langattoman verkon ja Wi-Fi-laitteen asetuksiin pääset käsiksi internet-selaimen kautta kirjoittamalla osoiteriville laitteen kyljessä olevan osoitteen. Osoite ja tarvittavat kirjautumistunnukset löytyvät laitteen kyljessä olevasta tarrasta.

Muistilista oman langattoman verkon turvallisuuteen:

 1. Varmista, että verkkolaitteen asetukset ja päivitykset ovat ajan tasalla. Määritä Wi-Fi-verkko käyttämään WPA2- tai WPA3-salausprotokollaa. Muut protokollat eivät ole turvallisia.
 2. Aseta Wi-Fi-verkolle salasana. Vaihda myös verkkolaitteen hallintapaneelin oletussalasana ja merkitse se itsellesi talteen.
 3. Piilota verkko, kun kaikki tarvitsemasi laitteet on kytketty verkkoon. Tämä toimenpide hidastaa, jos muut yrittävät käyttää sinun verkkoasi. Se ei ole välttämätöntä, mutta saattaa olla tarpeellista, esimerkiksi kerrostalossa.

Jos et ole kokenut asetuksien muuttaja, on hyvä pyytää apuun henkilö, joka tietää, mitä kannattaa muuttaa ja asettaa. Maksutonta apua löytyy vapaaehtoisilta digiopastajilta.

Animaatiovideo, jolla käsitellään samat kohdat kuin artikkelin Oman langattoman verkon suojaaminen -kohdassa.

Jonkun muun langaton verkko

Suomalainen joutuu turvatumaan Wi-Fi-yhteyteen usein vasta ulkomailla. Joskus myös kotimaassa voi olla helpompi muodostaa yhteys nettiin Wi-Fi-verkon kautta esimerkiksi kirjastossa. Julkisen ja avoimen Wi-Fi-yhteyden käyttämiseen liittyy vaaroja, koska kyseiset yhteydet on alun perin suunniteltu sellaisiksi, että toisen osapuolen on helppo seurata niissä liikkuvaa tietoa.

Puntaroi julkisen verkon turvallisuutta: onko kyseessä kaikille avoin vai rajataanko käyttäjiä kirjautumisella, jolloin saat verkon salasanan henkilökunnalta. Katso myös tarkkaan, että liityt oikeaan Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-verkon voi luoda vaikka puhelimella ja rikollisen verkko saattaa olla lähes saman niminen kuin ravintola, jossa juuri olet. Varmin tapa on varmistaa henkilökunnalta, mitä verkkoa voi käyttää. Toisaalta, jos virallista verkkoa ei ole oikein ylläpidetty, ei sekään ole turvallinen.

Muistilista julkisen Wi-Fi-yhteyden turvalliseen käyttöön:

 1. Oman mobiiliyhteyden käyttäminen ja jakaminen on aina turvallisin vaihtoehto.
 2. Käytä vain https://-alkuisia sivustoja. Näin yhteys pysyy salattuna. Suurin osa nykyisistä nettisivuista on jo onneksi https-sivuja.
 3. Älä tee ostoksia tai käytä vahvaa tunnistautumista avoimessa Wi-Fi-verkossa. Tämä saattaa olla hankalaa joissakin tilanteissa, mutta pyri välttämään tällaisia tilanteita tai huolehdi alla olevista kohdista.
 4. Käytä VPN-palveluita (Virtual Private Network), joka turvaa käyttämäsi Wi-Fi-yhteyden. VPN on maksullinen sovellus puhelimeen tai tietokoneeseen, ja se pitää erikseen käynnistää Wi-Fi-yhteyden luomisen jälkeen.
 5. Kytke WLAN pois päältä laitteeltasi, kun et enää käytä verkkoa.

”Joka tapauksessa luottamus WLAN-verkon hyvään ylläpitoon pitää aina arvioida. Jos et luota verkon pääsynhallintaan, käyttäjien valitsemiseen, liikenteen erottamiseen tai verkon ylläpitäjään, älä käytä kyseistä verkkoa.”

