Hyppää sisältöön

Tiedote: Moni seniori kokee television riittävän uutislähteeksi

Seniorit seuraavat maailman menoa television välityksellä. Suurin osa kokee, ettei eri medioiden käyttöä tai osallistumisen määrää ole tarvetta lisätä. Valheellisen tiedon tunnistamista pidetään melko helppona, mutta huijausten ja valeuutisten lisääntyminen myös huolettaa.

”Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta toteutti elokuussa 2023 tutkimuksen Suomessa asuvien, yli 65-vuotiaiden seniorien mediataitoihin liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin, mistä seniorit etsivät ajankohtaista tietoa ja mitkä ovat mahdollisia tiedonsaannin esteitä. Osana tutkimusta kartoitettiin lisäksi seniorien tottumuksia osallistua ajankohtaiseen keskusteluun sekä näkemyksiä tiedon luotettavuuden arvioinnista.

Jopa 95 prosenttia vastaajista kertoi television olevan heidän ensisijainen tiedonlähteensä. Lähes kaikki vastaajat (98 prosenttia) seurasivat kotimaan uutisia päivittäin ja ulkomaan uutisiakin seurasi päivittäin jopa 91 prosenttia vastaajista. Huomattavan suuri osa vastaajista (77 prosenttia) kertoi seuraavansa päivittäin myös oman alueensa ajankohtaisia uutisia ja asioita. Edellä mainittujen lisäksi vastaajat kertoivat seuraavansa säätä, kirkon hengellisiä uutisia sekä kauppojen tarjouksia.”

Lue koko tiedote Vanhustyön keskusliiton ePressistä.

Tutustu kyselytutkimukseen aineistoineen SeniorSurfin sivuilla.

(29.1.2024)

Digituelle uusi symboli

Tiedote 24.10.2022

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Digituki-palvelulla ei ole ennen ollut yhtenäistä symbolia Suomessa.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan. Digituki voi olla viranomaisten tarjoamaa sähköisten palveluiden käytön tukea, kuntien tai järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse, jotta seuraavalla kerralla asiointi olisi jo helpompaa. Opastusta annetaan yleisimmin kasvokkain ja henkilökohtaisesti asiakkaan toivomiin kysymyksiin, mutta enenevässä määrin myös etänä puhelimitse tai jopa asiakkaan kotona.

Mihin symbolia tarvitaan?

Digituen symboli on luotu vapaasti käytettäväksi, tekemään palvelua tutummaksi asiakkaille. Symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Jokainen meistä tarvitsee digitukea joskus – kysymistä ei pidä hävetä.

Toiveena on, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Lue lisää ja lataa symboli käyttöösi täältä

Digituen yhteistä symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta: Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta. Symbolin suunnitteluun osallistui myös digituen asiakkaita ja muita toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyiden avulla.

Lisätietoja:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi p. 050 468 0171
Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi p. 050 432 8936
Laurea-ammattikorkeakoulu, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke

Haku