Hyppää sisältöön

Blogi: Digirohkeutta on…

SeniorSurf on mukana Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoviikolla, jonka teemana on vuonna 2023 digirohkeus.

Suomi tunnetaan maailmalla teknologiasta, koulutuksesta ja muotoilusta sekä hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Kaikkeen siihen on tarvittu myös aimo annos sisua ja (digi)rohkeutta. Suomi on kuitenkin myös järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan maa. Aktiivinen järjestökenttä on mahdollistanut monien sosiaalisten innovaatioiden synnyn yhteistyön ja yhteiskehittämisen avulla. Ilman niitä suomalainen yhteiskunta olisi hyvin eri näköinen – ja niin myös sen digitukikenttä. Kaikkea tuota pitäisi juhlistaa enemmän.

Digi- ja väestötietovirasto jakaa tänä vuonna ensi kertaa Digitukiteko-tunnustuksen perjantaina 12.5.2023. Ehdolla on monia vaikuttavia hankkeita, henkilöitä ja tiimejä, oppi- ja tukimateriaaleja, toimintamalleja sekä viestintää ja yhteisöjä. SeniorSurf-toiminnalla on kunnia olla ehdolla tunnustuksen saajaksi kumppanien kanssa yhteistyönä toteutettujen SeniorSurfin etäopastuspalvelun ja Digituen symbolin osalta.

Digirohkeutta on uuden oppiminen yhdessä muiden kanssa

Itselleni arjen digirohkeus on sitä, että lähestyy erilaisia digiratkaisuja mahdollisimman ennakkoluulottomasti, vaikka ne epäilyttäisivät ja vähän pelottaisivatkin. Rohkeutta on myös ihmetellä asioita ääneen ja pyytää muilta apua, kun sitä tarvitsee. Digimaailmassa muutos on jatkuvaa, mikä vaatii harrastuneeltakin digikäyttäjältä taitojen säännöllistä päivittämistä. Siksi digitalisaatio vaatii onnistuakseen myös kulttuurista muutosta: uudenlaista yhteisöllisyyttä, osaamisen ja kokemusten jakamista.

Se on huomattu myös digituen kentällä, missä asioita edistetään aktiivisissa yhteistyöverkostoissa. Kun eri toimijat digituen kentällä tekevät yhteistyötä aktiivisesti, rohkaisee se myös asiakkaita pyytämään tukea digipulmiinsa.

Eri toimijoiden yhteistyönä ovat syntyneet myös SeniorSurfin valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille sekä Digituen symboli digituen löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Digirohkeutta on iloita yhdessä onnistumisista

Suomalainen mentaliteetti on kautta aikojen ollut mennä vaikka läpi harmaan kiven eikä tehdä siitä numeroa. Se vaatii päättäväisyyttä, sitkeyttä, ripauksen luovaa hulluutta ja vaatimattomuutta. Ne vievät pitkälle myös digimaailmassa, sillä digiratkaisuja pyritään tekemään mahdollisimman huomaamattomasti, jotta maailman meno ja ihmisten arki olisi sujuvampaa. Niin kauan kuin asioista ei uutisoida, on niiden tekemisessä onnistuttu hyvin. Suomessa onkin syntynyt teknologisia menestystarinoita, oman alansa globaaleja markkinajohtajia, joista harva tietää.

Digimaailmassa liika vaatimattomuus voi kuitenkin olla myös haitaksi sekä tekijälle että asiakaskunnalle. Hyvät palvelut eivät löydä käyttäjiä, ja käyttäjät kärsivät monimutkaisista palveluista, jos onnistumisia ei jaeta. Erityisesti järjestötoimijat viestivät liiankin varovasti onnistumisistaan. Digirohkeutta on iloita omista ja muiden onnistumisista. Oman esimerkin avulla levitetään myös digirohkeutta.

Nyt onkin hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa kaikkiin 31 Digitukiteko-tunnustuksen ehdokkaaseen osoitteessa www.dvv.fi/digitukiteko-tunnustus.


