Hyppää sisältöön

Digiopastustilastot vuonna 2023

Digiopastustilastot vuonna 2023

Järjestöjen ja vapaaehtoisten digiopastajien tekemillä opastuksilla on merkittävä vaikutus senioreiden digiasioinnin tukemisessa. Opastusten ydintä ovat erilaisten laitteiden perushallinta, nettiliittymiin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä yleinen rohkaisu, jotta erilaisten digipalveluiden käyttö ja arjen asioiden hoitaminen mahdollistuisi ja muuttuisi sujuvammaksi. Vapaaehtoisuus digiopastajana puolestaan on suurelle seniorijoukolle merkityksellinen harrastus.

Järjestöt ja vapaaehtoiset digiopastajat tekivät vuonna 2023 yhteensä ainakin 19 800 henkilökohtaista opastusta. Tilastojen valossa yksi vapaaehtoisen tekemä digiopastus kestää keskimäärin yhden tunnin, joten opastustunteja on kertynyt myös saman 19 800 tuntia. Vapaaehtoisten senioridigiopastajien opastustahti on muutenkin rauhallinen, jotta seniorien on helpompi oppia uusia taitoja. Kiireen voi unohtaa!

Yksilöopastusten lisäksi monet järjestöt tarjoavat myös tietoiskuja sekä ryhmäopastuksia. Niihin osallistui yhteensä 16 500 senioria. Tietoiskut ovat hyviä esimerkiksi uuden tiedon jakamiseen yleisellä tasolla isommalle joukolle. Tietoiskuissa monesti kylvetään uteliaisuuden siemen, jota voidaan kasvattaa osaamiseksi yksilö- tai ryhmäopastuksissa. Ryhmäopastukset palvelevat pieniä ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet saman asian opettelusta. Aihe ja osallistujien tietotaso on hyvä malttaa rajata riittävästi, että jokainen osallistuja ehtii harjoittelemaan ja omaksumaan opittavaa asiaa.

Maaliskuussa 2023 auennut uusi valtakunnallinen etäopastuspalvelu tarjosi ensimmäisen vajaan kalenterivuoden aikana opastusta yhteensä 400 kertaa. Etäopastuspalvelu on herättänyt kovasti kiinnostusta ja sen käyttäjämäärät ovatkin jatkuvasti kasvussa. Pääasiassa palvelussa on opastettu puhelimitse, mutta muitakin ohjelmia on käytetty apuvälineenä sekä opastusaiheesta että opastettavasta riippuen.

SeniorSurfin opastuspaikkakartta on laajin valtakunnallinen karttapalvelu, josta voi löytää lähes 500 digiopastuspaikkaa eri puolilta Suomea. Suuri osa opastuksista on seniorijärjestöjen tai seniorivapaaehtoisten toteuttamia, mutta mukana on myös kirjastojen, kuntien ja hyvinvointialueiden opastuspaikkoja, jotka ovat avoimia kaiken ikäisille asiakkaille. Karttapalvelua ylläpidetään aktiivisesti ja moni viranomaistaho on ottanut sen työkalukseen osaksi omaa neuvontatyötään.

Vapaaehtoisia opastajia eri järjestöissä toimi yhteensä noin 800. Valtaosa heistä on itsekin seniori-ikäisiä. Selvitysten mukaan digiopastaminen koetaan merkitykselliseksi ja mielekkäästi vapaaehtoismuodoksi, jossa pystyy auttamaan ikätovereitaan sekä oppimaan itsekin aina uutta. Vapaaehtoistyö digiopastajana tuo usein senioreille mukanaan myös mukavan ja monipuolisen yhteisön, jossa voi itsekin tutustua aina uusiin tietoteknisiin kiemuroihin.

SeniorSurfin tekemään tilastokyselyyn vastasi yhteensä 19 järjestö- ja vapaaehtoistoimijaa eri puolilta Suomea. Kyselyyn ovat vastanneet mm. suurimmat digiopastusta tekevät järjestöt.

Lisätietoa:

Opastuspaikat kartalla: www.seniorsurf.fi/opastuspaikat

Lisätietoa etäopastuksesta: www.seniorsurf.fi/etaopastus

Miten digiopastajaksi: www.seniorsurf.fi/miten-digiopastajaksi/

(27.3.2024)

Haku