Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee osaksi porukkaa, auttamaan muita ja samalla ylläpitämään omaa osaamista.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

 • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
 • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
 • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
 • laatia opastusmateriaalia
 • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan sinua (tai sydäntäsi) lähellä olevaan tahoon. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esim. samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Vertaisopastusta järjestävät tietotekniikkayhdistykset

Muita järjestöjä, jotka ottavat vapaaehtoisia digiopastajia

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin* ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

*Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreja digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. Toiminta johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Opastamisen ohjeet

Vapaaehtoisten antaman digiopastuksen periaatteena on, että jokainen opastaa oman osaamisensa puitteissa. Opastusaiheisiin löytyy apuja niin SeniorSurfin materiaalipankista, opastustoiminnan järjestäjiltä kuin verkosta. Omia digitaitoja kannattaa ylläpitää erilaisten opastajille suunnattujen koulutusten avulla.

Jokaisen digiopastajan tulisi perehtyä digituen yhteisiin pelisääntöihin, joiden avulla voidaan luoda luotettava, rohkaiseva ja asiakkaan tarpeet huomioiva opastushetki.

Digiopastamisen pelisäännöt

Digituen eettinen ohjeistus (Digi- ja väestötietovirasto)

Opastettavan kohtaaminen ja rohkaisu

Toisin sanoen, älä tee näin:
Näin nujerrat seniorin digi-innon (video, Yle Areena)

Muistilistoja opastajille

 • Päivitetty 15.11.2022 (lisätty listalle Ålandsbanken)

Opastaminen kotona ja etänä

Kokemuksia etädigiopastuksesta (video, SeniorSurf)

Osaamisen kehittäminen

Monet tahot järjestävät koulutuksia ja erilaisia webinaareja digiopastajille osaamisen kasvattamiseksi. Tämän listan lisäksi kannattaa aina tarkistaa myös oman alueen kansalaisopiston/työväenopiston ja kesäyliopiston tarjonta. Niistäkin löytyy jatkuvasti paremmin täsmäkoulutuksia suoraan digiopastajille!

Vertaistukea ja taitoja opastajille verkossa

 • SeniorSurf: SurfAreena. Valtakunnallinen, senioreita opastavien vapaaehtoisten digiopastajien kohtaamispaikka verkossa. Tietoiskuja, keskustelua ja vertaistukea opastajien toiveiden mukaan. Tilaa digiopastajien uutiskirje, niin saat muistutukset tulevista tapahtumista.
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV): Taitoja digituen antajalle. Joka kuun neljäntenä torstaina klo 14 – 15.30. Webinaarit käsittelevät eri asiakasryhmien huomioimista digituessa ja muita digituen antamiseen liittyviä teemoja.

Osaamismerkit

 • Digi- ja väestötietovirasto: Digituen osaamismerkki. Digitukijan perusosaaminen koostuu kolmesta osiosta, jotka auttavat oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Opiskeltuasi kyseisen osion voit hakea siihen kuuluvaa osaamismerkkiä.
  1. Eettinen ohjeistus: Digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet sekä turvallisen ja laadukkaan digituen periaatteet.
  2. Ohjaustaidot: Digituki ja opastustilante on ennen kaikkea ihmisten kohtaamista, ei ainoastaan teknistä auttamista.
  3. Digitaidot: Koostuu yhteensä kuudesta osa-alueesta: laitteiden valinta ja käyttö, sovellusten käyttö ja hallinta, tiedonhaku ja -arviointi, turvallinen toiminta, vastuullinen toiminta sekä viestintä ja asiointi. Todenna osaaminen vastaamalla lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Tutustu taustalla olevaan Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistöön (Tieke).

Webinaareja ja verkkokursseja opastamisen tueksi

 • InPromptu-hanke: Digiohjauksen polulle -webinaarisarjan tallenteet (v.2021). Sisällöt ohjauksen suunnittelusta toteutukseen ja markkinointiin.
 • Jyväskylän yliopisto / MPK: Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi. Maksuton verkkokurssi (2 op) tarjoaa tietoa ja taitoa digiturvalliseen toimintaan ja sopii kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
 • SnellmanEDU: Ketterä oppija -valmennus. Maksuton 1-2kk verkko-opiskelu, räätälöi oma kokonaisuus, mm. Digiosaamisen perusteet, ajanhallinta, etätyötaidot, medialukutaidot.

Itseopiskelumateriaalia digiopastajille

 • Geronet-hanke: Tietopankki. Valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke
 • Yle: Digitreenit. Tietopankki johon kannatta tutustua. Selkeitä ohjeita. Selaa aiheittain.

Webinaari: Miten huomioida erilaisuus oppimisessa (3.12.2020)

Webinaari digiopastajille ja -opastusta organisoiville: Miten huomioida erilaisuus oppimisessa? Asiantuntijapuheenvuorossaan professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta jakaa tietoa ja konkreettisia vinkkejä digiopastustilanteiden tueksi.

SurfAreenan Pääsalissa pidetyn webinaarin esitysmateriaali löytyy täältä.

Haku