Hyppää sisältöön

SeniorSurf kiertueella

SeniorSurfin Nina, Emmaleena ja Tiina vierailivat Joen Severi ry:n ja Savonetti ry:n luona 1.-2.12.2022.

SeniorSurfin Ikädigituki-hanke (2022-2024) suunnittelee ja rakentaa senioreille suunnattua valtakunnallista ja maksutonta etäopastuspalvelua yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Kehittämistyössä on päästy jo pitkälle senioriasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluiden sekä opastajista koostuvan pilottiryhmän avulla. Seuraavana edessä on testausvaihe. Palvelun on tarkoitus avautua keväällä 2023.

Suurin osa haastatteluista ja ryhmätapaamisista on hoidettu etäyhteyksin, mutta yhteistä palvelua luodessa on tärkeä päästä keskustelemaan suunnitelmista myös kasvokkain. Niinpä marras-joulukuussa on vuorossa tapaamisia tärkeimpien yhteistyökumppanien luona Helsingissä, Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa.

Joulukuun alkajaisiksi vierailimme Joensuussa Joen Severi ry:n ja Kuopiossa Savonetti ry:n luona. Paikalla oli työntekijöitä, hallituksen jäseniä sekä vertaisopastajia ja lisää oli vielä etäyhteyksien päässä. Osa kuulijoista on ollut mukana palvelun yhteiskehittämisessä, osa kuuli palvelusta tarkemmin vasta ensimmäistä kertaa.

Kuten jo aiemmilla vierailuilla Tampereen Mukanetti ry:n ja HelsinkiMission luona huomattiin, palvelun kuvaukset ja prosessit alkavat jo vähitellen selkiytyä ja moniin kysymyksiin löytyy valmiita vastauksia. Tapaamisissa kirjattiin kuitenkin ylös tarkkoja huomioita, joista on apua matkalla eteen päin!

Joulukuulla tapaamme vielä ENTER ry:tä sekä Eläkkeensaajien keskusliiton Verkosta virtaa -toiminnan edustajia. On mukavaa kokoontua yhdessä tekemisen ympärille vielä näin joulun alla.

Kiitos lämminhenkisistä tapaamisista, tärkeistä keskusteluista ja siitä erinomaisesta työstä, jota teette paikallisella tasolla seniorien digitaitojen ja opastustoiminnan hyväksi!

Kevätkaudella jatkamme vierailuja muillakin paikkakunnilla Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Lisäksi etäopastuspalvelu on esillä digiopastajien SurfAreena-verkkotapaamisessa 15.2.

SeniorSurf-tiimi: Emmaleena, Eero, Tiina ja Nina

Digiopastaminen antaa paljon vapaaehtoiselle

Surffiinan digivinkki -juttu on julkaistu alun perin Senioriopettaja-lehdessä marraskuussa 2022.

Jokin aika sitten olin seuraamassa digiopastusta, jossa seniori-ikäiset istuivat vieretysten pöytien ääressä. Mikä positiivinen ja rauhoittava energia olikaan aistittavissa, kun opastajat paneutuivat opastettaviensa digipulmiin, kuuntelivat, neuvoivat ja rohkaisivat itse kokeilemaan.”

Digiopastuksissa harjoitellaan usein aivan perusasioita, kuten uudella älypuhelimella soittamista, kaiuttimen käyttöä, valokuvien lähettämistä tai pohditaan laitteen hankintaan tai digipalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Aina ei edes tiedä, kumpi on opastaja, kumpi opastettava. Siinä he istuvat ikätovereina rinnakkain, juttelevat samaan tahtiin ja unohtavat kiireen, jolloin ajoittain ilmenevä digiärtymyskin vähitellen laantuu. Opastaja ymmärtää hyvin digin käytön haasteet ja kertoo, ettei kaikki ole aina itsellekään helppoa. Se, että ihminen on tullut kuulluksi ja autetuksi antaa paljon molemmille osapuolille. Näin digirohkeus kasvaa ja tarvittavat taidot tulevat askel askelelta tutummaksi.

Merkityksellistä ja hyvin tuettua vapaaehtoistyötä

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa jokaisen tulisi huolehtia digitaitojen ylläpitämisestä ja mikä onkaan parempi keino siihen kuin toisten opastaminen. Samalla kun voi jakaa omaa osaamistaan, toimia rohkaisijana ja kannustajana, oppii itse tekemään asioita uudella tavalla, hakemaan tietoa ja ennen kaikkea pysyy kehityksessä mukana.

Digiopastustoiminta on valtakunnallisesti erittäin hyvin organisoitua. Digitukea kehitetään paljon myös viranomaispuolella, mutta järjestöillä on merkittävä rooli tavoittaessaan sellaisia kohderyhmiä, joita julkinen sektori ei tavoita. Eri puolilla Suomea on useita julkista rahoitusta saavia organisaatioita, jotka järjestävät digiopastustoimintaa vapaaehtoisvoimin. Monesti toiminta pohjautuu lisäksi vertaisuuteen, joka hälventää opettaja-oppilas asetelmaa.

Vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta tarjoamalla koulutusta, vertaistukea ja virkistäytymistä. Syyskuussa toteutetun digiopastajien kyselyn perusteella lähes 90% vapaaehtoisista kokee saavansa riittävästi tukea vapaaehtoistyöhönsä omalta organisaatioltaan.

Merkityksellisyyden kokemus on erittäin korkealla digiopastajien keskuudessa ja toisten auttamisesta saadaan hyvää mieltä. Vertaistuen ja yhteisten toimintaperiaatteiden merkitys nähdään vahvasti toiminnan mielekkyyttä lisäävinä tekijöinä. Digiopastaminen on harrastus, jossa yhdistyy konkreettinen tekeminen, ihmisten kohtaaminen sekä isompaan yhteisöön kuulumisen tunne.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta tarjoaa tukea materiaalien, keskustelutilaisuuksien ja vertaistuen muodossa kaikille vapaaehtoisille ympäri Suomen. Lue lisää: Miten digiopastajaksi?

Teksti: Nina Ziessler, VTKL, SeniorSurf-toiminta

Pohjoismaisen yhteistyön herättelyä

Ylärivissä kuvia Oodin tutustumiskierrokselta ja Helsingin digituen tapaamisesta.
Alarivissä kuvia ENTER ry:n järjestämästä Digitori-tapahtumasta Kampin palvelukeskuksessa.

Ruotsin Örebron lääni sijaitsee n.200 km Tukholmasta länteen. Siellä asuu pieni ruotsinsuomalaisten vähemmistö, joilla on oikeus saada lakisääteiset palvelut suomen kielellä. Myös digituen tarve on vahva, erityisesti digitaalisiin maksupalveluihin on tuotettu opastusmateriaalia suomeksi.

Örebron lääninhallituksen työntekijät, Åsa Lindin ja Josefine Eklund ottivat yhteyttä SeniorSurfiin kuultuaan seniorien parissa tehtävästä digituen koordinaatiotyöstä Suomessa paikalliselta SeniorNet Swedenin vertaisopastusjärjestöltä. Tapasimme kesäkuussa Teamsin välityksellä ja tutustuimme toistemme toimintaan. Sovimme myös pian heidän vierailusta Helsinkiin ja ajankohdaksi valikoitui lokakuun alku: 3.-4.10.2022.

Vietimme intensiiviset kaksi päivää keskustellen digitaalisen yhteiskunnan asettamista haasteita erityisesti senioriväestölle sekä tarjolla olevista ratkaisuista esimerkkinä tiivis yhteistyö eri sektorien välillä Helsingissä.

Jani Suonperä esitteli vieraillemme Helsingin digitukea, sen kehityskaarta, koordinaatioyhteistyötä ja palvelumallia. Tutustuimme ENTER ry:n järjestämään vertaisopastukseen ja pääsimme keskustelemaan vapaaehtoisena toimivan senioriopastajan kanssa hänen kokemuksistaan. Kiitos myös Emma-Lotta Tynkkyselle, joka toimi oppaana tutustumiskierroksella Oodiin ja esitteli elävällä tavalla rakennuksen arkkitehtuuria ja asemaa kaikille avoimena ja toiminnallisena kohtaamispaikkana sekä tietysti kirjaston digitukipalveluita.

Lisäksi vierailimme Kampin palvelukeskuksessa ENTER ry:n organisoimassa Digitori-tapahtumassa, joka toi esiin upeasti eri sektorien välisen yhteistyön. Esillä olivat niin pankkipalvelut (Nordea), teleoperaattoripalvelut (Elisa), äänikirjat (Celia), Helsingin kaupungin digituki ja senioripalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut (Helsingin kaupunginteatteri) sekä Helsingissä toimivien järjestöjen monipuolinen tarjonta niin lähi-, etä- kuin kotidigituen osalta. Tapahtuma oli kerännyt paljon tiedonhaluisia senioreita kartuttamaan digitaitojaan ja tutustumaan palveluntarjontaan.

Vierailu herätti laajemminkin kiinnostusta yhteistyön jatkamiselle. SeniorSurfin valtakunnallista etädigitukea kehittävä toiminta voisi varmasti tulevaisuudessa olla myös ulkosuomalaisten ja ulkomailla asuvien suomenkielisten tukena. Samoin kaikki nykyinen opastustoimintaa tukeva materiaali on vapaasti hyödynnettävissä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kirjoittaja:
Nina Ziessler
Asiantuntija
SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

Tiina Etelämäki, Åsa Lindin, Josefine Eklund, Nina Ziessler. Kuva: Jenni Blomqvist.

Haku