Hyppää sisältöön

Blogi: Viestintäkampanja Porissa

kuva: Pauliina Vilpakka, Satakunnan Viikko

Ikäystävällinen Pori -hanke käynnistyi toukokuussa 2021, hankkeen kohderyhmänä ovat yli 75-vuotiaat kotona asuvat ikääntyneet. Ikäystävällinen Pori-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla toteutettava hanke 2021-2023. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ikääntyneiden digiosallisuuden ja annettavan digiopastuksen määrän lisääminen hankkeen aikana kirjastoissa.

Hankkeen toiminnan alussa kartoitettiin aktiivisesti toimia, miten tavoitteeseen päästäisiin ja yhtenä toimena oli Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-verkostoon liittyminen. Säännöllisten verkostotapaamisten avulla hanke sai tietoutta digiopastuksen hyvistä toimintatavoista, malleista ja aineistoa digiopastuksen avuksi. Kun verkostotapaamisessa kerrottiin tulevasta viestintäkampanjasta ja halukkaita paikkakuntia haettiin, Pori ilmoitti innostuksensa ja halukkuutensa lähteä mukaan. Viestintäkampanjan tarkoituksena oli saada senioreille tietoutta digiopastuspaikoista ja digituen toimijoista, tavoitteena rohkaista ja innostaa senioreita digiosallisuuden pariin.

Hanke kokosi Porin alueen digituen toimijoista listauksen Vanhustyön keskusliitolle, joka teki esitteen suoramarkkinointia varten. ”Senioreille digiopastusta” -esitettä lähetettiin postitse yli 7800 kotitalouteen ja viestintäkampanjan vaikutukset näkyivät heti kampanjan alussa.

Vaikutuksia, joita saatiin viestintäkampanjan avulla aikaiseksi: Lähikirjastot aktivoituivat, lähtivät markkinointiin mukaan ja laittoivat myös yhteystietonsa SeniorSurfin opastuspaikkakartalle. Saatavilla olevan digiopastuksen tiedonsaanti lisääntyi senioreiden keskuudessa ja he aktivoituivat hakeutumaan digituen pariin. Kirjastojen digiopastusmäärät lisääntyivät huomattavasti viestintäkampanjan seurauksena. Yksilö- ja ryhmäopastuksien varauskalenterit täyttyivät nopeasti, digiopastuksesta kyseltiin puhelimitse päivittäin ja ryhmäopastuspäiviä järjestettiin tarpeen mukaan enemmän.

Viestintäkampanja oli kaikin puolin erittäin onnistunut, kampanjan avulla tavoitettiin senioreita ja lisättiin heidän tietouttaan saatavilla olevasta digituesta. Kirjastot ja eri toimijat digituen piirissä, SeniorSurf ja ikäystävällinen Pori -hanke tekivät kaikki yhdessä hyvää ja vaikuttavaa työtä, paransimme yhdessä senioreiden digiosallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Kiitokset tästä mainiosta yhteistyöstä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-tiimille joka mahdollisti viestintäkampanjan Porissa.”

Vieraileva kirjoittaja:
Hankekoordinaattori Tanja Ketola
Ikäystävällinen Pori -hanke

(14.8.2023)

Blogi: Oletko seniorin digiosallisuuden mahdollistaja tai estäjä?


Miten me itse toimimme omaisina? Kiellämmekö vanhemmiltamme sosiaalisen median käytön, kun he eivät siellä kuitenkaan osaa oikein olla tai annammeko vanhentuneita ja toimimattomia laitteita isovanhemmille, kun he eivät kuitenkaan parempia tarvitse?

Iän perusteella ei voi sanoa kenestäkään, miten hyvä tai monipuolinen digipalveluiden käyttäjä hän on. Helposti käytettävät palvelut ja digituki auttavat monia ihmisiä pärjäämään. Digituessa auttavat kuuntelutaito, kärsivällisyys, selkokielisyys ja tietämättömyyden ymmärtäminen.

Lue kesäkuun Vanhustyö 3/2023 -lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisuudessaan Vanhustyön keskusliiton sivulta.