Lue lisää SeniorSurfin ja yhteistyökumppanien Digitukiteko-ehdokkaista:                      

Etäopastus
Digituen symboli  

Kirjoittaja:
Emmaleena Niemi
Ikädigitukihanke, SeniorSurf
Vanhustyön keskusliitto

(10.5.2023)

Ikädigitukihanke

Seniorsurfin etäopastus


SeniorSurfin etäopastus on maksuton ja valtakunnallinen etäopastuspalvelu senioreille. Yhden luukun palvelusta seniorit saavat apua uusien digitaitojen opetteluun, opastusta digipulmien ratkaisuun ja neuvontaa muihin digiasioihin. Etäopastuspalvelun opastajina toimivat yhteistyökumppaneiden luotettavat vapaaehtoiset vertaisopastajat, jotka yleensä ovat senioreita itsekin.

SeniorSurfin etäopastuksessa opastuspyynnön voi tehdä helposti yhdellä verkkolomakkeella tai soittamalla puhelinpalveluun. Asuinpaikalla ei ole väliä, sillä opastus tapahtuu puhelimitse tai tietokoneen välityksellä, tarvittavia ohjelmia käyttäen.

Etäopastusta voi pyytää verkkolomakkeella osoitteessa www.etäopastus.fi tai puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 10–12 numerossa 044 7007 101 (hinta pvm/mpm).

Palvelua on kehitetty alusta asti yhdessä seniori-ikäisten vertaisopastajien ja asiakaskehittäjien sekä pitkään digiopastusta järjestäneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelua ovat olleet kehittämässä Vanhustyön keskusliiton kanssa ENTER ry, ATK Seniorit Mukanetti ry, Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry, Joen Severi ry, HelsinkiMissio ry sekä Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n Verkosta virtaa -toiminta. Pääyritysyhteistyökumppanina toimii DNA, jonka kanssa vahvistetaan seniorien digitaalista yhdenvertaisuutta.

Lue lisää SeniorSurfin etäopastuksen verkkosivulta.

Ikädigitukihanke

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa alkoi keväällä 2022 kolmen vuoden STEA-rahoitteinen Ikädigituki-kehittämishanke, jonka tavoitteena on seniorien digiosallisuuden tukeminen. Vuoden 2022 aikana hanke on suunnitellut ja rakentanut yhdessä yhteistyökumppanien kanssa senioreille suunnatun valtakunnallisen, keskitetyn ja maksuttoman etäopastuspalvelun. SeniorSurfin etäopastus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2023.

Tietoa organisaatioille

Yhdessä tekeminen on ollut alusta lähtien SeniorSurfin etäopastuksen perusta. Toimintaa järjestetään seniorien tarpeita ajatellen, yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Palvelun koordinoinnista vastaa SeniorSurf, ja sen kautta organisaatiot voivat järjestää senioreille suunnattua vertaisopastajien antamaa etäopastusta. Kehittämisessä on mukana myös senioreita sekä digituen käyttäjän että digiopastajan roolissa.

Jos tahdotte mukaan SeniorSurfin etäopastuksen toimintaan tai kuulla lisää palvelun tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista, lisätietoja antaa koordinaattori Emmaleena Niemi: emmaleena.niemi@vtkl.fi, p. 050 571 4462.

SeniorSurfin etäopastuksen yhteistyökumppanit:

Enter ry

Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n Verkosta virtaa -toiminta

Joen Severi ry

ATK Seniorit Mukanetti ry

HelsinkiMissio ry

Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry

Kotokartanosäätiö

Jyväskylän ikääntyvien yliopisto

Etelä-Suomen sydänpiiri ry

Pääyritysyhteistyökumppani DNA Oyj

Digituen symboli

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa oikein on kyse.

Symbolia voi hyödyntää kaikenlaisessa viestinnässä, kun kerrotaan kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta.

Symboli kuvastaa ihmisten kohtaamista ja yhdessä oppimista digilaitteiden äärellä. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä. Uusia digitaitoja kannattaa rohkeasti harjoitella, tukea on saatavilla!