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus

”Hyökkääjä voi perustaa oman langattoman verkon, jonka nimi muistuttaa tai on sama kuin halutun verkon nimi. Samanniminen verkko voidaan myös luoda automaattisesti päätelaitteen tätä huhuillessa. Tämän vuoksi langaton yhteys kannattaa kytkeä pois päältä aina silloin, kun sitä ei tarvita.”

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus
Animaatiovideo, jolla käydään läpi samat kohdat kuin artikkelin Suojautuminen vieraassa langattomassa verkossa -kohdassa.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit parantaa tietoturvaasi ja surffata langattomassa verkossa turvallisesti. Muista olla tietoinen ympäristöstäsi ja luottaa vaistoihisi, kun jaat tietojasi tai teet verkko-ostoksia langattomassa verkossa.

Eero Tuomenoksa
Koordinaattori
SeniorSurf

Lähteet:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-pidat-huolta-tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Langattomasti_mutta_turvallisesti._Langattomien_lahiverkkojen_tietoturvallisuudesta.pdf

https://www.f-secure.com/fi/articles/is-public-wi-fi-safe

Blogi: Salasanat talteen turvallisesti

Käyttäjänä olet varmasti törmännyt ongelmaan, jossa sinulla on liikaa salasanoja muistettavana eri verkkopalveluihin. Tällainen tilanne voi olla haastava, etenkin kun turvallisuusnäkökulma on otettava huomioon. Onneksi salasanojen hallintaohjelmat tarjoavat ratkaisun ongelmaan. Nämä sovellukset auttavat sinua luomaan, tallentamaan ja hallitsemaan salasanojasi yhdessä turvallisessa paikassa. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme salasanojen hallintaohjelmien etuihin ja annamme vinkkejä niiden tehokkaaseen käyttöön.

Salasanojen hallintaohjelmat: mitä ne ovat?

Salasanojen hallintaohjelmat ovat sovelluksia, jotka auttavat sinua luomaan ja tallentamaan vahvoja salasanoja sekä hallitsemaan niitä turvallisesti. Nämä ohjelmat toimivat yleensä useilla eri laitteilla, kuten tietokoneilla, älypuhelimilla ja tableteilla, ja ne synkronoivat salasanat automaattisesti laitteiden välillä. Ohjelmien avulla voit tallentaa salasanat yhteen keskitettyyn tietokantaan, joka on suojattu vahvalla salauksella ja pääsykoodeilla.

1password-ohjelman salasanojen hallintanäkymä
Kuva 1. 1Passwordin yleisnäkymä

Salasanojen hallintaohjelmien edut

Vahvat salasanat: Salasanojen hallintaohjelmat auttavat sinua luomaan vahvoja salasanoja, jotka ovat vaikeasti arvattavia. Ne voivat myös auttaa sinua päivittämään heikot salasanat parempiin vaihtoehtoihin.

Salasanan generointi työkalu
Kuva 2. Salasanojen generointi

Yksi pääsalasana: Sen sijaan, että sinun pitäisi muistaa useita salasanoja eri palveluihin, tarvitset vain yhden pääsalasanan salasanojen hallintaohjelmaasi. Tämä helpottaa merkittävästi arkea ja vähentää unohtamisen riskiä.

Automaattinen täyttö: Kun tallennat salasanat hallintaohjelmaan, useimmat ohjelmat tarjoavat automaattisen täyttöominaisuuden. Sen avulla sovellus voi täyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan puolestasi eri verkkopalveluihin, mikä säästää aikaa ja vaivaa.

Turvallisuus: Salasanojen hallintaohjelmat tarjoavat vahvaa tietoturvaa. Ne käyttävät vahvaa salausmenetelmää tietokantasi suojaamiseksi.

1password ohjelman salasanojen turvallisuus näkymä Watchtower
Kuva 3. Salasanan hallintaohjelmat tarkkailevat automaattisesti salasanojesi turvallisuutta.

