Hyppää sisältöön

Tiedote: Yhden luukun palvelu seniorien digitaitojen tueksi – SeniorSurfin etäopastus

Uusi maksuton ja valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille aukeaa maanantaina 6.3. klo 10. Yhden luukun palvelusta seniorit saavat apua digitaitojen opetteluun, opastusta digipulmien ratkaisuun ja neuvontaa muihin digiasioihin. Etäopastuspalvelu on Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan rakentama ja opastajina toimivat yhteistyökumppaneiden luotettavat vapaaehtoiset vertaisopastajat, jotka yleensä ovat senioreita itsekin.

SeniorSurfin etäopastuksessa opastuspyynnön voi tehdä helposti yhdellä verkkolomakkeella tai soittamalla puhelinpalveluun. Asuinpaikalla ei ole väliä, sillä opastus tapahtuu puhelimitse tai tietokoneen välityksellä, tarvittavia ohjelmia käyttäen. Etäopastusta voi pyytää verkkolomakkeella osoitteessa www.etäopastus.fi tai puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 10–12 numerossa 044 7007 101 (hinta pvm/mpm).

”Etänä tapahtuvaa opastusta ei kannata jännittää. Se on luotettavaa, turvallista ja rauhallista. Opastuksissa edetään opastettavien tahdissa eikä kaikkea tarvitse osata valmiiksi”, kertoo palvelua rakentanut Emmaleena Niemi Vanhustyön keskusliitosta. ”Seniorien digiosallisuutta vahvistetaan parhaiten kasvattamalla digitaitoja”, jatkaa Niemi.

Palvelua on kehitetty alusta lähtien yhdessä seniori-ikäisten vertaisopastajien ja asiakaskehittäjien sekä pitkään digiopastusta järjestäneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelua ovat olleet kehittämässä Vanhustyön keskusliiton kanssa ENTER ry, ATK Seniorit Mukanetti ry, Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry, Joen Severi ry, HelsinkiMissio ry sekä Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n Verkosta virtaa -toiminta. Pääyritysyhteistyökumppanina toimii DNA, jonka kanssa vahvistetaan seniorien digitaalista yhdenvertaisuutta.

Mediataidot kuuluvat kaikille

27.1.2023

Helmikuussa (6.-12.2.2023) vietetään Mediataitoviikkoa, joka tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä niin mediakasvattajille kuin muillekin toimijoille koko vuodeksi. Mediataidot eivät kuulu vain varhaiskasvatukseen ja kouluihin, vaan mediataidoissa riittää opeteltavaa vauvasta vaariin, sillä sen sisällöt ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi digitalisaation myötä.

Mediataidot ja digitaidot kulkevat käsi kädessä, eikä kummankaan oppiminen käy itsestään. Vaikka senioreissa digiosaamista on laidasta laitaan, on muistettava, että moni ikääntyneistä on vasta tutustumassa digitaalisiin laitteisiin ja sisältöihin. Lapsille ja nuorille suunnattu mediakasvatus esimerkkeineen ei toimi sellaisenaan erilaisessa elämäntilanteessa oleville ikääntyneille, vaan medialukutaidosta, digiturvallisuudesta ja uusista vuorovaikutusmahdollisuuksista tarvitaan kohderyhmää puhuttelevia esimerkkejä ja kuvitusta. Myös kokeneempi digin käyttäjä tarvitsee päivitystä osaamiseensa, sillä sisällöt, mahdollisuudet niin hyvässä kuin pahassa muuttuvat jatkuvasti.

Lue Mediataitoviikon artikkeli:
Miksi seniorit tulee ottaa huomioon omana ryhmänään mediataitojen oppijoina?

Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun

Tietoiskut tukevat uusien taitojen oppimista ja innostavat niin vasta-alkajia kuin osaavampiakin, kunhan asioista puhutaan kuulijan ymmärtämillä termeillä ja hänelle sopivalla tasolla. SeniorSurf kannustaa niin digituen järjestäjiä kuin muitakin senioriryhmien parissa toimivia järjestämään mediataitoaiheisia tilaisuuksia, jotka kannustavat pohtimaan ja keskustelemaan ilman pelkoa esittää itseä mietityttäviä kysymyksiä.

Uusi Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun sekä aiempi Ryhmäopastukset senioreille -aineistot ovat ladattavissa Opastustoiminnan tuki -sivuilta.

Ideoita tilaisuuksien sisältöön löydät Mediataitoviikon materiaaleista sekä uusitusta SeniorSurf materiaalipankista.

Asenteet oppimisen esteenä

”Ei sinun kannata tähän käyttää aikaa. Anna kun minä hoidan sen äkkiä.”

Lähipiirin asenteet voivat joskus olla esteenä seniorin digiosallisuudelle ja digitaitojen harjoittelulle. Voit hyödyntää SeniorSurfin tuottamia sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Löydät ne Digiosallisuus-sivulta.

Seniorien ostokokemuksia digihankinnoista

23.1.2023

Laitteiden kirjo ja tarjonta on nykyään niin suuri, että tottunutkin digin käyttäjä joutuu käyttämään aikaa selvittääkseen gigabittien, prosessoreiden, käyttöjärjestelmäversioiden sekä tietoturvaohjelmistojen ja liittymätyyppien väliset erot. Toiset tarvitsevat neuvoja jo laitetyypin valinnassa. Riittääkö älypuhelin vai tarvitaanko tietokone? Löytyykö omiin käyttötarpeisiin ja kukkarolle sopivaa laitetta ja miten tulisi suhtautua myyjän tarjoamiin lisäpalveluihin?

Miten seniorit sitten pärjäävät digihankintojen kanssa? Minkälaiseksi he kokevat oman osaamisensa ja miten hyvin myyntitilanteessa otetaan heidän tarpeensa huomioon?

Kysely seniorien digihankinnoista

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta selvitti kesällä 2022 seniorien kokemuksia digilaitteiden ja digipalvelujen hankintatilanteita koskien. Sähköiseen kyselyyn vastasi 159 senioria, joista suurin osa oli 70-79-vuotiaita. 83% vastaajista kertoi omista kokemuksistaan ja loput vastasi läheisensä puolesta. Lähes kaikki vastaajat olivat tehneet digihankintoja aiemminkin ja arvioivat oman osaamisensa digihankintoja kohtaan pääosin melko hyväksi tai neutraaliksi, hyvän ja huonon väliltä.

Vaikka suurin osa vastaajista koki ostotilanteet luotettavina ja turvallisina, kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että asiakkaan tarpeita ei huomioitu riittävästi tai että käytetty sanasto oli vaikeasti ymmärrettävää. Myös huoli omasta osaamisesta laitteen käyttöönottoon liittyen nousi esiin.

Merkittävimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä vastaajien mukaan olivat laitteen tai palvelun tekniset ominaisuudet, kuten käyttöjärjestelmä ja muistin koko, sekä sen helppokäyttöisyys. Yli 60 % vastaajista koki tärkeäksi myös ostotilanteessa saadun asiakaspalvelun sekä aiemmat kokemukset ja suositukset.

Ostokokemuksen laatuun vaikuttivat ennen kaikkea vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Myönteisissä ostokokemuksissa korostuivat myyjän kyky huomioida asiakkaan tarpeet, myyjän asiantuntemus ja opastamishaluisuus. Kielteisissä ostokokemuksissa mieleen oli jäänyt myyjän välinpitämätön tai ylimielinen asenne sekä turhiksi tai liian kalliiksi koettujen palveluiden tai tuotteiden myynti. Asiakkaan oma osaamattomuus, tiedon puute ja vaikeat termit asettivat myös haasteita.

