Ikädigituki

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa alkoi keväällä 2022 kolmen vuoden STEA-rahoitteinen Ikädigituki-kehittämishanke, jonka tavoitteena on seniorien digiosallisuuden tukeminen.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa senioreille suunnattua valtakunnallista, keskitettyä ja maksutonta etäopastuspalvelua.

Palvelun kautta seniorit voivat saada digiopastusta etäyhteyksin. Seniori voi olla yhteydessä palveluun verkossa tai puhelimitse, ja pyytää opastusta digipulmaan, uuden digitaidon opetteluun tai vinkkejä vaikkapa uuden digilaitteen hankintaan.

Digiopastusta varten ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. Seniori-ikäisten vertaisopastajien antama opastus tapahtuu puhelimitse tai videoyhteydellä opastettavan tahdissa.

Palvelu aukeaa helmi-maaliskuussa 2023.

Tietoa organisaatioille

Yhdessä tekeminen on ollut alusta lähtien Ikädigituki-hankkeen perusta. Palvelua rakennetaan seniorien tarpeita ajatellen, yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Palvelun koordinoinnista vastaa SeniorSurf, ja sen kautta organisaatiot voivat järjestää senioreille suunnattua vertaisopastajien antamaa etäopastusta.

Kehittämisessä on mukana myös senioreita sekä digituen käyttäjän että digiopastajan roolissa. Kevään ja syksyn 2022 aikana yhteensä noin 20 senioria on pohtinut yhdessä hankkeen koordinaattoreiden kanssa muun muassa palvelun käytäntöihin, etäkohtaamiseen, viestintään ja tekniikkaan liittyviä kysymyksiä.

Tahdotko mukaan Ikädigituen toimintaan tai tahdotko kuulla lisää hankkeen organisaatiollesi tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista? Ota yhteyttä koordinaattori Emmaleena Niemeen: emmaleena.niemi@vtkl.fi, p. 050 571 4462.

Ikädigituen yhteistyökumppanit:

Digituen symboli

Digituelle on tarjolla uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Symboli on syntynyt lokakuussa 2022 eri sektorien välisen yhteistyön ja asiakaskyselyn tuloksena.

Suomessa järjestetään paljon digitukea eri muodoissa: on viranomaisten antamaa tukea sähköisten palveluiden käyttöön, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Sitä voi saada julkisissa paikoissa, asiointipisteillä ja enenevissä määrin myös etänä ja jopa omassa kodissa. Digituen yhteisenä tavoitteena on auttaa kansalaisia pärjäämään ja osallistumaan tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa sekä hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse. Symbolin avulla yhä useampi voi löytää digituen pariin. Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä.

Lataa digituen symboli

Tarjolla on kuusi eri versiota png-muodossa. Jos tarvitset painokelpoista pdf-versioita, pyydä sellainen sähköpostitse: seniorsurf@vtkl.fi

Digituen symbolista on täysvärinen ja ääriviiva-versiot väreissä sininen, musta, valkoinen.

Esimerkkejä, miten voit käyttää digituen symbolia

  • logo digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
  • kuvituskuva digituesta kertovassa esityksessä
  • symboli palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Taustaa

Digituen symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolin suunnitteluvaiheessa on otettu mukaan digituen asiakkaita ja toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Työryhmässä on pitkään digituen kentällä eri tehtävissä olleita toimijoita Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Digituen symbolin lisäksi on jo ennestään olemassa Digi- ja väestötietoviraston luoma Digitukiverkoston jäsenmerkki, joka puolestaan kertoo organisaation tarjoavan tai kehittävän digitukea ja sitoutuneen digituen eettisen ohjeistuksen noudattamiseen.

Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee osaksi porukkaa, auttamaan muita ja samalla ylläpitämään omaa osaamista.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

  • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
  • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
  • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
  • laatia opastusmateriaalia
  • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan sinua (tai sydäntäsi) lähellä olevaan tahoon. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esim. samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Vertaisopastusta järjestävät tietotekniikkayhdistykset

Muita järjestöjä, jotka ottavat vapaaehtoisia digiopastajia

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin* ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

*Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreja digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. Toiminta johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Opastuspaikat

Opastuspaikkakartta

Löydä senioreille suunnatut digiopaspaikat eri puolelta Suomea! Zoomaa karttaa (+ ja – painikkeilla) tai kirjoita hakusana sille varattuun kenttään.

Opastuspaikkakortilla on linkki järjestäjän sivuille, josta löydät tarkemmat tiedot opastuksista. Voit olla yhteydessä myös opastuspaikkaan ja kysyä opastuksista sieltä.

Haku