Salasanan hallintaohjelman valinta

Tällä hetkellä on useita hyviä vaihtoehtoja salasanojen hallintaohjelmiksi, mutta joukosta löytyy myös joitakin huonompia vaihtoehtoja. Poissuljetaan ensin huonot vaihtoehdot: Monet selaimet, kuten Google Chrome, tarjoavat omia salasanan hallintaratkaisuja. Valitettavasti nämä ratkaisut eivät tällä hetkellä ole turvallisia. Jos laitteeseen pääsee käsiksi fyysisesti tai haittaohjelman kautta, salasanat päätyvät todella nopeasti rikollisille. Poikkeus näissä ohjelmissa on Mac-maailman oma salasanaohjelmisto, jonka tietoturva on riittävällä tasolla. Tämä iCloud-pohjainen ratkaisu saattaa sopia siis niille, joilla on käytössä vain iPhone/Mac-tuotteita.

Valitettavasti myös muutaman muun salasanan hallintaohjelman tietoturva on vaarantunut. Suosittu LastPass on pitkään ollut otsikoissa tietomurtojen takia, ja myös avoimen lähdekoodin KeePassissa on tällä hetkellä tietoturva-aukkoja. Siksi näitä ohjelmia on hyvä välttää. Jos sinulla on käytössäsi jompikumpi näistä ratkaisuista, voit helposti vaihtaa ohjelman toiseen ja tuoda salasanat mukanasi. Digiopastajamme neuvovat mielellään, kuinka valita juuri sinulle sopiva salasanojen hallintaohjelma sekä kuinka tuot salasanasi uuteen hallintaohjelmaan.

Tässä on luettelo muutamista parhaimmista salasanojen hallintaohjelmista, jotka ovat suosittuja ja tunnettuja tietoturvastaan:

1Password on suosittu salasanojen hallintaohjelma, joka tarjoaa vahvan salauksen ja helpon käyttöliittymän. Se sisältää myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten salasanojen jakamisen tiimien kesken ja varmuuskopioinnin.

Dashlane on toinen arvostettu salasanojen hallintaohjelma, joka tarjoaa helppokäyttöisen kokemuksen ja vahvan tietoturvan. Se sisältää salasanojen automaattisen täytön, salasanojen arvioinnin ja turvallisen salasanojen jakamisen.

Bitwarden on ilmainen, avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka tarjoaa vahvan salauksen ja synkronoinnin eri laitteiden välillä. Se tukee myös salasanojen jakamista ja tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän. Bitwarden tarjoaa suomenkielisen käyttöliittymän.

Suosituimmista ohjelmistoista Bitwarden, Enpass, Roboform ja F-secure ID protection toimivat suomeksi.

On tärkeää huomata, että jokainen salasanojen hallintaohjelma tarjoaa erilaisia ominaisuuksia ja käyttökokemuksia. On suositeltavaa tutustua tarkemmin kuhunkin vaihtoehtoon ja valita sellainen, joka vastaa omia tarpeita ja vaatimuksia parhaiten. Tietoturvan kannalta on myös tärkeää valita luotettava ja hyvämaineinen ohjelma. Laajemmin pääset tutustumaan eri hallintaohjelmiin, niiden hintoihin ja ominaisuuksiin tämän linkin kautta.

Salasanan hallintaohjelman käyttö

Salasanan hallintaohjelma kannattaa asentaa kaikkiin digilaitteisiin, joita käytät säännöllisesti. Tämän lisäksi tietokoneen internet-selaimeen (Chrome, Edge, Safari) voidaan asentaa lisäosa, joka helpottaa salasanojen täyttämistä netissä surffaillessa. Selaimen lisäosa osaa myös ehdottaa sinulle salasanan tallentamista rekisteröitymisvaiheessa. Hyvät hallintaohjelmat generoivat sinulle satunnaisen ja riittävän pitkän salasanan, ja kun rekisteröitymisen jälkeen kirjaudut nettipalveluun, salasanojen hallintaohjelma voi täyttää käyttäjätunnuksesi ja salasanasi puolestasi.

BitWarden ohjelman selaimen lisäosa. Kuvassa on esimerkkisivun käyttäjätunnus ja salasana sivulle.
Kuva 4. Bitwardenin selainlisäosa

Jatkossa sinun tarvitsee muistaa vain yksi salasana, jolla kirjaudut salasanojen hallintaohjelmaan. Varmista tästä artikkelista, että valitset pääsalasanaksi riittävän turvallisen salasanan.