Ostamista helpotti, jos oli perehtynyt valikoimaan itse etukäteen ja tiesi mitä oli ostamassa. Moni luotti myös läheiseltä tai digiopastajalta saatuihin neuvoihin. Muutamat vastaajista suosi verkkokaupasta ostamista, koska silloin pystyi rauhassa vertailemaan vaihtoehtoja ja sai lopulta juuri sen, mitä halusi.

Sanapilvi, jossa isoimpina sanoina: asiantunteva, asiakaspalvelu, tuttuus, ei tyrkytä, tuki, kuuntelee, hinta, palvelualttius, opastaa, selkeä, kokemus
Sanapilvi asioista, jotka vaikuttivat myönteisesti vastaajien ostokokemukseen

Toiveita eettisen myynnin toteutumiselle

Kyselyyn vastanneet toivoivat myyjiltä ennen kaikkea kuuntelutaitoa, kärsivällisyyttä, selkokielisyyttä ja ymmärrystä tietämättömyydelle. Oleelliset seikat tulisi selittää siitäkin huolimatta, että asiakas ei niitä osaa kysyä. Tuputtamisen sijaan pitäisi antaa aikaa perehtyä ja kertoa, mistä lisätietoa saa. Hyvä on myös muistaa, miten moninainen joukko ikääntyneet ovat erilaisine tarpeineen.

Yhdenvertaisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa ei toteudu, jos osaamattomuus digilaitteiden ja -palveluiden kohdalla johtaa kalliisiin palvelusopimuksiin, joiden sisältöä ei ymmärretä tai osata hyödyntää. Asiakkaan tarpeet ja jo olemassa olevat palvelut tulisi selvittää jokaisessa myyntitilanteessa. Ostopäätökset tulisi pohjautua tietoisiin valintoihin ja sitä varten tarvitaan tukea ja opastusta sekä ymmärtävää myyntityötä.

Teksti: Nina Ziessler
SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitto

Tarvitsetko apua laitteen valinnassa tai digihankintojen suunnittelussa? Digiopastajat auttavat, etsi lähin opastuspaikka kartalta.

Lue myös HS Kaupunki 20.1.2023 ”Tunsin itseni ihan idiootiksi” – Ikäihmisille kaupataan koko ajan kaikkea turhaa

Seniorin polku digimaailmaan

12.1.2023

Matka digilaitteiden ja digipalveluiden käyttäjäksi voi olla mutkainen, tärkeää on löytää auttavia käsiä matkan varrella. Motivaatio uuden oppimiseen voi löytyä uudesta laitteesta, läheisten kannustuksesta tai halusta hoitaa asioitaan itsenäisesti. Digiä ei tarvitse pelätä tai kauhistella, eikä ottaa haltuun hetkessä. Tärkeintä on olla utelias ja kysyä neuvoa, kun sitä tarvitsee.

Iästä riippumatta on mahdollista opetella uusia taitoja, pala kerrallaan, sen verran kuin omassa arjessaan niitä tarvitsee.

Kärsivällisiä ja innostavia digiopastajia on Suomessa runsain määrin. Löydä itsellesi tai läheisellesi lähin digiopastusta tarjoava taho Opastuspaikkakartalta.

Uusi infograafi Seniorin polku digimaailmaan on ilmestynyt!
Lataa se käyttöösi ja lue samalla lisää seniorien digiosallisuudesta
https://seniorsurf.fi/digiosallisuus/

Seniori: Digiopastusta on saatavilla

Kaipaisitko opastusta oman digilaitteesi käyttöön? Tai pohdituttaako jonkun digipalvelun käyttö? Ympäri Suomen on runsaasti maksutonta ja hyvää digiopastusta saatavilla.

Digiopastuksissa opetellaan yhdessä käyttämään asiakkaan toivomaa laitetta ja palvelua. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, opastuksia ei kannata jännittää. Kukaan meistä ei osaa kaikkea. Tule siis rohkeasti kysymään opastusta laitteesi käyttöön.

