Hyppää sisältöön

Alustavia tuloksia seniorien mediataitokyselystä

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta teki yli 65-vuotiaille (ei yläikärajaa) senioreille kyselyn (N=800) heidän mediataidoistaan elokuussa 2023. Kyselyssä selvitettiin minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat, mistä uutisia ja ajankohtaista tietoa etsitään ja mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä heidän näkemyksiään tiedon luotettavuudesta.

Suositut uutislähteet

Kyselyn alustavissa tuloksissa huomattiin, että tärkein uutislähde senioreille on televisio (95 %). Sen lisäksi radio sekä verkkouutiset ovat tärkeitä tiedonlähteitä.

Valeuutisten tunnistaminen

Seniorit kokevat, että tunnistavat hyvin valeuutiset. Keinoja valeuutisten tunnistamiseen ei kuitenkaan ole hallussa kovin hyvin, vaan tässä luotetaan mm. maalaisjärkeen ja intuitioon.

Oma osallistuminen ja sisällön tuottaminen

Kolmasosa vastaajista on osallistunut paikalliseen päätöksentekoon, julkaissut valokuvia tai osallistunut ajankohtaiseen keskusteluun. Senioreista 26% ei kuitenkaan koe merkitykselliseksi osallistua itse yhteiskunnalliseen, julkiseen keskusteluun.

Tulosten varsinainen julkaisu tapahtuu tammikuussa 2024. SeniorSurf tuottaa aineistoa seniorien mediataitojen kasvattamiseksi kyselyn tulosten pohjalta.

Seniorien mediataitojen tukemisessa SeniorSurfin yritysyhteistyökumppanina toimii Google.

(14.11.2023)

Tiedote: Senioreille jutteluseuraa sekä digitaitoja: ”En taida enää tulla toimeen ilman tätä iki-ihanaa palvelua!”

”Vahvikelinja on maksuton valtakunnallinen puhelinpalvelu, joka on suunnattu tuomaan iloa senioreille. Vapaaehtoisten avulla toteutettava puhelinpalvelu tukee kotona asuvien seniorien omia voimavaroja ja hyvinvointia. Vahvikelinja ei ole tukipuhelin, vaan se toimii seniorin oman tukiverkoston lisänä tuoden vaihtelua ja virkistystä päivään.

”Onko tämä se linja, jossa voin jutella ihan mistä vain? Kun mielen päällä on tuo eilinen päivä, josta haluaisin kertoa.””

”Entä digitaidot, ovatko ne jotain mitä muilla on mutta sinulla ei?
Ei huolta, kyllä muutkin digiasioihin apua ja opastusta tarvitsevat. Eikä se ole edes iästä kiinni. Puuttuvia digitaitoja ei kannata hävetä lainkaan. Kaikkea ei voi osata valmiiksi – mutta monta asiaa voi oppia.

Tyhmiä kysymyksiä ei digiasioissa olekaan. Kysy rohkeasti digiopastusta vapaaehtoisilta senioreilta. Voit saada maksutonta digiopastusta vaikkapa sähköpostin lähettämiseen ja tietokoneen asetusten säätämiseen. Tai voit pyytää opastajaa kertomaan, minkälaisia asioita digilaitteilla yleensäkään voi tehdä ja mitä iloa niistä voi olla.”

Lue koko tiedote Vanhustyön keskusliiton ePressistä. Tiedote on lähetetty Lapin ja Kainuun alueiden medioille.

(24.10.2023)

Viestintää digiopastuksista

Viestintä on yksi tärkeimmistä asioista tällä hetkellä digiopastusten kentällä. Digitukea on tarjolla monissa paikoin, mutta apua tarvitsevat seniorit eivät vielä tunne riittävästi digituen olemassa oloa. Viestintä on meidän kaikkien yhteistä tekemistä.

Viestintäkampanja Lappiin ja Kainuuseen

Loka-marraskuun vaihteessa teemme viestintäkampanjan Lapin ja Kainuun alueelle. Suorapostissa kannustamme senioreita hyödyntämään paikallisia digiopastuksia sekä SeniorSurfin etäopastuspalvelua. Samalla lähestymme myös paikallisia toimijoita, kuten mm. seniorijärjestöjä, seurakuntia ja hyvinvointialueita, samankaltaisella sisällöllä.

