Hyppää sisältöön

Blogi: Viestintäkampanja Porissa

Blogi: Viestintäkampanja Porissa

kuva: Pauliina Vilpakka, Satakunnan Viikko

Ikäystävällinen Pori -hanke käynnistyi toukokuussa 2021, hankkeen kohderyhmänä ovat yli 75-vuotiaat kotona asuvat ikääntyneet. Ikäystävällinen Pori-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla toteutettava hanke 2021-2023. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ikääntyneiden digiosallisuuden ja annettavan digiopastuksen määrän lisääminen hankkeen aikana kirjastoissa.

Hankkeen toiminnan alussa kartoitettiin aktiivisesti toimia, miten tavoitteeseen päästäisiin ja yhtenä toimena oli Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-verkostoon liittyminen. Säännöllisten verkostotapaamisten avulla hanke sai tietoutta digiopastuksen hyvistä toimintatavoista, malleista ja aineistoa digiopastuksen avuksi. Kun verkostotapaamisessa kerrottiin tulevasta viestintäkampanjasta ja halukkaita paikkakuntia haettiin, Pori ilmoitti innostuksensa ja halukkuutensa lähteä mukaan. Viestintäkampanjan tarkoituksena oli saada senioreille tietoutta digiopastuspaikoista ja digituen toimijoista, tavoitteena rohkaista ja innostaa senioreita digiosallisuuden pariin.

Hanke kokosi Porin alueen digituen toimijoista listauksen Vanhustyön keskusliitolle, joka teki esitteen suoramarkkinointia varten. ”Senioreille digiopastusta” -esitettä lähetettiin postitse yli 7800 kotitalouteen ja viestintäkampanjan vaikutukset näkyivät heti kampanjan alussa.

Vaikutuksia, joita saatiin viestintäkampanjan avulla aikaiseksi: Lähikirjastot aktivoituivat, lähtivät markkinointiin mukaan ja laittoivat myös yhteystietonsa SeniorSurfin opastuspaikkakartalle. Saatavilla olevan digiopastuksen tiedonsaanti lisääntyi senioreiden keskuudessa ja he aktivoituivat hakeutumaan digituen pariin. Kirjastojen digiopastusmäärät lisääntyivät huomattavasti viestintäkampanjan seurauksena. Yksilö- ja ryhmäopastuksien varauskalenterit täyttyivät nopeasti, digiopastuksesta kyseltiin puhelimitse päivittäin ja ryhmäopastuspäiviä järjestettiin tarpeen mukaan enemmän.

Viestintäkampanja oli kaikin puolin erittäin onnistunut, kampanjan avulla tavoitettiin senioreita ja lisättiin heidän tietouttaan saatavilla olevasta digituesta. Kirjastot ja eri toimijat digituen piirissä, SeniorSurf ja ikäystävällinen Pori -hanke tekivät kaikki yhdessä hyvää ja vaikuttavaa työtä, paransimme yhdessä senioreiden digiosallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Kiitokset tästä mainiosta yhteistyöstä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-tiimille joka mahdollisti viestintäkampanjan Porissa.”

Vieraileva kirjoittaja:
Hankekoordinaattori Tanja Ketola
Ikäystävällinen Pori -hanke

(14.8.2023)

Haku