Perustietoa verkko- ja mobiilipankeista

Uusimman viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen mukaan 92 prosenttia suomalaisista osaa käyttää sujuvasti verkkopankkia. 65-79-vuotiaista verkkopankkia käyttää sujuvasti 77 prosenttia, kun taas 17 prosenttia ei käytä palvelua lainkaan. (Traficom 9/2022). Syinä tähän voi olla laitteiden ja nettiyhteyksien puute, laitteiden ja palvelun käytön hankaluus, arkuus käyttää digiä tai puolesta asioinnin tarve.

Verkkopankkiin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin säännöllisesti pinnalla seniorien digiopastuksissa. Toiset tarvitsevat apua uuden laitteen tai päivittyneen sovelluksen takia, toiset vasta tutustuvat palveluun. Pankit ovat parhaita tahoja neuvomaan omien palveluidensa käytössä, mutta aina se ei yksin riitä.

Uusi materiaali kokoaa yhteen perustietoa verkko- ja mobiilipankeista ja niiden turvallisesta käytöstä.

  • Mikä osoite selaimen osoiteriville kirjoitetaan?
  • Minkä niminen mobiilipankkisovellus älypuhelimeen tulee ladata?
  • Mitkä tunnistautumistavat pankeilla on käytössä?
  • Tärkeimmät ohjesivut tai oppaat
  • Yhteystiedot asiakaspalveluun ja sulkupalveluun, jos kortti on kadonnut
  • Aineisto päivitetty 15.11.2022, lisätty listaan Ålandsbanken

Materiaali löytyy myös Opastamisen ohjeet -sivulta.

Opastustilanteissa on tärkeää muistaa, ettei pankkitunnuksia saa antaa tai näyttää toisille. Palveluun kirjautuminen ja palvelun käyttäminen tulee tapahtua itsenäisesti. Lisätietoa: Digituen eettinen ohjeistus ja Finanssialan suositukset digiopastajille.

Digituelle uusi symboli

Tiedote 24.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi jo helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Toiveena on, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Digituen yhteistä symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke

SeniorSurf-päivä 4.10.

SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

SeniorSurf-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2013 lähtien osana Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Vanhustenviikkoa. Virallinen teemapäivä on tiistai, mutta tapahtumia voi yhtä hyvin järjestää pitkin viikkoa tai vaikka ympäri vuoden!

Lue tarkemmin SeniorSurf-päivän syntyajoista ENTER ry:n julkaisemasta Ikinörtti-blogista.

Vuoden 2022 teemana on Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. Luontoelämykset voivat innostaa kokeilemaan digiä, toisaalta digi mahdollistaa luontoelämysten järjestämisen silloinkin, kun luontoon ei pääse lähtemään. SeniorSurf-päivää varten on nyt paljon luontoteemaisia ideoita hyödynnettäväksi!

Seniorien omat luontotarinat. Valmiita luontotarinoita kuunneltavaksi ja luettavaksi. Samalla voi katsella elämyksellisiä luontovideoita ja keskustella omista luontoon liittyvistä muistoista.

Luontoelämyksiä sohvalla. Mustikan poimintaa ja viljapellolla kävelyä etänä. Ohjeet toiminnallisen tuokion järjestämiseen sisältää myös linkit videoihin.

Vanhustyön keskusliiton järjestämät luontoaamut Vanhustenviikolla klo 9.00-9.30.
Muista ilmoittautua viimeistään edellisenä päivänä!

Loput ideat ja vinkit järjestelyihin SeniorSurf-päivän sivulta.

SeniorSurf-päivän logo

Luontotarinat

Jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa ja tarinansa luonnosta. Kaikille meille luonto myös tarkoittaa ja edustaa eri asioita. Vanhustyön keskusliitto on kerännyt senioreilta omakohtaisia tarinoita luonnosta. Tarinat on luettu henkilökunnan voimin digitaaliseen muotoon, jotta niitä pääsisi kuuntelemaan kuka vain. Nyt tarinoista on julkaistu neljä, mutta niitä on tulossa myöhemmin vielä lisää.

Löydät tarinat äänimuodossa SeniorSurf-päivän sivulta.

Lue kaikki tarinat Vanhustenviikon materiaalisivulta.

Tarinoita pääsee kuuntelemaan myös Hyvä ikä -messuilla Vanhustyön keskusliiton osastolla.