Nyt kannattaa Lapissa ja Kainuussa viestiä myös omista digiopastuspalveluista! Mitä useammasta tuutista tietoa tulee, sitä varmemmin seniorit saavat tietoa olemassa olevasta tuesta ja rohkenevat digiopastusten pariin.

Lähestymme Pohjois-Suomessa senioreita suorapostilla yhdessä Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinjan (virkistävä puhelinlinja senioreille) kanssa.

Työpajoja viestinnän tueksi

Marraskuussa tulemme muutenkin suunnittelemaan lisää alueellisia digiopastusten viestintäkampanjoita yhdessä verkostojemme kanssa. Viestintää tullaan suunnittelemaan ainakin digiopastajien kanssa sekä SeniorSurf-verkostossa muiden toimijoiden kanssa.

(19.10.2023)

Kysely ikäihmisten kokemuksista digipalveluiden myynnistä

DNA ja Vanhustyön keskusliitto kartoittavat 65-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien kokemuksia niistä myyntitilanteista, joissa ollaan tekemisessä teleoperaattorin palveluiden ja älylaitteiden kanssa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi puhelinliittymän, matkapuhelimen tai verkkomodeemin hankinta. 

Asiaa kartoitetaan kyselyllä, johon vastaaminen vie noin viisi minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Kysely toteutetaan verkkokyselynä. Voit auttaa myös iäkästä läheistäsi kyselyyn vastaamisessa.

Vastaa kyselyyn sunnuntaihin 22.10. mennessä!
Kyselyn toteuttajana toimivat DNA ja Vanhustyön keskusliitto. Vastauksia käytetään asiakaspalvelun ja myyntityön kehittämiseen.​

Kiitos jo valmiiksi kaikille vastaajille! ​

Aiempi kysely hankintatilanteista

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta selvitti kesällä 2022 seniorien kokemuksia digilaitteiden ja digipalvelujen hankintatilanteita koskien. Iloitsemme yhteistyöstämme DNA:n kanssa ja heidän kiinnostuksesta selvittää asiaa vielä laajemmin.

(9.10.2023)

Tiedote: Senioreille löytyy tukea digiasiointiin monelta taholta

”Digilaitteet ovat yhä enemmän väylä lähes kaikkiin palveluihin. Hallitusohjelmassa maalaillaan kaiken viranomaisasioinnin muuttuvan ensisijaisesti digitaaliseksi. Hyvät digilaitteiden käyttötaidot eivät kuitenkaan auta, jos palvelujärjestelmä on monimutkainen.

Digipalvelut nopeuttavat ja helpottavat asiointia, kunhan kaikki toimii. Yhä laajempi siirtyminen digiasiointiin herättää kuitenkin huolta yhdenvertaisuudesta. Osalle ikääntyneistä digipalvelujen käyttö voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Kiinnostus ja hyödyn ymmärtäminen ovat iäkkäillä merkittäviä motivaatiotekijöitä digipalveluiden käyttöön ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksista*.”

Lue koko tiedote ePressistä Vanhustyön keskusliiton tiedotteista.

Tiedoksi:
Senioreille suunnattuja digiopastuksia on koottu opastuspaikkakartalle.
Seniorit voivat saada digiopastusta myös etänä uudesta etäopastuspalvelusta.

(3.10.2023)

Hyvää Vanhustenviikkoa ja SeniorSurf-päivää!

Tämän vuoden Vanhustenviikon 1.-8.10.2023 teemana on Tehdään iästä numero. Teemalla halutaan nostaa iäkkäät esille, tuoda heidän oma äänensä kuuluviin ja vahvistaa sitä.

Tällä viikolla on paljon tapahtumia senioreille ympäri Suomen! SeniorSurf-päivän digiteemaisia webinaareja löydät esimerkiksi tästä artikkelista. Lähitapahtumia kannattaa etsiä ainakin paikallisista palvelutaloista ja -keskuksista, kirjastoista sekä yhdistyksistä.

