Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Vanhustyön keskusliiton (VTKL) SeniorSurf-toimintaa.

1 Käsiteltävät henkilötiedot

SeniorSurf-toiminnassa käsitellään seuraavien henkilöiden tietoja:

 • SeniorSurf-verkoston jäsenet.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen tilaajat.
 • Digiopastajat (SeniorSurfin etäopastuspalvelu ja uutiskirjeen tilaajat).
 • Yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöiden tiedot (Opastuspaikkakartta ja SeniorSurfin etäopastuspalvelu).
 • SeniorSurfin tilaisuuksiin ilmoittautuneet.
 • SeniorSurfin etäopastuspalvelun asiakkaat.

2 Rekisterinpitäjä ja toiminnan yhteyshenkilö

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
(Y-tunnus 0215403–8)
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Tiina Etelämäki, johtava asiantuntija
tiina.etelamaki(at)vtkl.fi
p. 050 343 5955

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Vanhustyön keskusliitto käsittelee henkilötietoja, jotka ovat tarpeen ja välttämättömiä SeniorSurf-toiminnan toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • SeniorSurf-verkoston tapaamisten järjestäminen ja yhteydenpito.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen lähettäminen.
 • Digiopastajien kirjeen lähettäminen.
 • Opastuspaikkakartan tietojen ylläpitäminen ja yhteydenpito opastusten järjestäjiin.
 • SeniorSurfin tilaisuuksien järjestäminen.
 • SeniorSurfin etäopastuspalvelun järjestäminen.
 • Toiminnan tilastointi, kehittäminen ja arviointi.

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohtaan rekisteröidyn suostumus.

4 Kerättävät henkilötiedot

SeniorSurf-verkoston jäseniltä

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • organisaatio sekä toiminta/hanke
 • verkoston jäsenyyden alkamisajankohta.

Opastuspaikkakartan yhteyshenkilöiltä:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • organisaation nimi
 • www-osoite
 • organisaation tyyppi (3. sektori, kunnallinen, julkinen)
 • opastuspaikan nimi
 • osoite.

SeniorSurfin järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneilta:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • taustaorganisaatio
 • erityisruokavaliotiedot
 • muut tapahtumiin osallistumiseen vaikuttavat seikat.

SeniorSurfin etäopastuspalvelun vapaaehtoisilta:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • kotiosoite
 • syntymävuosi
 • sukupuoli
 • organisaatio.

SeniorSurfin etäopastuspalvelun asiakkailta:

 • etunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta
 • syntymävuosi.

5 Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmässä, joissa käytetään sekä teknisiä että organisatorisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

8 Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään seuraavasti:

 • SeniorSurf-verkoston jäsenten tietoja säilytetään niin kauan, kun verkoston jäsenyys on voimassa.
 • SeniorSurf-uutiskirjeen tilaajien tietoja niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa.
 • Digiopastajien kirjeen tilaajien tietoja niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa.
 • Opastuspaikkakarttaan liittyviä tietoja säilytetään niin kauan, kun opastuspaikan tiedot ovat voimassa.
 • SeniorSurfin järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta tilaisuuden jälkeen.
 • SeniorSurfin etäopastuksen asiakkaiden puhelutiedot säilytetään teleoperaattoreita koskevan lainsäädännön vuoksi TeleQ-järjestelmässä 14 kuukauden ajan. Muut asiakkaan henkilötiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta opastuksen toteutumisen jälkeen.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin tietoihin ja saada jäljennökset tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot
 • poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) tai oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai rekisteröity on vastustanut niiden käsittelyä.

Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10 Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle.

Linkki Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Tuorein päivitys on tehty 3.3.2023.

