Hyppää sisältöön

Blogi: Hyvinvointialueiden digituki syntyy yhteistyöllä

Blogi: Hyvinvointialueiden digituki syntyy yhteistyöllä

Hyvinvointialueiden vastuulla on suuri joukko uusia ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Melkein kaikki palvelut ajanvarauksesta ja laboratoriotulosten katsomiseen ovat tarjolla sähköisinä. Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii tukea ja tietoa palveluiden hyödyistä ja käytöstä.

Suomalaisten hyvistä digitaidoista huolimatta ikäihmisten joukossa on edelleen paljon ihmisiä, joilla on vain heikot tai olemattomat digitaidot. Mitä korkeampi ikä, sitä pienempi osa ikäryhmästä on digitaitoisia. Erityisesti ikääntyvälle väestölle digituella on tärkeä tehtävä sujuvan ja yhdenvertaisen digitaalisen arjen mahdollistajana.

Joulukuussa 2023 julkaistusta Digitaitoraportista (Digi- ja väestötietovirasto) käy ilmi, että suomalaiset tuntevat heikosti viranomaisten ja kolmannen sektorin tarjoamaa digitukea. 65 % suomalaisista oli tietoisia siitä, että viranomaisilla on velvollisuus antaa tukea omien digitaalisten palvelujen käytössä. Tämä velvoite koskee myös hyvinvointialueita. Digitukea on tarjolla mutta sitä ei vielä tunneta eikä osata etsiä kattavasti.

Yhteistyö parantaa digituen tunnettuutta

Digituen toimijoita on ympäri Suomen ja joukossa on mukana varsinaisia konkareita, kuten digitukeen erikoistuneita järjestöjä ja kirjastoja, joiden toimesta digitukea on annettu ja kehitetty tarvelähtöisesti jo pitkään.

Digituen kehittämisessä olennaista onkin poikkihallinnollinen ja ihmiskeskeinen yhteistyö. Yhteistyötä tehdään yli hallintorajojen, ja yhdistävänä tekijänä on yhteinen tavoite: laadukkaat palvelut ja riittävä tuki niiden käyttöön!

Viranomaiset ohjaavat asiakkaita järjestöjen tarjoamien digituen palvelujen pariin ja päinvastoin. Digituen toimintamalleja kehitetään yhdessä ja yhteistyössä, ja sama pätee hyvinvointialueillekin! Hyvinvointialueilla digituen kehittäminen on jo hyvässä vauhdissa, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin.

Yhteistyöstä digituen kehittämisessä ja tunnettuuden kasvattamisessa hyötyvät kaikki osapuolet: digipalvelujen tuottajat, digituen tarjoajat ja mikä tärkeintä, palvelujen käyttäjät!

Järjestöt digituen kumppanina

Järjestöt tarjoavat monipuolista digitukea ympäri maan. Järjestöjen riveissä toimivien vapaaehtoisten antama digiopastus on rauhallista ja asiakkaan tarpeista lähtevää. Aikaa on käytettävissä reilusti ja opastuksissa voidaan rauhallisesti opetella yhdessä sekä laitteen että palveluiden käyttöä digirohkeutta kasvattaen.

Järjestöillä on monella paikkakunnalla vahvat verkostot jo valmiiksi digituen toteuttamiseksi. Järjestöt tietävät, mihin asioihin heidän asiakkaansa tarvitsevat apua – ja minkälaista avun on hyvä olla. Valmiita verkostoja kannattaa hyödyntää. Yhteistyöllä digituestakin tulee parempaa ja saavutettavampaa.

Hyvinvointialueiden kannattaa olla rohkeasti yhteydessä järjestöihin ja järjestöjen hyvinvointialueisiin. Vanhustyön keskusliitto ja Digi- ja väestötietovirasto kannustavat eri sektorien väliseen yhteistyöhön digituen kehittämiseksi!

Kirjoittajat:
Tiina Etelämäki / SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitto
Minna Piirainen / Digi- ja väestötietovirasto

Lisätietoa:

  • Digi- ja väestötietovirasto ja hyvinvointialueet tunnistivat ja kehittivät digituen toimintamalleja aktiivisesti vuoden 2023 aikana. Tavoitteena oli kasvattaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden digituen osaamista sekä varmistaa digituen saatavuutta ja laatua hyvinvointialueilla. Yhteistyöhön osallistui 18 hyvinvointialuetta. Tietoa ja työkaluja digituen kehittämiseksi hyvinvointialueilla: https://dvv.fi/digituki-hyvinvointialueilla.
  • SeniorSurf-verkosto kehittää, suunnittelee, viestii ja vaikuttaa sekä jakaa osaamista ja käytäntöjä seniorien digitukeen ja digiosallisuuteen liittyen: https://seniorsurf.fi/organisaatiot/seniorsurf-verkosto/

(8.1.2024)

Haku