Oikein hyvää Vanhustenviikkoa ja SeniorSurf-päivää kaikille! Tehdään iästä numero!

Lisätietoa Vanhustenviikosta
Lisätietoa SeniorSurf-päivästä
Lisätietoa Tehdään iästä numero -kansanliikkeestä

(2.10.2023)

Tiedote: Älä jää digipimentoon seniori

Moni seniori ei tiedä digituen olemassaolosta ja tuen löytäminen voi olla haastavaa. Digitukea on kuitenkin saatavilla senioreille maksutta sadoissa eri paikoissa. Digitukea tarjoavat monet järjestöt, kirjastot, yritykset sekä viranomaiset.

Iso osa senioreista tarvitsee digitukea ainakin joskus. Palvelujen ja median siirtyessä yhä kiihtyvällä tahdilla digitaalisille alustoille lisääntyy tarve digitaitojen opetteluun. Seniorit ovat työelämässä tarjotun opetuksen ja digituen ulkopuolella. Viime aikoina mediassa on kirjoitettu paljon digiopastuksen tarpeesta. On paljastunut, etteivät seniorit usein tiedä lähellä kotiaan sijaitsevista digiopastuspaikoista. Suoramarkkinointi on osoittanut, että kun tieto opastusmahdollisuuksista saavuttaa seniorit, tukea myös pyydetään.

Digitukea saa sekä ammattilaisilta että vapaaehtoisilta

Digitukea pyydetään usein läheisiltä. Viranomaisilla on velvollisuus auttaa omien palveluiden käytössä ja monesti he auttavat muussakin. Myös yrityksiltä kannattaa kysyä apua, ainakin heidän omien palveluidensa käyttöön. Usein apua ja opastusta siis löytyy erilaisilta tahoilta, kun sitä vain ymmärtää ja kehtaa pyytää.

Osa senioreista on kovinkin taitavia digilaitteiden kanssa ja monesti he ryhtyvät vapaaehtoisiksi digiopastajiksi erilaisissa järjestöissä. Vertaisopastajat ympäri Suomen auttavat senioreja digiasioissa, jotta kukaan ei jäisi digipimentoon. Eri tahojen järjestämää, senioreille suunnattua, digiopastusta on tarjolla sadoissa paikoissa ympäri Suomea.

Paikoin jo 25 vuoden ajan järjestöjen vapaaehtoiset vertaisopastajat ovat tarjonneet käytännönläheistä tukea seniorien digitaitojen tueksi. Opastusta on saatavilla kasvokkain esimerkiksi paikallisissa kirjastoissa ja palvelukeskuksissa sekä etäyhteyksin esimerkiksi SeniorSurfin seniorien etäopastuspalvelussa. Osa järjestöistä järjestää myös kotiin vietävää digitukea.

Vertaisopastajat voivat auttaa digilaitteen käyttöönotossa, laitteen ja ohjelmien käytön opettelussa sekä yksittäisissä ongelmatilanteissa, joita digilaitteiden kanssa tulee vastaan. Toisaalta opastus voi olla myös neuvontaa esimerkiksi uuden digilaitteen hankintaa tai tietoturva-asioita varten.

Vertaisopastuksen pääperiaate on, että taitoja harjoitellaan opastustilanteessa yhdessä niin, ettei opastaja tee asioita asiakkaan puolesta eikä kiirettä ole. Monesti asiakas lähteekin opastuksesta helpottuneena, ja taskussaan itse kirjoitetut toimintaohjeet, joiden avulla oppiminen jatkuu itsenäisesti.