Vanha sääntö salasanojen jakamisesta on, ettei omaa salasanaa pidä jakaa kenellekään. On kuitenkin tilanteita, joissa palvelun käyttäjätunnukset olisi hyvä jakaa, esimerkiksi ruokakappasovelluksen tunnukset saman talouden sisällä asuvien kesken. Tällainen jakaminen onnistuu esimerkiksi 1Passwordissa.

Salasanan hallintaohjelmien turvallisuus

Hallintaohjelmat salaavat salasanasi erittäin turvallisilla salaustekniikoilla. Perusperiaate on, että edes hallintaohjelman työntekijät eivät pääse näkemään salasanojasi. Siksi on tärkeää, että tallennat pääsalasanasi ja aloitusvaiheessa luodut hätäpääsykoodit turvalliseen paikkaan. Hätäpääsykoodeja voit käyttää esimerkiksi tilanteessa, joissa käyttämäsi digilaite on hajonnut, varastettu tai kadonnut.

Muutamat salasanan hallintaohjelmat toimivat pelkästään omalta laitteiltasi. Tällöin olet itse vastuussa laitteiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Useimmat maksulliset hallintaohjelmat ovat kuitenkin tietoturva-ammattilaisten ylläpitämiä, ja jatkuvasti valvonnan kohteena. Siksi on suositeltavaa käyttää maksullisia salasananhallintaohjelmistoja. Mikään ohjelma ei kuitenkaan ole täysin turvallinen. Esimerkiksi suosittu LastPass-ohjelmisto on joutunut tietomurron kohteeksi. Tietomurron sattuessa on hyvä vaihtaa hallintaohjelma mahdollisimman nopeasti toiseen.

Muistilista

 1. Pyydä vaikkapa digiopastajalta apua sinulle sopivan salasanaohjelman valintaan ja käyttöönottoon.
 2. Valitse huolellisesti pääsalasanasi ja tallenna se hätäkoodeineen turvalliseen paikkaan. Jos mahdollista, fyysisesti kahteen erilliseen sijaintiin.
 3. Aloita salasanan hallintaohjelman käyttö, ja tallenna sinne jatkossa kaikki salasanasi.
 4. Nauti lähes salasanattomasta elämästä!

Lue lisää:

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-salasanan-hallintasovelluksen-kayttoonottoon

Kirjoittaja:
Eero Tuomenoksa
Ikädigitukihanke, SeniorSurf-toiminta
Vanhustyön keskusliitto

(9.6.2023)

Blogi: Pohjoismaista yhteistyötä syventämässä

Digituen tarve on kansainvälistä. Tekemisen tavoissa on kuitenkin isoja eroja. Toisilta oppiminen ja oman osaamisen avoin jakaminen ovat tärkeitä elementtejä laadukkaan palvelun rakentamisessa.

SeniorSurf on tehnyt jo kymmenisen vuotta töitä Suomessa seniorien digituen ja digiosallisuuden kehittämisen parissa. Monia asioita on tehty ja kokeiltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja hyviä toimintatapoja on löydetty. Vuonna 2022 alkanut yhteistyö Örebron läänin työntekijöiden, Josefine Eklundin ja Åsa Lindinin kanssa sai jatkoa huhtikuussa 2023 kun pääsimme vierailemaan heidän luonaan ja tutustumaan digitalisaation aiheuttamiin kysymyksiin Ruotsissa. Erityisesti meitä toki kiinnosti seniorien pärjääminen ja heidän tukemisensa digiasioinnissa.

Digituen tarve on yhtäläistä – toteutustavat eroavat

Kolmipäiväisellä vierailulla tutustuimme digiosallisuuden tukeen monesta näkökulmasta. Tapasimme viranomaisia valtakunnalliselta ja aluetasolta sekä keskustelimme Örebron läänin paikallisten kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa. Ruotsalaisten ja suomalaisten digituen tarpeet vaikuttavat olevan samanlaisia, mutta tuen toteutus on erilaista. Esimerkiksi digituen tarjonta on Ruotsissa huomattavasti vähäisempää kuin Suomessa. Meillä digituen koordinointia voidaan tehdä ammattimaisesti, kun Ruotsissa paljon on täysin vapaaehtoisten vastuulla. Järjestöjen antama digituen järjestäminen on pitkälti vapaaehtoisten vastuulla, mutta kunnat toki tekee sitä myös. Yhteistyö ja koordinointi tuntuu kuitenkin puuttuvan.