(27.9.2022)

Luontoelämyksiä sohvalla

Luontoelämyksiä voi kokea joskus myös digisti. Vaikka mustikkametsään tai viljapellolle ei pääsisi kulkemaan, aistikkaita luontoelämyksiä voi järjestää kotisohvalle tai palvelutaloon.

Ota käyttöön Vanhustyön keskusliiton luomat Luontoelämys sohvalla -aineistot ja saata ryhmäsi luontoon digisti! Aineistot on luotu lokakuussa vietettävää Vanhustenviikkoa ja SeniorSurf-päivää varten, mutta ovat toki käytettävissä milloin vain. Luontoelämys sohvalla aineistot löytyvät SeniorSurf-päivän sivulta.

(22.9.2022)

Muistilista tietoturvasta

Mistä kaikesta tietoturva oikein koostuu? Turvallisuutta ei voi ulkoistaa kokonaan jonkun ohjelman hoidettavaksi, vaan jokaisen tietotekniikkaa käyttävän ihmisen kannattaa opetella yleisiä digiturvataitoja.

SeniorSurf-toiminta on koostanut tämän muistilistan erityisesti digiopastajia ajatellen. Siitä on toivottavasti hyötyä seniorien digiopastuksissa, sillä näitä asioita on hyvä kerrata jokaisen opastettavan kanssa, sopivissa palasissa. Toki muutkin saavat aineistoa hyödyntää!

Nelisivuinen aineisto on ladattavissa Opastamisen ohjeet -sivulta.

Perusteellisempia oppaita tietoturva-aiheesta löydät mm. SeniorSurfin materiaalipankista.

(15.9.2022)

Kysely digiopastajille

SeniorSurfin yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi senioreille suunnattu digiopastustoiminta valtakunnallisella tasolla. Vapaaehtoisilla ja vertaisopastajilla on tässä merkittävä rooli. 

Nyt toteutettavassa kyselyssä pyrimme selvittämään, miten vapaaehtoiset kokevat opastustoiminnan organisoinnin ja sen merkityksen itselleen. Kysymme myös palautetta opastajille suunnatuista SeniorSurfin toiminnoista sekä toiveita niiden kehittämiseen. 

Vastaa kyselyyn tästä 18.9.2022 mennessä
Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

* * * * * * * * * *
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan tavoitteena on vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukea organisaatioita senioreiden digiopastusten järjestämisessä. SeniorSurf tukee myös seniorien parissa toimivia vapaaehtoisia digiopastajia heidän taustatahostaan riippumatta tuottamalla tukimateriaalia, kokoamalla ohjeistuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia omien digi- ja ohjaustaitojen vahvistamiseen sekä vertaistukeen valtakunnallisella tasolla.

(2.9.2022)

Digituelle uusi symboli?

Maksutonta neuvontaa digilaitteiden ja –palveluiden käyttöön on nykyään saatavilla monista paikoista ympäri Suomen. Useasti apua tarvitsevat eivät kuitenkaan tiedä tällaisesta mahdollisuudesta tai että palvelulla on nimi: digituki, digiohjaus, tietotekniikkaopastus.

Digituki ei ole pelkkää laitetukea tai sähköisen asioinnin tukea, vaan siihen kuuluu monenlaista neuvontaa, rohkaisua ja monesti myös vertaistukea. Tavoitteena on, että jokaisella meistä olisi paremmat mahdollisuudet osallistua ja hyödyntää digitalisoituvan yhteiskunnan palveluita.

Digitukea eri kohderyhmille kehitetään valtakunnallisesti erittäin laajasti niin järjestöjen, erilaisten hankkeiden, kuntien kuin viranomaisten toimesta. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää digituen verkostoa ja kehittää mm. digituen yhteisiä toimintatapoja.

Miten sitten voisimme auttaa ihmisiä löytämään palvelun äärelle vielä paremmin? Ihmiset ovat tottuneet suunnistamaan vieraassakin kaupungissa erilaisten symbolien avulla. Ravintolat ja muut palvelut, avoin internet-yhteys tai esteettömät reitit löytyvät helpommin kartoista ja oppaista yhteisesti tunnettujen merkkien ansiosta.

Olisiko siis aika saada käyttöön digituen symboli, joka auttaisi tekemään digitukea asiakkaille tutummaksi ja helpottaisi heitä suunnistamaan avun luokse?

