Hyppää sisältöön

Blogi: Mikä SeniorSurf?

Blogi: Mikä SeniorSurf?

SeniorSurfin päätavoitteena on vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja digitaitoja. Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat moninaiset, samoin kuin toiminnan kohderyhmät. Kokoonnuimme koko tiimin voimin pohtimaan, miten kiteyttää SeniorSurfin toiminta yhdeksi kuvaksi, ja nyt kuva on valmis!

SeniorSurf toimii useimmiten seniorien kanssa välillisesti, eli esimerkiksi tukee organisaatioita seniorien digiopastusten käynnistämisessä, verkottaa toimijoita keskenään, tarjoaa eri yhteisöjen vapaaehtoisille senioridigiopastajille paikan saada keskinäistä vertaistukea, mutta myös rohkaisee suoraan senioreita digimaailman ja digiopastusten pariin. Kaiken tämän lisäksi SeniorSurf tekee myös vahvaa vaikuttamistyötä, jotta ikääntyneiden moninaiset tarpeet tulisivat huomioiduksi digitaalisessa kehityksessä.

Tukea organisaatioille oman toiminnan kehittämiseen

Organisaatioille suunnatussa SeniorSurf-verkostossa seniorien digituen ja digiosallisuuden parissa työskentelevät tahot pääsevät kohtaamaan toisiaan ja kehittämään digituen malleja yhteistyössä. Verkostoon kuuluu noin 140 jäsentä. Verkostossa on jäseniä esimerkiksi järjestöistä, kunnista, yrityksistä ja hyvinvointialueilta. Kyselyn mukaan jäsenet kokevat verkoston tärkeäksi, sillä se luo yhteistyön mahdollisuuksia, tukee hyvien käytäntöjen jakamista sekä mahdollistaa yhteiskehittämisen seniorien digituen ja digiosallisuuden osalta.

Aktiivinen verkostotoiminta auttaa SeniorSurfia tuottamaan ja kokoamaan aineistoja sekä opastustoiminnan organisoinnin näkökulmasta että konkreettisesti digiopastusten tueksi. Aineistoista löytyy esimerkiksi ohjeistusta opastustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä erimuotoisten opastusten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi SeniorSurf kokoaa digiosallisuuteen liittyvää tietoa yhteen ja tuottaa esimerkiksi infograafeja, jotka ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. SeniorSurf myös osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin ja ohjausryhmiin ja jakaa asiantuntijuutta avoimesti eteenpäin.

SeniorSurf koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-teemapäivää, jolloin paikalliset toimijat ympäri Suomen järjestävät tilaisuuksia, joissa seniorit pääsevät tutustumaan digiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Teemapäivää vietetään osana Vanhustenviikkoa nyt jo kymmenettä kertaa!

Vertaistukea ja osaamisen kehittämistä vapaaehtoisille

Suomessa on useita pienempiä ja isompia toimijoita, joilla on vapaaehtoisia senioridigiopastajia. Selvitysten mukaan vapaaehtoiset saavat vertaisopastamisesta paljon hyötyjä: omien digitaitojen kasvattamista, sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuuden auttaa ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. SurfAreenalla digiopastajat pääsevät taustaorganisaatiostaan riippumatta verkostoitumaan sekä kehittämään ja jakamaan osaamistaan.

Käytännön digiopastusten tueksi SeniorSurf on tuottanut aineistoa esimerkiksi opastettavien kohtaamisesta ja apuvälineiden hyödyntämisestä. Laajasta materiaalipankista löytyy opastamiseen ja itseopiskeluun hyödynnettäviä, suomenkielisiä ja mahdollisimman selkeitä ohjeita eri tahoilta. SeniorSurfin on tehnyt aloittelijoille sopivia konkreettisia ohjeita esimerkiksi erilaisista kuvakkeista ja pikakomennoista tietokoneella tai siitä, mikä selain on.

Tietoa ja rohkaisua suoraan senioreille

Yksi suurimmista digituen haasteista nykyisin on se, että paikoin tukea on paljonkin saataville, mutta eniten digiapua tarvitsevat seniorit eivät tiedä sen olemassaolosta. Valtakunnallisena toimijana SeniorSurf tekee viestintäkampanjoita, joilla digituen tunnettuutta nostetaan ja senioreita rohkaistaan digituen ja -palveluiden pariin.

Keväällä 2023 SeniorSurf käynnisti valtakunnallisen ja maksuttoman etäopastuspalvelun senioreille. Monien digiopastuksen järjestäjien toiminnan yhteen kokoava palvelu tukee entisestään seniorien yhdenvertaisuutta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Uuden palvelun myötä mahdollisimman monella seniorilla on mahdollisuus saada opastusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön.

Avoimuus yhteistyölle

SeniorSurfin toiminta on aina perustunut yhteistyöhön ja verkostomaiseen tekemiseen eri sektoreiden toimijoiden kanssa. On harvoja asioita, joissa yhteistyö ei kannata. SeniorSurf on ryhtynyt myös vahvaan yritysyhteistyöhön, ja on ilokseen saanut DNA:n ja Googlen tukemaan tekemäänsä työtä seniorien digiosallisuuden ja mediataitojen vahvistamiseksi.

Kirjoittaja:
Koko SeniorSurf-tiimi
(tutustu työntekijöihin aiemman blogin avulla)

(21.9.2023)

Haku