Ruotsissa kansalaisten tuesta maksupalveluissa on säädetty lailla. Suomessa tätä velvoitetta ei ole, vaikka esimerkiksi Suomen hallintolaissa sanotaan, että viranomaisilla on velvollisuus antaa palveluneuvontaa maksutta. Viranomaiset siis opastavat mm iäkkäitä kansalaisia uusissa maksutavoissa, tämä tuntui hyvältä ja merkitykselliseltä toimintatavalta.

Ruotsin vierailumme aikana pääsimme tutustumaan lääninhallituksen tarjoamaan maksupalveluinfoon seniorikeskuksessa, digitalisaatiosta vastaavaan Ruotsin viestintävirastoon (PTS), seniorien digiopastusta tarjoavaan vapaaehtoisyhdistykseen SeniorNet Örebrohon, digitaalisten innovaatioiden testialusta InnoMeraan sekä Ruotsinsuomalaisten yhdistykseen, jossa on suuri tarve suomenkieliselle neuvonnalle myös digipulmien osalta.

Kielihaasteita ja vientituotteita

Ruotsinsuomalaisten kohdalla digiin liittyvät termit ja sanasto vaikuttivat vielä suuremmalta haasteelta kuin Suomessa: Kun digitaalisia toimintatapoja ja digisanastoa ei tunne suomeksi eikä ruotsiksi, on haastavaa saada asioita hoidetuksi. Toisaalta digituen järjestäjilläkin on haaste pohtia, että millä kielellä asioita aletaan opettaa. Suomi on yksi virallisista vähemmistökielistä Ruotsissa ja koska Örebro kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, alueella asuvilla suomenkielisillä on oikeus myös asioida viranomaisten kanssa suomeksi. Haasteita tämän toteuttamiseksi on selvästi.

Meille uusien toimijoiden kohtaaminen avaa aina uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia. Käydessämme vierailun viimeisen tapaamisen jälkeen yhteistä keskustelua ruotsalaisten ja suomalaisten kesken totesimme, että tämä yhteistyö ja osaamisen jakaminen on äärimmäisen tärkeää. Se tukee sekä meidän työntekijöiden että myös loppukohderyhmiemme osaamista ja tekemistä. Toimintojen suunnittelu, hyvien toimintatapojen maahantuonti ja -vienti yhdessä ovat erittäin hyviä keinoja toiminnan kehittämisessä. Tällä reissulla meidän konkreettisia vientituotteita olivat mm. esimerkit eri sektorien hyvästä yhteistyöstä digituen ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä, Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomus, DVV:n Digitaitoraportti, SeniorSurfin opastustoiminnan tukimateriaali sekä Kuuloliiton Digitaidot-peli.

Vaikka oma toiminta sijoittuukin pääasiassa kotimaahan, on hyvä välillä raottaa verhoja ja tutustua muiden tapoihin tehdä asioita. Pikkuhiljaa yhteistyö vain syvenee ja opimme kaikki lisää!

Kirjoittajat:
Nina Ziessler
Emmaleena Niemi
Eero Tuomenoksa
Tiina Etelämäki
/ Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf

SeniorSurfin neljä työtekijää hymyilevät iloisina auringon paisteessa.

(31.5.2023)

Blogi: Turvalliset salasanat

Salasanat ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta ja niiden käyttöä kannattaa opetella. Salasanat ovat yksilöllisiä tunnuksia, jotka ovat tarpeen useimmissa verkkopalveluissa ja ohjelmistoissa.