Digiopastusta tarjoaa monet järjestöt, joissa opastajina toimii usein vapaaehtoiset seniorit. Toki jossain voi opastaa myös opiskelijat tai työntekijät. Myös viranomaisilla on velvoite omastaa omien palveluidensa käytössä. Myös monet yksityiset yritykset opastavat ainakin omien palveluidensa käytössä.

Olemme koonneet maksuttomia digiopastuspaikkoja kartalle.

(10.1.2023)

Käynnistämässä digiopastusta?

Oletko suunnitellut käynnistää digiopastustoimintaa? SeniorSurfista löydät paljon valmista aineistoa avuksesi, kaikkea ei tosiaankaan tarvitse keksiä ja pohtia itse. Löydät aineistot Opastustoiminnan tuki -sivulta.

Opastustoiminnan ei tarvitse olla kauhean työlästä ja hankalaa, moneen asiaan on löydetty jo valmiiksi mainioita ratkaisuita. Opastustoiminta on kovin antoisaa ja merkityksellistä sekä opastajille että opastettaville.

Voit pyytää meitä myös järjestämään yhteisöllenne räätälöidyn työpajan aiheeseen liittyen. Ole siinä tapauksessa yhteydessä seniorsurf (at) vtkl.fi.

(5.1.2022)

Opastustoiminta opastajien silmin

22.12.2022

SeniorSurf teetti syyskuussa 2022 ensimmäisen valtakunnallisen kyselyn seniorien parissa toimiville vapaaehtoisille digiopastajille. Kyselyn avulla haluttiin selvittää vapaaehtoisten näkemyksiä opastustoiminnan organisoinnin toteutumisesta sekä digiopastustoiminnan merkityksestä heille itselleen. Kysyimme myös palautetta opastajille suunnatuista SeniorSurfin toiminnoista sekä toiveita niiden kehittämiseen.

Kyselyyn vastasi yhteensä 115 digiopastajaa eri puolilta Suomea. Vastaajista 40 % toimii opastajana Etelä-Suomessa, 29 % Länsi-Suomessa, 19 % Itä-Suomessa ja 12 % Pohjois-Suomessa.

Senioreita opastavat vapaaehtoiset digiopastajat ovat tyypillisesti itsekin senioreita. Tähänkin kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli 70-79-vuotiaita ja kolmasosa 63-69-vuotiaita. 57 % vastaajista oli miehiä, mikä kertoo hyvin siitä, kuinka digiopastaminen houkuttelee tasaisesti niin naisia kuin miehiä. Puolet kaikista vastaajista oli toiminut digiopastajina 3-7 vuotta, viidesosa jopa pidempään. Digiopastajat ovat todellakin sitoutuneita vapaaehtoistyöhönsä!

Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan digiopastajina erilaisten väittämien avulla. Kolme kohtaa nousivat ylitse muiden: yli 90 % vastaajista kokee itsensä merkitykselliseksi auttaessaan muita samalla kun opastustoiminnan yhteiset ohjeistukset sekä vertaistuki ja kokemusten vaihto muiden opastajien kanssa arvioidaan lähes yhtä tärkeiksi. Suurin osa vastaajista koki oman organisaation tuen opastustyötä kohtaan riittävänä. Myös SeniorSurfin tarjoama tuki koettiin melko merkityksellisenä. (Kuva 1.)

Avovastauksissa näkyi opastamisen monipuolinen merkitys vapaaehtoisille itselleen ja samat teemat toistuivat useissa vastauksissa. Ennen kaikkea se on konkreettinen keino pysyä ajan tasalla ja oppia itsekin tärkeitä digitaitoja. Opastaminen antaa hyvää mieltä ja saa vapaaehtoisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, kun voi auttaa konkreettisella tavalla muita ikäihmisiä. Opastaminen koettiin myös mielekkäänä harrastuksena, joka tuo rytmiä elämään ja antaa mahdollisuuden tavata ihmisiä.