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on organisaation Vanhustyön keskusliitto saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://seniorsurf.fi/ ja on laadittu 04.01.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Handlaamo Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Pieniä puutteita havaittavuudessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla käytettävät videot ovat tekstitettyjä, mutta niistä puuttuu vielä kuvailutulkkausta. Lisäksi havaittavuutta voisi parantaa lisäämällä elementteihin useampia tunnistustapoja värin rinnalle.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
1.4.1 Värien käyttö

Hallittava: Näkyvä kohdistus on paikoitellen vähäinen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Muutamissa sivuston elementeissä kohdistus voi olla liian samankaltainen elementin reunan kanssa ja jäädä siksi huomaamatta. Pääosin kohdistus erottuu kuitenkin hyvin.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Kieli ja käyttäjän syötteen annon tukeminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakkeen käytössä käyttäjä ei saa riittävästi tukea virhesyötteiden tunnistamiseksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.3.1 Virheen tunnistaminen
3.3.3 Virheen korjausehdotus
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen seniorsurf(at)vtkl.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ikädigitukihanke

Seniorsurfin etäopastus


SeniorSurfin etäopastus on maksuton ja valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille, joka aukeaa maanantaina 6.3. klo 10. Yhden luukun palvelusta seniorit saavat apua uusien digitaitojen opetteluun, opastusta digipulmien ratkaisuun ja neuvontaa muihin digiasioihin. Etäopastuspalvelun opastajina toimivat yhteistyökumppaneiden luotettavat vapaaehtoiset vertaisopastajat, jotka yleensä ovat senioreita itsekin.

SeniorSurfin etäopastuksessa opastuspyynnön voi tehdä helposti yhdellä verkkolomakkeella tai soittamalla puhelinpalveluun. Asuinpaikalla ei ole väliä, sillä opastus tapahtuu puhelimitse tai tietokoneen välityksellä, tarvittavia ohjelmia käyttäen.

Etäopastusta voi pyytää verkkolomakkeella osoitteessa www.etäopastus.fi tai puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 10–12 numerossa 044 7007 101 (hinta pvm/mpm).

Palvelua on kehitetty alusta asti yhdessä seniori-ikäisten vertaisopastajien ja asiakaskehittäjien sekä pitkään digiopastusta järjestäneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelua ovat olleet kehittämässä Vanhustyön keskusliiton kanssa ENTER ry, ATK Seniorit Mukanetti ry, Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry, Joen Severi ry, HelsinkiMissio ry sekä Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n Verkosta virtaa -toiminta. Pääyritysyhteistyökumppanina toimii DNA, jonka kanssa vahvistetaan seniorien digitaalista yhdenvertaisuutta.

Lue lisää SeniorSurfin etäopastuksen verkkosivulta.

Ikädigitukihanke

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa alkoi keväällä 2022 kolmen vuoden STEA-rahoitteinen Ikädigituki-kehittämishanke, jonka tavoitteena on seniorien digiosallisuuden tukeminen. Vuoden 2022 aikana hanke on suunnitellut ja rakentanut yhdessä yhteistyökumppanien kanssa senioreille suunnatun valtakunnallisen, keskitetyn ja maksuttoman etäopastuspalvelun. SeniorSurfin etäopastus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2023.

Tietoa organisaatioille

Yhdessä tekeminen on ollut alusta lähtien SeniorSurfin etäopastuksen perusta. Toimintaa järjestetään seniorien tarpeita ajatellen, yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Palvelun koordinoinnista vastaa SeniorSurf, ja sen kautta organisaatiot voivat järjestää senioreille suunnattua vertaisopastajien antamaa etäopastusta. Kehittämisessä on mukana myös senioreita sekä digituen käyttäjän että digiopastajan roolissa.

Jos tahdotte mukaan SeniorSurfin etäopastuksen toimintaan tai kuulla lisää palvelun tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista, lisätietoja antaa koordinaattori Emmaleena Niemi: emmaleena.niemi@vtkl.fi, p. 050 571 4462.

SeniorSurfin etäopastuksen yhteistyökumppanit:

Enter ry

Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n Verkosta virtaa -toiminta

Joen Severi ry

ATK Seniorit Mukanetti ry

HelsinkiMissio ry

Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry

Pääyritysyhteistyökumppani DNA Oyj

Medialle

Meille on tärkeää, että senioreista kirjoitetaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Fakta on, että mitä iäkkäämmistä ihmisistä puhutaan, sitä pienempi prosentti käyttää digitaalisia palveluita. Kuitenkin siinäkin ikäluokassa on syvääkin osaamista myös digimaailmasta. Missään sukupolvessa kaikki eivät ole samanlaisia.