Tilanne tällä hetkellä

Työstämme tällä hetkellä 29.8.-9.9.2022 välillä toteutetun asiakaskyselyn tuloksia. Kyselyyn saimme yhteensä 123 vastausta, joista 20 haastattelujen pohjalta. Kysely oli suuntaa antava eikä esillä olevista luonnoksista valita voittajaa sellaisenaan. Digituen uusi symboli tilataan graafikolta ja esitellään lokakuussa 2022.

Taustaa

Digituen symbolin kehittäminen on yksi DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajan ryhmätöistä. Tässä digituen muutoskokeiluissa allekirjoittanut työryhmä pyrkii edistämään digituen löydettävyyttä viestinnällisin keinoin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Digituen löydettävyys on viestinnällinen haaste, jonka kanssa teemme jatkuvasti töitä. Asiakkaan polkua digipulmasta avun piiriin tulee kaikin tavoin selkeyttää ja mielestämme yhteinen, digitukea kuvastava symboli olisi tärkeä elementti tällä kartalla. Jokaisella on oikeus edistää omaa osallisuuttaan digitalisoituvassa yhteiskunnassamme!

Työryhmä:

Janne Haikka, Sininauhaliitto, Digiosallisuutta asunnottomille -hanke
Pirkko Kaarakainen, Espoon aikuissosiaalityö, kokemusasiantuntija
Mikko Koskela, Kela, asiakaspalveluyksikkö
Saara Lipponen, Espoon aikuissosiaalityö
Minna Martiskainen, Olarin seurakunta
Tuula Närvä, Kela, asiakkuusyksikkö
Hanna Rantala, Espoon kaupunki/Laurea-ammattikorkeakoulu
Susanna Saarvo, Laurea-ammattikorkeakoulu
Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Arvostava kohtaaminen digiopastuksissa

”Onnistuneen opastuksen lähtökohtana on kunnioittava ja arvostava kohtaaminen. Asioiden omaksuminen ja uuden oppiminen onnistuu parhaiten turvallisessa ilmapiirissä. On tärkeää antaa tilaa ja aikaa opastettavan omille pohdinnoille sekä pyrkiä kuuntelemaan ilman tulkintoja. Olettamisen sijaan kannattaa kysyä. Näin voit kohdata toisen aidosti ja rohkaista häntä kysymään ja oppimaan uutta.”

VTKL:n SeniorSurf ja Erilaisten oppijoiden liitto ovat tehneet yhteistyössä uuden aineiston: Arvostava kohtaaminen digiopastuksissa. Aineisto on tarkoitettu digiopastajien ja digitukijoiden hyödynnettäväksi.

(15.8.2022)

Millaista digiopastusta sinä tahtoisit? – Kaipaamme apua digituen käyttäjiltä

Kaikilla meillä on välillä ongelmia internetin, puhelinten, tietokoneiden sekä muiden digilaitteiden ja -palveluiden kanssa. Silloin tarvitaan digitukea.

SeniorSurfin Ikädigituki järjestää syys-lokakuulla työpajoja yli 65-vuotiaille digituen käyttäjille uuden seniorien digiopastuspalvelun kehittämiseksi. Työpajoissa pohditaan yhdessä osallistujien kanssa, millaista on hyvä tuki digiasioissa, ja mistä hyvä opastuspalvelu rakentuu.

Tule kuulemaan lisää ja osallistu kanssamme uuden etäopastuspalvelun suunnitteluun! Sinulla ei tarvitse olla kokemusta digituen vastaanottamisesta. Voit auttaa meitä esimerkiksi kertomalla: Millaisia digipulmia sinulla on ollut? Miten ne ovat selvinneet? Mistä olet saanut apua pulmiisi?

Kahden tunnin työpajat järjestetään syys-lokakuulla 2022 Helsingissä Vanhustyön keskusliiton toimistolla tai etäyhteyksin Microsoft Teamsilla. Työpajojen osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön, ja niiden ajankohdat sovitaan ilmoittautuneiden kanssa.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää sähköpostitse tai puhelimitse 31.8. mennessä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Emmaleena Niemi, koordinaattori

emmaleena.niemi@vtkl.fi, 050 571 4462

Mikä digiopastus?

Vapaaehtoiset vertaisopastajat ovat jo pitkään auttaneet senioreita digipulmissa, esimerkiksi kirjastoissa ympäri Suomen. Koronapandemian aikana myös tarve etäyhteyksin tapahtuvalle opastukselle on kasvanut.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa kehitetään valtakunnallista ja maksutonta digiopastuspalvelua, jonka kautta seniorit saavat vapaaehtoisen digiopastajan tukea digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön liittyvissä pulmissa.

Haku