Hyppää sisältöön

Tutkimuksia ja artikkeleita

Tälle sivulle on koottu erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, kartoituksia, kirjallisuutta ja artikkeleita, jotka liittyvät seniorien digiosallisuuteen, digiopastuksiin ja yhteiskunnan digitalisaatioon. Tutustu myös SeniorSurfin omiin selvityksiin.

 • Digi- ja väestötietovirasto: Digitaitoraportti 2022. Millainen on suomalaisten digitaitojen tila vuonna 2022? Mitä digitaitojen kasvattaminen edellyttää? Kuinka voimme rohkaista digitaitojen kasvattamiseen?
 • EETU ry: Huomisen kynnyksellä 2022. Kysely 55–84-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä.
  Ikäihmiset älylaitteiden käyttäjinä s.40-43.
 • Briitta Koskiaho & Erja Saarinen (toim.) 2019: IHAN pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen.
 • Hyytiä, Tatu 2016: Digitalisaatio edistämässä ikääntyvien yhteisöllistä asumista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. SeAMK Tekniikka. Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Siren, Anu 2016: Older Adults and Emerging Digital Service Delivery: A Mixed Methods Study on Information and Communications Technology Use, Skills, and Attitudes. Journal of Aging & Social Policy, Volume 29, 2017 – Issue 1, pp. 35-50.
 • Kataja, Inka 2014: Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari. Laurea-ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.
 • Virta, Petri & Rajalin, Toni 2014: Senioreiden IT-opastus – Palvelutalo Wilen. Turun ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne ja tietoturva.
 • Pennala, Eila 2010: Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Vanhustyön koulutusohjelma.
 • Gilleard Chris & Higgs, Paul 2008: Internet use and the digital divide in the English longitudinal study of ageing. European Journal of Ageing. Vol.5(3), pp.233-239.

Haku