SeniorSurfissa toivomme, että tietoturvasta puhuttaessa muistettaisiin kertoa myös digin hyvistä puolista. Vaikka uhkia on olemassa, on tärkeää kannustaa senioreita käyttämään diigpalveluita eikä jättämään niitä kokonaan pois pelon vuoksi. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä, mutta rohkaisu ja kannustus on aina hyvä pitää mukana.

SeniorSurf kirjoittaa säännöllisen epäsäännöllisesti mediatiedotteita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Meiltä saa mielellään myös kysyä! Seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamiseen on monia keinoja. SeniorSurfista löytyy monipuolisesti asiantuntijuutta senioreista, digiosallisuudesta ja digitaidoista.

Kyselyjä ja selvityksiä

SeniorSurf tekee tarvittaessa kyselyjä ja selvityksiä sidosryhmilleen liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä mitään kyselyä. Syksyn aikana teimme kyselyitä liittyen mm seniorien digihankintoihin, suunnitteilla olevaan uuteen digituen symboliin sekä vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyteen.

Pyrimme aina myös kertomaan, minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin kyselyt ovat johtaneet. Nyt syksyllä tehtyjen kyselyiden aineistot ovat työstössä.

Muiden tahojen tutkimuksia ja artikkeleita olemme koonneet omaksi sivukseen.

Harjoittelut

Haluaisitko harjoitteluun SeniorSurfiin? Tai haluaisitko tehdä opinnäytteen? Vanhustyö on palkitsevaa ja monipuolista työtä. Me keskitymme digiosallisuuteen ja digitaitojen kehittämiseen ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan niihin liittyen. Työhömme kuuluu myös mm. verkostotyötä, viestintää, markkinointia, suunnittelua, kehittämistä, aineistotuotantoa sekä vaikuttamista.

Ole yhteydessä meihin, jos toivot SeniorSurfista harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa. Yhteystietomme löydät omalta sivultaan.

Voit lukea blogista geronomiopiskelija Marin ajatuksia tekemästään harjoittelusta syksyllä 2022.

Digiosallisuus

Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa ehkä puhutaan ihan vain osallisuudesta, mutta vielä on hyvä liittää tuo sana ’digi’ alkuun. Kun edistetään yleisesti osallisuutta, diginäkökulma jää muuten helposti huomiotta. Vielä monet tahot suunnittelevat erilaista sisältöä riippuen siitä, edistetäänkö digiosallisuutta vai osallisuutta.

SeniorSurf on tuottanut infograafeja tiedolla johtamisen avuksi. Voit käyttää infograafeja vapaasti edistäessäsi seniorien (ja muidenkin kohderyhmien) digiosallisuutta ja digitaitoja.

Infograafeja senioreista, digiosallisuudesta ja digituesta

Seniorit ja digiosallisuus -infograafissa digiosallisuuden kerrotaan olevan osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Digiosallisuutta vahvistaa:
- Tahto käyttää (tai opetella käyttämään) digitaalisia palveluita.
- Tunne osallisuudesta. Kokemus, että pärjää myös digitaalisesti.
- Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytettävyys.
- Digilaitteet.
- Digitaidot.
- Digituki.

Sarjakuvia asennevaikuttamiseen

Joskus ennakkoluulot ja asenteet – joko omat tai muiden – voivat olla uuden oppimisen esteenä.

Voit käyttää sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Sarjakuvista on tehty erilaisia versioita, löydät ne kaikki alta. Saatavilla myös ruotsin ja englannin kieliset versiot!

Olisipa mukavaa -sarjakuva (positiivinen asenne)
Sarjakuvan ensimmäisessa kuvassa keski-ikäinen henkilö katsoo sohvalla näkyvää kahta iäkästä ihmistä ja sanoo: "Ei nuokaan ikinä varmaan mihinkään digilaitteisiin koskisi!". Toisessa kuvassa näkyy, kun iäkkäät ihmiset iloisina tutkivat yhdessä älypuhelinta.
Ei nuokaan ikinä -sarjakuva (negatiivinen asenne)

SeniorSurf

SeniorSurf vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digiopastuksia. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.

SeniorSurf on tuottanut faktaa infograafeina. Aineistoista löytyy myös asennevaikuttamista sarjakuvien muodossa sekä mm kokoamiamme artikkeleita ja julkaisuita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen.

SeniorSurf parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin. Pyrkimyksenä on, että ikääntyneiden tarpeet digipalveluiden käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä entistä paremmin.

