Hyppää sisältöön

Tietoa digiopastuksista

Mitä seniorien digiopastus tai digituki oikein on? Kaikilla meillä on välillä ongelmia internetin, puhelinten, tietokoneiden sekä muiden digilaitteiden ja -palveluiden kanssa. Silloin tarvitaan joku auttamaan niiden käytössä – eli tarvitaan digiopastusta. Digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus tarkoittavat kaikki käytännössä samaa asiaa: digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön liittyvää ohjausta ja tukea.

Infograafi, Mitä seniorien digituki on? Naiset pyytävät rohkeammin, digitukea tarvitaan kehittyvän tekniikan ja palveluiden digitalisoitumisen myötä. Eniten kysytään apua älypuhelimen ja sähköpostin käyttöön. Tekniikasta kieltäytymisen takana voi olla motivaation puute, fyysiset haasteet, digitaitojen tai -laitteiden puute.

Opastusaiheet digiopastuksissa

Digiopastuksissa opastetaan pääasiassa asiakkaan oman laitteen ja hänen toivomansa digitaalisen palvelun käyttöä. Voit huoletta tulla opastukseen, vaikket osaisi yhtään käyttää laitettasi. Toisaalta opastukseen voi tulla, vaikka laitteen peruskäyttö olisikin hallussa, mutta apua kaipaa eteen tulleen ongelman ratkaisuun. Digiopastukset ovat hyvä paikka myös pohtia yhdessä opastajan kanssa ihan ensimmäisen digilaitteen hankintaa, vaikkei olisi koskaan sellaista käyttänyt.

Mistä apua digipulmiin?

Jos kohtaa ongelmia digipalvelun kanssa, digitukea voi pyytää kyseiseltä palveluntarjoajalta, esimerkiksi pankilta, Kelalta tai puhelinoperaattorilta. Viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus tarjota opastusta omien palveluidensa käyttöön. Viranomaiset tai pankit eivät velota neuvonnasta, mutta aikaa voi olla rajallisesti tarjolla. Huomaathan että puhelinoperaattorien neuvontapalvelut saattavat olla maksullisia. Jos et tiedä, mihin olla yhteydessä, Kansalaisneuvonta neuvoo julkisten palveluiden käytössä ja ohjaa oikean palvelun pariin.

Digiopastusta järjestävät myös monet muut tahot, kuten kunnat, yhdistykset, kansalaisopistot ja seurakunnat. Näissä opastajana voi olla työntekijä tai vapaaehtoinen, joka tyypillisesti on itsekin seniori. Vapaaehtoiset digiopastajat saavat taustaorganisaatioltaan perehdytyksen tehtäviinsä ja heitä sitoo myös digituen eettinen ohjeistus. Digiopastajat auttavat sekä laitteiden että palveluiden käytössä, oman osaamisen puitteissa. Opastustahti on rauhallinen ja henkilökohtainen opastus kestää tyypillisesti jopa tunnin. Opastajat eivät tee asioita puolestasi, vaan tavoitteena on neuvoa niin, että oma osaaminen samalla kehittyy.

SeniorSurfin opastuspaikkakartalta löydät lähes 500 maksutonta opastuspaikkaa ympäri Suomen.

Lisäksi senioreille on tarjolla maksuton etäopastuspalvelu, jossa vapaaehtoiset digiopastajat neuvovat puhelimessa.

Voit ladata viereisen mainoskuvan käyttöösi klikkaamalla kuvaa.

Mainoskuva, jossa teksti: Seniori, älä jää yksin digipulmien kanssa!

Vapaaehtoisten antama digiopastus

Infograafi sneiorien digituen tarpeesta ja tarjoajista

Haku