Hyppää sisältöön

Ikääntyminen muuttuvassa maailmassa

Ikääntyminen muuttuvassa maailmassa

SeniorSurf osallistui kesäkuussa Tukholmassa järjestettyyn 27. Pohjoismaiseen gerontologian kongressiin, jonka teemana oli ikääntyminen muuttuvassa maailmassa – Aging in a transforming world. Osallistujia kolmipäiväisessä tapahtumassa oli yhteensä 850 yli 40 maasta. Kaukaisimmat seniorsurfilaisten kohtaamat kongressivieraat tulivat Hong Kongista ja Malesiasta.

Ohjelma täyttyi keynote-puheenvuoroista, symposiumeista, posterikierroksista ja suullisista esityksistä. Avaus- ja päätösseremoniat loivat juhlallisuuden, mutta myös välittömyyden tunnelmaa, Ruotsin kuningatar Silvian kunnioittaessa kongressia läsnäolollaan sen avajaistilaisuudessa. Suomalainen gerontologia sai kaksi suurta tunnustusta, kun sekä pohjoismaalaiselle ansioituneelle gerontologian tutkijalle osoitettu Sohlberg-palkinto että lupaavan nuoren gerontologian tutkijan palkinto menivät Jyväskylän yliopistoon Teppo Krögerille sekä Kaisa Koivuselle.

Vanhustyön keskusliitto osallistui kongressiin yhteensä neljällä posterilla, jotka tarkastelivat liitossa tehtävää työtä iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi monesta eri näkökulmasta. SeniorSurfin seniorien digiosallisuutta, vertaisopastusta ja mediataitoja käsittelevä posteri oli osa ”Internet and technology use” -posterikierrosta. Suomalainen seniorien media- ja digitaitoja tukeva verkostotyö sai paljon ihailua ja kiitosta osakseen.

Kotiin viemisiä Tukholmasta

Kongressin ensimmäisessä keynote-puheenvuorossa Vania de la Fuente-Núnez puhui ikäsyrjinnän (ageism) vaikutuksista sekä siitä, miten vahvasti ikääntymiseen liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot vaikuttavat niin päättäjien kuin kanssaihmisten ajatuksiin, tunteisiin ja tekoihin. Hän myös määritteli ikäsyrjinnän kansanterveydelliseksi ongelmaksi, sillä se täyttää jokaisen sen määritelmään kuuluvista ominaisuuksista.

Kongressin viimeinen keynote-puhuja, Alexandre Sidorenko, taas muistutti, että ikääntymiseen liittyvä globaali vaikuttamis- ja ohjelmatyö ovat viimeisen 40 vuoden aikana tuoneet melko maltillisia alueellisia parannuksia, mutta kaikkialla, ja erityisesti maailman laajuisesti, on tehtävä vielä valtavasti työtä ikäihmisten oikeuksien toteutumiseksi.

Näiden puheenvuorojen väliin mahtuu valtava kirjo erilaisia oivalluksia gerontologisen tutkimuksen eri maailmoista. Digitaalista osallisuutta, osallistumista ja yhdenvertaisuutta sekä niiden esteitä tutkitaan paljon niin määrällisen kuin laadullisen tutkimuksen keinoin, tilasto- ja politiikka-analyyseistä osallistavaan ja toimintatutkimukseen. Tutkimus kattaa melko hyvin erilaiset digitalisaatioon liittyvät toivotut, ei-toivotut, aiotut ja ei-aiotut vaikutukset yksilön arkeen, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Se on hyvä, sillä tutkimus edistää ja helpottaa laaja-alaisempaa keskustelua digitalisaatioon liittyvistä ilmiöistä ja niiden vaikutuksista.

Tutkimusmaailman ulkopuolelta kongressiaiheita tarkastellessa oli ilahduttavaa huomata, että ihmiskeskeisyys ja pyrkimys ymmärtää, ovat vahvasti gerontologisen digitalisaatiotutkimuksen ytimessä. Ei voi myöskään välttyä kysymästä, kuten Riitta Hänninen omassa, digiosallisuuden käsitettä käsittelevässä puheenvuorossaan teki: milloin voimme lakata puhumasta digiosallisuudesta, ja siirtyä puhumaan pelkästään osallisuudesta? Sen verran monessa kongressissa esitetyistä tutkimuksista digiosallisuus, digitaidot ja digitalisaatio ovat aiheina mukana, vaikkei tutkimus niihin keskittyisikään.

Poimintoja kongressissa esitellyistä suomalaistutkimuksista:

  • Eronen, J., Portegijs, E. & Rantanen, T. Health-related resources and social support as enablers of digital device use among older Finns. J Public Health (Berl.) (2024). https://doi.org/10.1007/s10389-024-02241-y
  • Valkama, O., Raitanen, J., & Tiainen, K. (2024). Ikäkäsitysten yhteys internetin käyttöön 65–84-vuotiailla suomalaisilla. Gerontologia, 38(2), 155–168. https://doi.org/10.23989/gerontologia.130716
  • Hänninen, R. Understanding digital participation in later life – a conceptual analysis. (ei vielä julkaistu)
  • Varjakoski, H. & Tiilikainen, E. ”They think one knows how to do this”: 75+ year-old Finns’ experience of using digital health services. (Yksi kongressin posteripalkinnon saajista, ei vielä julkaistu)

Kirjoittajat:

Emmaleena Niemi ja Nina Ziessler
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta

(19.6.2024)

Haku