Samalla yksi tietotekniikan ärsyttävimmistä piirteistä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Meillä jokaisella on kokemusta siitä, kun salasana on unohtunut. Salasana pitää palauttaa sähköpostiin ja joskus palautussähköposti menee roskapostiin. Sitten pitää valita uusi salasana ja juuri nyt vain pitäisi päästä sinne naamakirjaan lukemaan sukuseuran tapaamiskutsu.

Tarkista salasanasi vahvuus

Kun haluat tarkistaa, käytätkö tarpeeksi turvallisia salasanoja, voit käyttää apunasi tietotekniikkaa. Ylen digitreenien sivuilta löytyy salasanan testauskone, joka kertoo sinulle kuinka turvallinen harkitsemasi salasana on. Vaikka salasanan testauskone on turvallinen eikä se talleta salasanaasi mihinkään, älä kirjoita ihan oikeaa salasanaasi koneisiin, vaan testaa vastaavalla salasanalla.

Muista myös pitää salasanasi yksityisenä. Älä koskaan jaa salasanaasi muiden ihmisten kanssa, ei edes perheenjäsenten tai ystävien kanssa. Lisäksi kannattaa välttää samaa salasanaa eri palveluissa. Jos joku saa käsiinsä yhden salasanasi, hän pystyy käyttämään sitä kaikissa paikoissa, joissa käytät samaa salasanaa. On hyvä muistaa myös, että viranomaiset tai yritysten edustajat eivät koskaan kysy salasanaasi.

Missä säilyttää salasanoja?

Turvallinen paikka säilyttää salasanoja on oma pää. Valitettavasti, kun salasanoja kertyy yli 10, ei monikaan meistä kykene muistamaan hyvän salasanan vaatimuksella omaavaa kymmentä erilaista salasanaa. On turvallisempaa kirjoittaa pitkät ja vahvat salasanat muistivihkoon, kuin käyttää heikkoja salasanoja omasta muistista. Kun salasanojen joukko kasvaa, voit ottaa avuksi tietotekniikan. Salasanojen hallintaohjelmisto piilottaa kaikki haluamasi salasanat yhden turvallisen salasanan taakse. Tulossa on oma bloginsa salasanojen hallintaohjelmistoista.

Vaihtamalla lisää turvallisuutta

Tärkeintä on muistaa, että salasanat pitää vaihtaa säännöllisesti. Useimmat palvelut vaativat sinua vaihtamaan salasanasi tietyn ajan kuluttua, jotta tilisi pysyisi turvassa. Muista myös, että salasanasi on vain yksi osa tietoturvaa. Älä koskaan jaa henkilökohtaisia tietojasi tai klikkaa epäilyttäviä linkkejä.

”I LOVE YOU”, Yksi yleisimmin maailman käytettävissä salasanoista.

Kun valitset salasanaa, muista valita se huolellisesti. Älä käytä liian yksinkertaisia salasanoja, kuten esimerkiksi ”123456” tai ”apina”, sillä ne ovat helposti arvattavissa. Sen sijaan valitse salasana, joka sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Tämä tekee salasanastasi vahvemman ja sitä on vaikeampi murtaa. Suositeltava salasanan pituus on vähintäänkin 15 merkkiä. Yksi hyvä tapa on miettiä salainen lause, silloin pituutta ja vaihtelevuutta tulee automaattisesti ja salalause on helpompi muistaa. Mielikuvitusta saa käyttää, kokonaan itse keksitty sana tai lause on turvallisempi kuin sanakirjasta löytyvä.

Tulevaisuuden salasanat

Vaikka tällä hetkellä salasanojen kanssa puljaaminen on meidän kaikkien arkipäivää, on tulevaisuudessa jo näkyvissä parempia ja turvallisempia tapoja. Passkey on yksi tulevaisuuden tekniikoista, joka saattaa vapauttaa meidät lukuisten salasanojen kahleesta. Passkey eli suomeksi avainkoodin voi ottaa tällä hetkellä esim. omaan Google tiliin. Avainkoodin yleistyminen vie kuitenkin oman aikansa ja jää nähtäväksi, onko salasana tulevaisuudessa yhtä tuntematon kuin separaattori nykypäivänä.

Toivottavasti nämä vinkit auttavat sinua turvaamaan salasanasi paremmin. Muista pitää salasanasi vahvana ja vaihtaa niitä säännöllisesti, niin pysyt turvassa verkossa.

