Hyppää sisältöön

Blogi: Pohjoismaista yhteistyötä syventämässä

Blogi: Pohjoismaista yhteistyötä syventämässä

Digituen tarve on kansainvälistä. Tekemisen tavoissa on kuitenkin isoja eroja. Toisilta oppiminen ja oman osaamisen avoin jakaminen ovat tärkeitä elementtejä laadukkaan palvelun rakentamisessa.

SeniorSurf on tehnyt jo kymmenisen vuotta töitä Suomessa seniorien digituen ja digiosallisuuden kehittämisen parissa. Monia asioita on tehty ja kokeiltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, ja hyviä toimintatapoja on löydetty. Vuonna 2022 alkanut yhteistyö Örebron läänin työntekijöiden, Josefine Eklundin ja Åsa Lindinin kanssa sai jatkoa huhtikuussa 2023 kun pääsimme vierailemaan heidän luonaan ja tutustumaan digitalisaation aiheuttamiin kysymyksiin Ruotsissa. Erityisesti meitä toki kiinnosti seniorien pärjääminen ja heidän tukemisensa digiasioinnissa.

Digituen tarve on yhtäläistä – toteutustavat eroavat

Kolmipäiväisellä vierailulla tutustuimme digiosallisuuden tukeen monesta näkökulmasta. Tapasimme viranomaisia valtakunnalliselta ja aluetasolta sekä keskustelimme Örebron läänin paikallisten kansalais- ja järjestötoimijoiden kanssa. Ruotsalaisten ja suomalaisten digituen tarpeet vaikuttavat olevan samanlaisia, mutta tuen toteutus on erilaista. Esimerkiksi digituen tarjonta on Ruotsissa huomattavasti vähäisempää kuin Suomessa. Meillä digituen koordinointia voidaan tehdä ammattimaisesti, kun Ruotsissa paljon on täysin vapaaehtoisten vastuulla. Järjestöjen antama digituen järjestäminen on pitkälti vapaaehtoisten vastuulla, mutta kunnat toki tekee sitä myös. Yhteistyö ja koordinointi tuntuu kuitenkin puuttuvan.

Ruotsissa kansalaisten tuesta maksupalveluissa on säädetty lailla. Suomessa tätä velvoitetta ei ole, vaikka esimerkiksi Suomen hallintolaissa sanotaan, että viranomaisilla on velvollisuus antaa palveluneuvontaa maksutta. Viranomaiset siis opastavat mm iäkkäitä kansalaisia uusissa maksutavoissa, tämä tuntui hyvältä ja merkitykselliseltä toimintatavalta.

Ruotsin vierailumme aikana pääsimme tutustumaan lääninhallituksen tarjoamaan maksupalveluinfoon seniorikeskuksessa, digitalisaatiosta vastaavaan Ruotsin viestintävirastoon (PTS), seniorien digiopastusta tarjoavaan vapaaehtoisyhdistykseen SeniorNet Örebrohon, digitaalisten innovaatioiden testialusta InnoMeraan sekä Ruotsinsuomalaisten yhdistykseen, jossa on suuri tarve suomenkieliselle neuvonnalle myös digipulmien osalta.

Kielihaasteita ja vientituotteita

Ruotsinsuomalaisten kohdalla digiin liittyvät termit ja sanasto vaikuttivat vielä suuremmalta haasteelta kuin Suomessa: Kun digitaalisia toimintatapoja ja digisanastoa ei tunne suomeksi eikä ruotsiksi, on haastavaa saada asioita hoidetuksi. Toisaalta digituen järjestäjilläkin on haaste pohtia, että millä kielellä asioita aletaan opettaa. Suomi on yksi virallisista vähemmistökielistä Ruotsissa ja koska Örebro kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, alueella asuvilla suomenkielisillä on oikeus myös asioida viranomaisten kanssa suomeksi. Haasteita tämän toteuttamiseksi on selvästi.

Meille uusien toimijoiden kohtaaminen avaa aina uusia ajatuksia ja mahdollisuuksia. Käydessämme vierailun viimeisen tapaamisen jälkeen yhteistä keskustelua ruotsalaisten ja suomalaisten kesken totesimme, että tämä yhteistyö ja osaamisen jakaminen on äärimmäisen tärkeää. Se tukee sekä meidän työntekijöiden että myös loppukohderyhmiemme osaamista ja tekemistä. Toimintojen suunnittelu, hyvien toimintatapojen maahantuonti ja -vienti yhdessä ovat erittäin hyviä keinoja toiminnan kehittämisessä. Tällä reissulla meidän konkreettisia vientituotteita olivat mm. esimerkit eri sektorien hyvästä yhteistyöstä digituen ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä, Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomus, DVV:n Digitaitoraportti, SeniorSurfin opastustoiminnan tukimateriaali sekä Kuuloliiton Digitaidot-peli.

Vaikka oma toiminta sijoittuukin pääasiassa kotimaahan, on hyvä välillä raottaa verhoja ja tutustua muiden tapoihin tehdä asioita. Pikkuhiljaa yhteistyö vain syvenee ja opimme kaikki lisää!

Kirjoittajat:
Nina Ziessler
Emmaleena Niemi
Eero Tuomenoksa
Tiina Etelämäki
/ Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf

SeniorSurfin neljä työtekijää hymyilevät iloisina auringon paisteessa.

(31.5.2023)

Haku