Tietoa digituesta

Suomessa on noin 1,3 miljoona yli 65-vuotiasta, joista lähes neljännes ei ole koskaan käyttänyt tietotekniikkaa. Monelle seniorille tietotekniikka on välttämätön paha, jota käytetään hyvin satunnaisesti. Moni digilaitteita käyttäväkin seniori kaipaa säännöllisesti apua laitteiden ja palveluiden käytössä.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta on koonnut satoja maksuttomia opastuspaikkoja kartalle sekä käynnistänyt senioreille suunnatun valtakunnallisen etäopastuspalvelun. Lisätietoa: https://seniorsurf.fi/seniorit/

Lisätiedot

Tiina Etelämäki, johtava asiantuntija, SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto, tiina.etelamaki@vtkl.fi, 050 343 5955

Kuva: Ilkka Vuorinen

(12.9.2023)

Opastustoiminnan aineistot päivitetty

Opastustoiminnan tuki -materiaalit on päivitetty ja käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi!

Pohditko digiopastustoiminnan käynnistämistä tai tarvitsetko vinkkejä digiopastajien perehdytykseen, digiopastusten arviointiin tai kehittämiseen? Aineistot on laadittu erityisesti seniorikohderyhmän parissa toimiville, vapaaehtoistyötä koordinoiville tahoille, mutta vinkeistä on varmasti iloa muillekin kohderyhmille ja opastusmuodoille.

Tutustu suomenkielisiin aineistoihin Opastustoiminnan tuki -sivulta.

* * * * *

New material available for organisations about initiating and improving digital guidance for seniors, recruiting volunteer digital tutors and encouraging senior customers to use digital devices.
seniorsurf.fi/english/

* * * * *

Nytt material för organisationer tillgängligt om att starta upp och förbättra digihandledning för seniorer, rekrytera frivilliga digihandledare och uppmuntra seniorkunder att använda digitala enheter.
seniorsurf.fi/svenska/

SeniorSurfin etäopastus auttaa senioreita ympäri Suomen – video palvelun keväästä 2023 katsottavissa!

SeniorSurf ja valtakunnallinen etäopastuspalvelu ovat palanneet kesätauolta.
Keräsimme etäopastuksen ensimmäisen kevään lukuja videon muotoon.

Video ja tilastot kertovat, että SeniorSurfin etäopastus auttoi kolmen kuukauden aikana senioreita 23 eri paikkakunnalta ja 11 eri maakunnasta. Valtaosa (93%) senioreista koki palvelun käytön helpoksi, ja 90% suosittelisi palvelua myös tuttavilleen.

Katso lisää videolta Vanhustyön keskusliiton YouTube-kanavalla!

Lisätietoa etäopastuspalvelusta, yhteistyökumppaneistamme sekä palvelun tulostettavia viestintämateriaaleja löytyy tältä sivulta sekä osoitteesta www.etäopastus.fi.

Seniorien mediataitokysely käynnissä

SeniorSurf haluaa selvittää, minkälaisen mediatiedon varassa Suomessa asuvat seniorit ovat. Meitä kiinnostaa, mistä seniorit tänä päivänä etsivät ja lukevat uutisensa ja ajankohtaisen tietonsa, mitkä ovat mahdollisia tiedon saannin tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen esteitä ja onko tavoissa ja tottumuksissa esimerkiksi alueellisia eroja. Tavoitteena on saada vastauksia jopa noin 800:lta yli 65-vuotiaalta ihmiseltä, ilman yläikärajaa. Vastauksia kerätään sekä digitaalisia palveluita käyttäviltä että ei-digitaalisia palveluita käyttäviltä senioreilta.

Kysely toteutetaan ostopalveluna, sen toteuttaa meille Suomen Kyselytutkimus Oy. Kyselyn sisältöä ovat kanssamme ideoineet Vanhustyön keskusliiton viestintä, mediakasvatuksen asiantuntija Eira Airola ja tutkija Susanna Rivinen sekä joukko vapaaehtoisia vertaisopastajia.

Kysely on käynnissä suunnilleen elokuun ajan. Kyselyyn ei pääse vastaamaan sivuiltamme, vaan se toteutetaan nettipaneelin ja puhelinhaastattelujen avulla. Seniorien mediataitokyselyn tulokset julkaistaan tulevan talven aikana.

Kyselyn toteutusta tukee Google, joka on yksi SeniorSurfin arvokkaista yritysyhteistyökumppaneista.

(10.8.2023)

Haku