Hyppää sisältöön

Kysely digiopastajille

Kysely digiopastajille

SeniorSurfin yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi senioreille suunnattu digiopastustoiminta valtakunnallisella tasolla. Vapaaehtoisilla ja vertaisopastajilla on tässä merkittävä rooli. 

Nyt toteutettavassa kyselyssä pyrimme selvittämään, miten vapaaehtoiset kokevat opastustoiminnan organisoinnin ja sen merkityksen itselleen. Kysymme myös palautetta opastajille suunnatuista SeniorSurfin toiminnoista sekä toiveita niiden kehittämiseen. 

Vastaa kyselyyn tästä 18.9.2022 mennessä
Vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.

* * * * * * * * * *
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan tavoitteena on vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukea organisaatioita senioreiden digiopastusten järjestämisessä. SeniorSurf tukee myös seniorien parissa toimivia vapaaehtoisia digiopastajia heidän taustatahostaan riippumatta tuottamalla tukimateriaalia, kokoamalla ohjeistuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia omien digi- ja ohjaustaitojen vahvistamiseen sekä vertaistukeen valtakunnallisella tasolla.

(2.9.2022)

Haku