Hyppää sisältöön

Tiedote: Älä jää digipimentoon seniori

Tiedote: Älä jää digipimentoon seniori

Moni seniori ei tiedä digituen olemassaolosta ja tuen löytäminen voi olla haastavaa. Digitukea on kuitenkin saatavilla senioreille maksutta sadoissa eri paikoissa. Digitukea tarjoavat monet järjestöt, kirjastot, yritykset sekä viranomaiset.

Iso osa senioreista tarvitsee digitukea ainakin joskus. Palvelujen ja median siirtyessä yhä kiihtyvällä tahdilla digitaalisille alustoille lisääntyy tarve digitaitojen opetteluun. Seniorit ovat työelämässä tarjotun opetuksen ja digituen ulkopuolella. Viime aikoina mediassa on kirjoitettu paljon digiopastuksen tarpeesta. On paljastunut, etteivät seniorit usein tiedä lähellä kotiaan sijaitsevista digiopastuspaikoista. Suoramarkkinointi on osoittanut, että kun tieto opastusmahdollisuuksista saavuttaa seniorit, tukea myös pyydetään.

Digitukea saa sekä ammattilaisilta että vapaaehtoisilta

Digitukea pyydetään usein läheisiltä. Viranomaisilla on velvollisuus auttaa omien palveluiden käytössä ja monesti he auttavat muussakin. Myös yrityksiltä kannattaa kysyä apua, ainakin heidän omien palveluidensa käyttöön. Usein apua ja opastusta siis löytyy erilaisilta tahoilta, kun sitä vain ymmärtää ja kehtaa pyytää.

Osa senioreista on kovinkin taitavia digilaitteiden kanssa ja monesti he ryhtyvät vapaaehtoisiksi digiopastajiksi erilaisissa järjestöissä. Vertaisopastajat ympäri Suomen auttavat senioreja digiasioissa, jotta kukaan ei jäisi digipimentoon. Eri tahojen järjestämää, senioreille suunnattua, digiopastusta on tarjolla sadoissa paikoissa ympäri Suomea.

Paikoin jo 25 vuoden ajan järjestöjen vapaaehtoiset vertaisopastajat ovat tarjonneet käytännönläheistä tukea seniorien digitaitojen tueksi. Opastusta on saatavilla kasvokkain esimerkiksi paikallisissa kirjastoissa ja palvelukeskuksissa sekä etäyhteyksin esimerkiksi SeniorSurfin seniorien etäopastuspalvelussa. Osa järjestöistä järjestää myös kotiin vietävää digitukea.

Vertaisopastajat voivat auttaa digilaitteen käyttöönotossa, laitteen ja ohjelmien käytön opettelussa sekä yksittäisissä ongelmatilanteissa, joita digilaitteiden kanssa tulee vastaan. Toisaalta opastus voi olla myös neuvontaa esimerkiksi uuden digilaitteen hankintaa tai tietoturva-asioita varten.

Vertaisopastuksen pääperiaate on, että taitoja harjoitellaan opastustilanteessa yhdessä niin, ettei opastaja tee asioita asiakkaan puolesta eikä kiirettä ole. Monesti asiakas lähteekin opastuksesta helpottuneena, ja taskussaan itse kirjoitetut toimintaohjeet, joiden avulla oppiminen jatkuu itsenäisesti.

Tietoa digituesta

Suomessa on noin 1,3 miljoona yli 65-vuotiasta, joista lähes neljännes ei ole koskaan käyttänyt tietotekniikkaa. Monelle seniorille tietotekniikka on välttämätön paha, jota käytetään hyvin satunnaisesti. Moni digilaitteita käyttäväkin seniori kaipaa säännöllisesti apua laitteiden ja palveluiden käytössä.

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta on koonnut satoja maksuttomia opastuspaikkoja kartalle sekä käynnistänyt senioreille suunnatun valtakunnallisen etäopastuspalvelun. Lisätietoa: https://seniorsurf.fi/seniorit/

Lisätiedot

Tiina Etelämäki, johtava asiantuntija, SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto, tiina.etelamaki@vtkl.fi, 050 343 5955

Kuva: Ilkka Vuorinen

(12.9.2023)

Haku