Hyppää sisältöön

SeniorSurf – på svenska

  • Stärker äldres digitala delaktighet
  • Stödjer organisationer att starta upp och utveckla digital kamrathandledning
  • Uppmuntrar äldre att lära sig digitala färdigheter och att hitta digitalt stöd

Den ökade mängden elektroniska tjänster medför nya utmaningar då det gäller att sköta dagliga ärenden. SeniorSurf-verksamheten förbättrar förutsättningarna för äldre att klara sig självständigt i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. Vi inverkar på beslutsfattarna och tjänsteproducenterna så att de äldres behov som användare beaktas i besluten och utvecklingen av tjänster.

SeniorSurf producerar material både för handledare och de som handleds och arrangerar workshops för organisationer för att starta digital handledning.

Den riksomfattande verksamheten grundar sig på ett starkt nätverk. Nätverket SeniorSurf för organisationer träffas 4-6 gånger per år för att utveckla och dela kunskap om äldre och digital handledning. Frivilliga handledare samlas vid SurfAreenan för att ha kamratstöd och utveckla sina färdigheter.

Tillsammans får vi mer till stånd!

Nytt SeniorSurf-material för organisationer

Tecknade serier om attityd

It-instruktioner och tips från andra

Kontaktinformation

Tiina Etelämäki
Ansvarig expert
tfn +358 50 343 5955

tiina.etelamaki(at)vtkl.fi
seniorsurf(at)vtkl.fi

Facebook: @seniorsurf.suomi
Twitter: @SeniorSurfSuomi

En tecknad serie. En kvinna tittar på äldre människor på avstånd och säger: Dom där kommer nog aldrig att använda digitala apparater!

Haku