SeniorSurf tukee myös vapaaehtoisia

SeniorSurfin sisällöistä erilaiset aineistot ja opastusmateriaalit olivat vastaajille tutuimpia. SurfAreena ja muut verkostoitumismahdollisuudet ovat vielä vieraampia – tässä siis tärkeä kehittämisen paikka tulevaa vuotta ajatellen. Uuden vuoden lupauksena pyrimme löytämään uusia keinoja tavoittaa vapaaehtoisia eri puolilta Suomea.

Jos sinä tiedät vapaaehtoisen (seniori)digiopastajan, joka voisi iloita ja hyötyä SeniorSurfin tuesta, vinkkaa hänelle mahdollisuuksista. Kannustetaan yhdessä senioreita digiopastusten pariin!

Tutustu tarkemmin SeniorSurfin tukeen digiopastajille: seniorsurf.fi/digiopastajat

Kuva 1. Vapaaehtoisten vastauksia opastustoimintaa koskeviin väittämiin.

Lupaan opastaa sinua -lahjakortti

Antaessasi lahjaksi digilaitteen, varmista aina saajalta opastuksen tarve. Jos kyseessä on esimerkiksi ihan ensimmäinen älypuhelin, opastusta sen käyttöön varmasti tarvitaan.

Voit lisätä lahjaan mukaan Lupaan opastaa sinua -lahjakortin, jonka voit tulostaa sivuiltamme. Kaikkea sinun ei toki tarvitse osata, voit hyvin luvata vaikka opetella lahjan saajan kanssa yhdessä kyseisen laitteen käyttöä. Tärkeintä on innostaa ja motivoida toista uuden laitteen ja sen tarjoamien palveluiden käyttöön.

Voit tulostaa lahjakortin joko pysty- tai vakaamuotoisena Digiopastajat-sivun alalaidasta.

Voit myös etsiä jonkun mun tahon antamaan opastusta. Senioreille löytyy runsaasti maksuttomia opastuspaikkoja, joissa saa rauhallista ja kärsivällistä digiopastusta toiselta seniorilta. SeniorSurf on koonnut opastuspaikkoja kartalle.

(21.12.2022)

Kunnilla keskeinen rooli alueellisina digituen toimijoina

16.12.2022

Vanhusasiavaltuutetun toimisto on tehnyt kolmen kohdan esityksen ikäihmisten digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi (20.10.2022). Yksi esityksen kohdista liittyy kuntien digituen koordinaatioroolin kasvattamiseen.

Kunnat ovat luonnollinen kiinnekohta meille kaikille, joten myös tukea arjen digihaasteisiin on hyvä olla niissä tarjolla. Paikalliset toimijat ovat parhaita asiantuntijoita siinä, millaista digitukea alueella tarvitaan ja missä sitä kannattaa tarjota. Digi- ja väestötietovirastolla puolestaan on kokonaiskuva siitä, millä tasolla suomalaisten digiosaaminen on tällä hetkellä ja minkälaisiin asioihin digitukea tarvitaan.

Digitukea kehitetään ja digitaitoja edistetään parhaiten useiden toimijoiden yhteistyönä. Viranomaisilla on velvoite antaa omien palvelujensa käyttöön liittyvää digitukea, mutta yleinen digituen tarjoaminen ei voi olla kenenkään yksittäisen toimijan vastuulla. Sen sijaan tarvitaan koordinaatiota ja eri tahojen tarjoaman tuen näkyväksi tekemistä.

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi digituen valtakunnallista verkostoa ja työskentelee sen eteen, että tiedot kaikista digituen tarjoajista saadaan koottua Suomi.fi-verkkopalveluun. Näin tieto tavoittaa nekin, jotka etsivät sitä esimerkiksi läheisilleen. Digi- ja väestötietovirasto tekee yhteistyötä myös kuntien kanssa. Yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien ja niiden työntekijöiden digituen osaamista sekä tarjota välineitä digituen organisointiin.

