Hyppää sisältöön

Ryhmäopastukset senioreille

SeniorSurf on julkaissut opastustoiminnan kehittämistä varten uuden materiaalin, joka tarjoaa vinkkejä digiopastusten suunnitteluun ja ohjaamiseen ryhmille.

”Ryhmäopastukset sopivat hyvin digitaitojen kartuttamiseen. Uusien taitojen oppiminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa on monelle innostavaa ja motivoivaa.”

Materiaali toimii muistilistana ryhmäopastusta suunnitellessa ja nostaa esimerkkien avulla eri vaiheiden merkityksen esille. Huolelliseen suunnitteluun kuuluvat tilaisuuden tavoitteiden kirjaaminen, kohderyhmän ja aiheen rajaus, ryhmäkoon ja ohjaajien määrän pohtiminen, aikataulun tarkempi suunnittelu, markkinointi ja ilmoittautumiset sekä palautteen kerääminen.

Tulostettava materiaali löytyy Opastustoiminnan tuki -sivulta, jossa se täydentää Opastuksen eri muodot -sarjaa. Sarjassa on aiemmin ilmestynyt Opas osallistavan tietoiskun järjestämiseen, Digitapahtuman järjestäminen senioreille sekä Etätilaisuuksien järjestäminen senioreille.

Haku