Mikäli haluat henkilökohtaista opastamista salasanojen hallintaan tai valitsemiseen, älä epäröi ottaa yhteyttä SeniorSurfin etäopastukseen tai katso paikka sinua lähimmästä opastuspaikasta.

Muistilista

 • Käytä jokaisessa palvelussa eri salasanaa
 • Salasanan pituus on vähintään 15 merkkiä
 • Salasanassa on numeroita, isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä
 • Hyvä salasana on salalause, sillä se on helppo muistaa
 • Vaihda salasanasi säännöllisesti
 • Suojaa erityisesti sähköpostisi salasana.
 • Älä anna sanasanojasi muille

Lue lisää salasanoista:

 Salasanakone: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan

Kaksivaiheinen tunnistautuminen: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/30/digitreenit-kaksivaiheinen-tunnistautuminen-eiko-yksi-kerta-riita

Salasanageneraattori: https://www.f-secure.com/fi/password-generator

Kyberturvallisuuskeskuksen salasanaopas: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/salasanat-haltuun

Tutkimusta salasanoista (englanniksi): https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd

Kirjoittaja: Eero Tuomenoksa
Ikädigitukihanke, SeniorSurf
Vanhustyön keskusliitto

(10.5.2023)

Blogi: Digirohkeutta on…

SeniorSurf on mukana Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoviikolla, jonka teemana on vuonna 2023 digirohkeus.

Suomi tunnetaan maailmalla teknologiasta, koulutuksesta ja muotoilusta sekä hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Kaikkeen siihen on tarvittu myös aimo annos sisua ja (digi)rohkeutta. Suomi on kuitenkin myös järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan maa. Aktiivinen järjestökenttä on mahdollistanut monien sosiaalisten innovaatioiden synnyn yhteistyön ja yhteiskehittämisen avulla. Ilman niitä suomalainen yhteiskunta olisi hyvin eri näköinen – ja niin myös sen digitukikenttä. Kaikkea tuota pitäisi juhlistaa enemmän.

Digi- ja väestötietovirasto jakaa tänä vuonna ensi kertaa Digitukiteko-tunnustuksen perjantaina 12.5.2023. Ehdolla on monia vaikuttavia hankkeita, henkilöitä ja tiimejä, oppi- ja tukimateriaaleja, toimintamalleja sekä viestintää ja yhteisöjä. SeniorSurf-toiminnalla on kunnia olla ehdolla tunnustuksen saajaksi kumppanien kanssa yhteistyönä toteutettujen SeniorSurfin etäopastuspalvelun ja Digituen symbolin osalta.

Digirohkeutta on uuden oppiminen yhdessä muiden kanssa

Itselleni arjen digirohkeus on sitä, että lähestyy erilaisia digiratkaisuja mahdollisimman ennakkoluulottomasti, vaikka ne epäilyttäisivät ja vähän pelottaisivatkin. Rohkeutta on myös ihmetellä asioita ääneen ja pyytää muilta apua, kun sitä tarvitsee. Digimaailmassa muutos on jatkuvaa, mikä vaatii harrastuneeltakin digikäyttäjältä taitojen säännöllistä päivittämistä. Siksi digitalisaatio vaatii onnistuakseen myös kulttuurista muutosta: uudenlaista yhteisöllisyyttä, osaamisen ja kokemusten jakamista.

Se on huomattu myös digituen kentällä, missä asioita edistetään aktiivisissa yhteistyöverkostoissa. Kun eri toimijat digituen kentällä tekevät yhteistyötä aktiivisesti, rohkaisee se myös asiakkaita pyytämään tukea digipulmiinsa.