Digituki on terminä haastava, ja asiakkailta saadun palautteen pohjalta ei aina ymmärretä, mitä se pitää sisällään tai kenelle se on tarkoitettu. On viranomaisten antamaa sähköisten palveluiden käyttöön liittyvää tukea, kuntien ja kirjastojen antamaa digitukea, järjestöjen tuottamaa matalan kynnyksen digiopastusta (tietotekniikan vertaisohjausta ja neuvontaa) sekä yksityisen sektorin maksutonta tai maksullista palvelua. Digituen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaisten digiosaamista ja osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ylläpitää valtakunnallista Digitukiverkostoa. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin digituen eettiseen ohjeistukseen, joka luo pohjan luotettavalle digituelle.

Lataa digituen symboli

Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä. Alta löydät kuusi valmista kuvatiedostoa kolmessa eri värissä: sininen, musta ja valkoinen, joko täysvärisenä tai pelkillä ääriviivoilla. Jos haluat muokata värin omaan brändiisi sopivaksi, pyydä muokattava adobe illustrator -tiedosto sähköpostitse: seniorsurf@vtkl.fi. Myös painokelpoisia pdf-versioita on saatavilla.

Digituen symboli löytyy myös DVV:n digituen materiaalipankista.

Digituen symbolia voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. (CC0 lisenssi).

Miten digituen symbolia voi käyttää?

Toivomme, että yhteisen symbolin avulla yhä useampi asiakas tunnistaa ja löytää digituen pariin. Voit käyttää sitä esimerkiksi

  • logona digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
  • symbolina palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa
  • kuvituskuvana digituesta kertovassa esityksessä

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman ymmärrettävästi ja asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Taustaa

Yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt digituen symboli on yksi DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden yhteisöpajoissa touko-lokakuussa 2022 toteutetuista digituen muutoskokeiluista. Symbolin suunnitteluun otettiin mukaan digituen asiakkaita, eri toimijoita ja viestinnän ammattilaisia, joiden näkemyksiä selvitettiin erilaisten kyselyiden avulla.

Digituen symbolia kehittänyt työryhmä koostui digituen kentällä eri tehtävissä olleista toimijoista Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee auttamaan muita, ylläpitämään omaa osaamistaan sekä osaksi vapaaehtoisten aktiivista porukkaa. Vuoden 2022 opastajakysely kertoo, miltä opastustoiminta näyttää opastajien silmin.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

  • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
  • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
  • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
  • laatia opastusmateriaalia
  • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan itseäsi kiinnostavaan tahoon. Alla on listattu eri järjestöjä, joiden toiminta on joko tietylle alueelle rajattua tai valtakunnallista, useilla alueilla tapahtuvaa. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esimerkiksi samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Digiopastaminen puhelimitse ja etänä

SeniorSurfin etäopastuspalvelu tarjoaa digiopastusta senioreille valtakunnallisesti puhelimitse tai tietokoneen välityksellä. Palvelun opastajina toimivat SeniorSurfin etäopastuksen yhteistyökumppanien vapaaehtoiset. Opastamisen lisäksi vapaaehtoinen voi myös ottaa vastaan seniorien etäopastuspyyntöjä puhelimitse. Jos olet kiinnostunut valtakunnallisesta etäopastuksesta, ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen seniorsurf@vtkl.fi.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreita digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. SeniorSurf johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Opastuspaikat

Opastuspaikkakartta

SeniorSurfin opastuspaikkakartta auttaa löytämään maksutonta digitukea ja digiopastusta senioreille ympäri Suomen.

Kirjoita hakukenttään esimerkiksi paikkakunnan tai järjestäjän nimi tai liiku kartalla ja klikkaa nastaa. Tarkemmat hakuohjeet saat klikkaamalla ?-merkkiä. Opastuspaikkakortilla on linkki järjestäjän sivuille, josta löydät tarkemmat tiedot opastuksista.

Tutustu myös maksuttomaan SeniorSurfin etäopastuspalveluun, joka on saatavilla puhelimitse ihan jokaiseen osoitteeseen!

Haku