Mediataidot kuuluvat kaikille

27.1.2023

Helmikuussa (6.-12.2.2023) vietetään Mediataitoviikkoa, joka tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä niin mediakasvattajille kuin muillekin toimijoille koko vuodeksi. Mediataidot eivät kuulu vain varhaiskasvatukseen ja kouluihin, vaan mediataidoissa riittää opeteltavaa vauvasta vaariin, sillä sen sisällöt ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi digitalisaation myötä.

Mediataidot ja digitaidot kulkevat käsi kädessä, eikä kummankaan oppiminen käy itsestään. Vaikka senioreissa digiosaamista on laidasta laitaan, on muistettava, että moni ikääntyneistä on vasta tutustumassa digitaalisiin laitteisiin ja sisältöihin. Lapsille ja nuorille suunnattu mediakasvatus esimerkkeineen ei toimi sellaisenaan erilaisessa elämäntilanteessa oleville ikääntyneille, vaan medialukutaidosta, digiturvallisuudesta ja uusista vuorovaikutusmahdollisuuksista tarvitaan kohderyhmää puhuttelevia esimerkkejä ja kuvitusta. Myös kokeneempi digin käyttäjä tarvitsee päivitystä osaamiseensa, sillä sisällöt, mahdollisuudet niin hyvässä kuin pahassa muuttuvat jatkuvasti.

Lue Mediataitoviikon artikkeli:
Miksi seniorit tulee ottaa huomioon omana ryhmänään mediataitojen oppijoina?

Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun

Tietoiskut tukevat uusien taitojen oppimista ja innostavat niin vasta-alkajia kuin osaavampiakin, kunhan asioista puhutaan kuulijan ymmärtämillä termeillä ja hänelle sopivalla tasolla. SeniorSurf kannustaa niin digituen järjestäjiä kuin muitakin senioriryhmien parissa toimivia järjestämään mediataitoaiheisia tilaisuuksia, jotka kannustavat pohtimaan ja keskustelemaan ilman pelkoa esittää itseä mietityttäviä kysymyksiä.

Uusi Opas osallistavan tietoiskun suunnitteluun sekä aiempi Ryhmäopastukset senioreille -aineistot ovat ladattavissa Opastustoiminnan tuki -sivuilta.

Ideoita tilaisuuksien sisältöön löydät Mediataitoviikon materiaaleista sekä uusitusta SeniorSurf materiaalipankista.

Asenteet oppimisen esteenä

”Ei sinun kannata tähän käyttää aikaa. Anna kun minä hoidan sen äkkiä.”

Lähipiirin asenteet voivat joskus olla esteenä seniorin digiosallisuudelle ja digitaitojen harjoittelulle. Voit hyödyntää SeniorSurfin tuottamia sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Löydät ne Digiosallisuus-sivulta.

Seniorin polku digimaailmaan

12.1.2023

Matka digilaitteiden ja digipalveluiden käyttäjäksi voi olla mutkainen, tärkeää on löytää auttavia käsiä matkan varrella. Motivaatio uuden oppimiseen voi löytyä uudesta laitteesta, läheisten kannustuksesta tai halusta hoitaa asioitaan itsenäisesti. Digiä ei tarvitse pelätä tai kauhistella, eikä ottaa haltuun hetkessä. Tärkeintä on olla utelias ja kysyä neuvoa, kun sitä tarvitsee.

Iästä riippumatta on mahdollista opetella uusia taitoja, pala kerrallaan, sen verran kuin omassa arjessaan niitä tarvitsee.

Kärsivällisiä ja innostavia digiopastajia on Suomessa runsain määrin. Löydä itsellesi tai läheisellesi lähin digiopastusta tarjoava taho Opastuspaikkakartalta.

Uusi infograafi Seniorin polku digimaailmaan on ilmestynyt!
Lataa se käyttöösi ja lue samalla lisää seniorien digiosallisuudesta
https://seniorsurf.fi/digiosallisuus/

Sarjakuvia

Joskus omaiset siirtävät oletuksensa ja ennakkoluulonsa haittaamaan muiden digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamista. Haluamme nostaa tätä ilmiötä esiin sarjakuvien avulla. Sarjakuvia saa vapaasti käyttää viestinnän apuna.

Saat ladattua sarjakuvat tämän sivun alalaidasta.

Haku