Eri toimijoiden yhteistyönä ovat syntyneet myös SeniorSurfin valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille sekä Digituen symboli digituen löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Digirohkeutta on iloita yhdessä onnistumisista

Suomalainen mentaliteetti on kautta aikojen ollut mennä vaikka läpi harmaan kiven eikä tehdä siitä numeroa. Se vaatii päättäväisyyttä, sitkeyttä, ripauksen luovaa hulluutta ja vaatimattomuutta. Ne vievät pitkälle myös digimaailmassa, sillä digiratkaisuja pyritään tekemään mahdollisimman huomaamattomasti, jotta maailman meno ja ihmisten arki olisi sujuvampaa. Niin kauan kuin asioista ei uutisoida, on niiden tekemisessä onnistuttu hyvin. Suomessa onkin syntynyt teknologisia menestystarinoita, oman alansa globaaleja markkinajohtajia, joista harva tietää.

Digimaailmassa liika vaatimattomuus voi kuitenkin olla myös haitaksi sekä tekijälle että asiakaskunnalle. Hyvät palvelut eivät löydä käyttäjiä, ja käyttäjät kärsivät monimutkaisista palveluista, jos onnistumisia ei jaeta. Erityisesti järjestötoimijat viestivät liiankin varovasti onnistumisistaan. Digirohkeutta on iloita omista ja muiden onnistumisista. Oman esimerkin avulla levitetään myös digirohkeutta.

Nyt onkin hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa kaikkiin 31 Digitukiteko-tunnustuksen ehdokkaaseen osoitteessa www.dvv.fi/digitukiteko-tunnustus.


Lue lisää SeniorSurfin ja yhteistyökumppanien Digitukiteko-ehdokkaista:                      

Etäopastus
Digituen symboli  

Kirjoittaja:
Emmaleena Niemi
Ikädigitukihanke, SeniorSurf
Vanhustyön keskusliitto

(10.5.2023)

Blogi: Evästeet – mitä ne ovat?


Välillä on todella ärsyttävää, kun uusille verkkosivuille mennessä esiin ponnahtaa laatikko, joka vaatii hyväksymään erilaisia evästeitä. Onko ne tehty vain ärsyttämään ihmisiä? Ei, ei niitä ole tehty ärsyttämään – oikeasti taustalla on yksilön oikeus tietosuojaan. Kuka tahansa ei saa kerätä sinusta haluamiaan tietoja, verkkosivuillakin sinulta on kysyttävä siihen lupa.

Eväste on sanana hieman hassu, mutta ei kai sille parempaakaan ole keksitty. Traficom on sanoittanut asian näin: ”Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan päätelaitteisiin verkkosivustoja käytettäessä.” Englanniksi sana on cookie, joka tarkoittaa suomeksi myös keksiä. Sen vuoksi välillä evästeiden rinnalla puhutaan kekseistä.

Välttämättömiä ja valinnaisia evästeitä

On olemassa välttämättömiä evästeitä sekä valinnaisia evästeitä. Välttämättömistä evästeistä et voi kieltäytyä, sillä ilman niitä sivusto ei toimisi oikein. Välttämättömien evästeiden avulla sivusto esimerkiksi muistaa käyttämäsi kielen tai ostoskorisi sisällön verkkokaupassa.

Valinnaiset evästeet ovat mm. tilastollisia sekä markkinointievästeistä. Jos esimerkiksi tutkailet nettikaupan sivulta uutta älypuhelinta, seuraava verkkosivu muistaa tämän tiedon. Jos tämä sivu on vaikka mainoksia sisältävä uutissivusto, saattaa sivujen mainospaikoilla olla juuri katsomasi älypuhelimen mainos. Käyttäjällä tulee olla oikeus kieltäytyä valinnaisista evästeistä.

SeniorSurfin sivuilla esimerkiksi on välttämättömien evästeiden lisäksi käytössä tilastolliset evästeet, joihin kysymme kävijöiltä lupaa. Tilastollisten evästeiden avulla seuraamme esimerkiksi mitkä sivuistamme ovat käytetyimpiä, tuleeko käyttäjä tietokoneella vai mobiililaitteella ja miten paljon yleensäkin sivujamme käytetään. Nämä tiedot auttavat meitä valtavasti, kun pohdimme mihin panostaa seuraavaksi.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo lisää evästeistä sivuillaan.

Ylen Digitreeneistä löytyy myös artikkeli evästeistä.

Kirjoittaja:
Tiina Etelämäki
SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitt0

(20.4.2023)

Haku