Hyppää sisältöön

Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee auttamaan muita, ylläpitämään omaa osaamistaan sekä osaksi vapaaehtoisten aktiivista porukkaa. Vuoden 2022 opastajakysely kertoo, miltä opastustoiminta näyttää opastajien silmin.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

  • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
  • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
  • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
  • laatia opastusmateriaalia
  • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan itseäsi kiinnostavaan tahoon. Alla on listattu eri järjestöjä, joiden toiminta on joko tietylle alueelle rajattua tai valtakunnallista, useilla alueilla tapahtuvaa. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Digiopastaminen puhelimitse ja etänä

SeniorSurfin etäopastuspalvelu tarjoaa digiopastusta senioreille valtakunnallisesti puhelimitse tai tietokoneen välityksellä. Palvelun opastajina toimivat SeniorSurfin etäopastuksen yhteistyökumppanien vapaaehtoiset. Opastamisen lisäksi vapaaehtoinen voi myös ottaa vastaan seniorien etäopastuspyyntöjä puhelimitse. Jos olet kiinnostunut valtakunnallisesta etäopastuksesta, ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen seniorsurf@vtkl.fi.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreita digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. SeniorSurf johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Haku