Sekä sinä että minä voimme olla edistämässä seniorien digiosallisuutta – tai sitten haittaamassa sitä. Kumman sinä valitset?

Digiosallisuus

Digiosallisuus

Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Tutustu digiosallisuuteen infograafien ja asennesarjakuvien kautta.

Chevron right
Tutkimuksia ja artikkeleita

Tutkimuksia ja artikkeleita

Tutkimuksia, selvityksiä, kartoituksia ja artikkeleita liittyen seniorien digiopastuksiin, digiosallisuuteen sekä muuhun senioreihin ja tietotekniikkaan liittyvään.

Chevron right
Kyselyjä ja selvityksia

Kyselyjä ja selvityksia

SeniorSurfin omia kyselyitä ja selvityksiä senioreista ja digitalisoituneesta yhteiskunnasta.

Chevron right
Ikädigituki-hanke

Ikädigituki-hanke

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan senioreille suunnattua valtakunnallista, keskitettyä ja maksutonta etäopastuspalvelua.

Chevron right
Medialle

Medialle

SeniorSurf on seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen kasvattamisen asiantuntija.

Chevron right
Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

SeniorSurfilla on tilattavissa kaksi uutiskirjettä: SeniorSurf-uutiskirje sekä Digiopastajien kirje

Chevron right
Yhteystiedot

Yhteystiedot

Ole yhteydessä SeniorSurfin työntekijöihin tai anna palautetta toiminnastamme!

Chevron right
Harjoittelut ja opinnäytteet

Harjoittelut ja opinnäytteet

Haluaisitko harjoitteluun SeniorSurfiin? Tai haluaisitko tehdä opinnäytteen?

Chevron right
SeniorSurfin videot

SeniorSurfin videot

Videoista löytyy sisältöä sekä digilaitteiden käytön rohkaisuun että opastustoiminnan organisointiin.

Chevron right
Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskien sivustoa www.seniorsurf.fi

Chevron right
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

SeniorSurf-toiminnan tietosuojaseloste

Chevron right

SeniorSurf on mukana monissa digituen verkostoissa vaikuttamassa seniorien digitaitoihin ja digiosallisuuteen liittyvissä asioissa.

Noudatamme toiminnassamme Digi- ja väestötietoviraston digituen eettistä ohjeistusta.

Yhteystiedot

Sähköposti: seniorsurf@vtkl.fi
Twitter: SeniorSurfSuomi
Facebook: SeniorSurf.Suomi

Tilaa SeniorSurfin uutiskirje

Anna palautetta

(Vasemmalta: Emmaleena, Eero, Tiina ja Nina)

Tiina Etelämäki
Johtava asiantuntija
p. 050 343 5955
tiina.etelamaki (at) vtkl.fi

Nina Ziessler
Asiantuntija
p. 050 468 0171
nina.ziessler (at) vtkl.fi

Emmaleena Niemi
koordinaattori, Ikädigituki-hanke
p. 050 571 4462
emmaleena.niemi (at) vtkl.fi

Eero Tuomenoksa
koordinaattori, Ikädigituki-hanke
p. 050 599 9779
eero.tuomenoksa (at) vtkl.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vanhustyön keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Laskutusosoite ja -ohje

Uutiskirje

SeniorSurfilla on nyt kaksi uutiskirjettä!

SeniorSurf-uutiskirje on suunnattu kaikille seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen vahvistamisesta kiinnostuneille ja se ilmestyy n. 4-6 kertaa / vuosi. Lue viimeisin SeniorSurf-uutiskirje (ilmestynyt 8.3.2023).

Digiopastajien kirje on suunnattu vapaaehtoisille (seniori)digiopastajille ja siinä kerrotaan tulevista SurfAreena-tapaamisista, etäopastustoiminnan kuulumisista sekä muista ajankohtaisista, digiopastajia kiinnostavista aiheista. Lue viimeisin Digiopastajien kirje (ilmestynyt 6.3.2023).

Voit valita, haluatko tilata sähköpostiisi kummankin vai toisen vain.

Tilaa uutiskirjeet täyttämällä kentät alla:

SeniorSurf-uutiskirje

Tutustu SeniorSurf-toiminnan tietosuojaselosteeseen.

Haku