Kunnilla on jo nyt merkittävä rooli digituen antajina ja kehittäjinä. Kuntalaisten digitaitoja kehitetään mm. oppilaitoksissa, kirjastoissa, opistoissa, monissa kunnan tarjoamissa palveluissa sekä järjestöjen toimesta. Kunnat voivat tukea nykyisiä digitoimijoita kokoamalla niitä yhteen paikalliseksi verkostoksi. Koordinaatiovastuu ei tarkoita sitä, että kunnan tarvitsisi tehdä kaikki itse.

Hyvin koordinoitu digituki koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki saavat apua digiasioihin. Hyvät esimerkit paikallisen digiverkoston yhteistyömallista tulisi ottaa käyttöön entistä laajemmin. Näin olemassa oleva digituki voidaan tehdä helpommin löydettäväksi ja nykyisillä resursseilla saadaan enemmän aikaan.

Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto
Juulia Andersson, ENTER ry
Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Tallenne vanhusasiavaltuutetun seminaarista 20.11.2022: Ratkaisuja iäkkäiden yhdenvertaisuuteen digiyhteiskunnassa

SeniorSurf kiertueella

SeniorSurfin Nina, Emmaleena ja Tiina vierailivat Joen Severi ry:n ja Savonetti ry:n luona 1.-2.12.2022.

SeniorSurfin Ikädigituki-hanke (2022-2024) suunnittelee ja rakentaa senioreille suunnattua valtakunnallista ja maksutonta etäopastuspalvelua yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Kehittämistyössä on päästy jo pitkälle senioriasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluiden sekä opastajista koostuvan pilottiryhmän avulla. Seuraavana edessä on testausvaihe. Palvelun on tarkoitus avautua keväällä 2023.

Suurin osa haastatteluista ja ryhmätapaamisista on hoidettu etäyhteyksin, mutta yhteistä palvelua luodessa on tärkeä päästä keskustelemaan suunnitelmista myös kasvokkain. Niinpä marras-joulukuussa on vuorossa tapaamisia tärkeimpien yhteistyökumppanien luona Helsingissä, Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa.

Joulukuun alkajaisiksi vierailimme Joensuussa Joen Severi ry:n ja Kuopiossa Savonetti ry:n luona. Paikalla oli työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä vertaisopastajia ja lisää oli vielä etäyhteyksien päässä. Osa kuulijoista on ollut mukana palvelun yhteiskehittämisessä, osa kuuli palvelusta tarkemmin vasta ensimmäistä kertaa.

Kuten jo aiemmilla vierailuilla Tampereen Mukanetti ry:n ja HelsinkiMission luona huomattiin, palvelun kuvaukset ja prosessit alkavat jo vähitellen selkiytyä ja moniin kysymyksiin löytyy valmiita vastauksia. Tapaamisissa kirjattiin kuitenkin ylös tarkkoja huomioita, joista on apua matkalla eteen päin!

Joulukuulla tapaamme vielä ENTER ry:tä sekä Eläkkeensaajien keskusliiton Verkosta virtaa -toiminnan edustajia. On mukavaa kokoontua yhdessä tekemisen ympärille vielä näin joulun alla.

Kiitos lämminhenkisistä tapaamisista, tärkeistä keskusteluista ja siitä erinomaisesta työstä, jota teette paikallisella tasolla seniorien digitaitojen ja opastustoiminnan hyväksi!

Kevätkaudella jatkamme vierailuja muillakin paikkakunnilla Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi etäopastuspalvelu on esillä digiopastajien SurfAreena-verkkotapaamisessa 15.2.

SeniorSurf-tiimi: Emmaleena, Eero, Tiina ja Nina

Haku