Hyppää sisältöön

Mikä SeniorSurf?

SeniorSurf-toiminta vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja digitaitoja. SeniorSurf tukee organisaatioita seniorien digiopastusten käynnistämisessä, verkottaa toimijoita keskenään, tarjoaa eri yhteisöjen vapaaehtoisille senioridigiopastajille paikan saada keskinäistä vertaistukea ja rohkaisee senioreita digimaailman ja digiopastusten pariin.

Verkostot organisaatioille ja vapaaehtoisille digiopastajille

Organisaatioille suunnatussa SeniorSurf-verkostossa seniorien digituen ja digiosallisuuden parissa työskentelevät tahot pääsevät kohtaamaan toisiaan ja kehittämään digituen malleja yhteistyössä. Verkostoon kuuluu noin 140 jäsentä. Kyselyn mukaan verkoston olemassaolo koetaan tärkeäksi. Jäsenet kokevat verkoston luovan yhteistyön mahdollisuuksia, tukevan hyvien käytäntöjen jakamista sekä mahdollistavan yhteiskehittämisen seniorien digituen ja digiosallisuuden osalta.

SeniorSurf verkottaa myös vapaaehtoisia senioridigiopastajia SurfAreenalla. Selvityksen mukaan vertaisopastaminen lisää vapaaehtoisten digitaitoja ja antaa heille sosiaalisten kontaktien lisäksi mahdollisuuden auttaa ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Aineistoja toimijoille

SeniorSurf on tuottanut ja koonnut aineistoa eri sidosryhmien ja toimijoiden hyödynnettäväksi.

  • Opastustoiminnan tuki -aineistot tarjoavat ohjeistusta organisoinnin näkökulmasta opastustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
  • Digiopastajien opastamisen ohjeet antavat vinkkejä opastettavien kohtaamiseen iän ja sairauksien tuomat haasteet huomioiden.
  • Materiaalipankista löytyvät aineistot on tarkoitettu konkreettisiksi työvälineiksi digiopastuksiin, digitaitojen opettelun tueksi. Löydät tulostettavia ohjeita mm. erilaisista kuvakkeista ja näppäinyhdistelmistä tietokoneella, nettiliittymistä tai siitä, mikä selain on.

Asiantuntijuutta, tietoa ja vaikuttamista

SeniorSurf kokoaa digiosallisuuteen liittyvää tietoa yhteen ja tuottaa esimerkiksi infograafeja, jotka ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. SeniorSurf myös osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin ja ohjausryhmiin ja jakaa asiantuntijuutta avoimesti eteenpäin. SeniorSurf tuo seniorien äänen kuuluville yhteiskunnan digitalisoituessa.

Alusta seniorien digiopastuksille

Keväällä 2023 SeniorSurf käynnisti muiden palveluiden rinnalle valtakunnallisen ja maksuttoman etäopastuspalvelun senioreille. Palvelu tukee entisestään seniorien yhdenvertaisuutta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Uuden palvelun myötä mahdollisimman monella seniorilla on mahdollisuus saada opastusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön.

SeniorSurf on koonnut myös opastuspaikkakartan, josta löytyy valtakunnallisesti eri toimijoiden maksuttomia, senioreille suunnattuja diugiopastuksia.

SeniorSurf-teemapäivä

SeniorSurf koordinoi valtakunnallista SeniorSurf-teemapäivää, joka on osa vuosittaista Vanhustenviikkoa. SeniorSurf-päivänä paikalliset toimijat järjestävät tilaisuuksia, joissa seniorit pääsevät tutustumaan digiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. SeniorSurf tekee muutenkin viestintäkampanjoita, joilla kannustetaan senioreita digituen ja -palveluiden pariin.

Digiopastusten markkinoinnissa voit hyödyntää SeniorSurfin viestintäkuvaa Seniori, älä jää yksin digipulmien kanssa.

Kiteytys SeniorSurfin työstä eri kohderyhmien parissa

SeniorSurf on Vanhustyön keskusliiton (VTKL) toimintaa. VTKL keskittyy iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen ja SeniorSurf keskittyy hyvinvointiin ja osallisuuteen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Kuten koko VTKL haluaa muuttaa eri-ikäisten ihmisten asenteita ikäystävällisimmiksi, SeniorSurf haluaa vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry on Suomen laajin valtakunnallinen vanhuusalan järjestö, joka toimintansa ja jäsenistönsä kautta tavoittaa yli kaksi miljoonaa ihmistä. Liitto tekee kattavaa yhteiskunnallista vaikuttamista, järjestää iäkkäille ihmisille toimintaa ja neuvontaa sekä tuo iäkkäiden ihmisten oman äänen kuuluville kaikkialle missä toimii.

Haku