Medialle

Meille on tärkeää, että senioreista kirjoitetaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Fakta on, että mitä iäkkäämmistä ihmisistä puhutaan, sitä pienempi prosentti käyttää digitaalisia palveluita. Kuitenkin siinäkin ikäluokassa on syvääkin osaamista myös digimaailmasta. Missään sukupolvessa kaikki eivät ole samanlaisia.

SeniorSurfissa toivomme, että tietoturvasta puhuttaessa muistettaisiin kertoa myös digin hyvistä puolista. Vaikka uhkia on olemassa, on tärkeää kannustaa senioreita käyttämään diigpalveluita eikä jättämään niitä kokonaan pois pelon vuoksi. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä, mutta rohkaisu ja kannustus on aina hyvä pitää mukana.

SeniorSurf kirjoittaa säännöllisen epäsäännöllisesti mediatiedotteita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Meiltä saa mielellään myös kysyä! Seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamiseen on monia keinoja. SeniorSurfista löytyy monipuolisesti asiantuntijuutta senioreista, digiosallisuudesta ja digitaidoista.

Kyselyjä ja selvityksiä

SeniorSurf tekee tarvittaessa kyselyjä ja selvityksiä sidosryhmilleen liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä mitään kyselyä. Syksyn aikana teimme kyselyitä liittyen mm seniorien digihankintoihin, suunnitteilla olevaan uuteen digituen symboliin sekä vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyteen.

Pyrimme aina myös kertomaan, minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin kyselyt ovat johtaneet. Nyt syksyllä tehtyjen kyselyiden aineistot ovat työstössä.

Harjoittelut

Haluaisitko harjoitteluun SeniorSurfiin? Tai haluaisitko tehdä opinnäytteen? Vanhustyö on palkitsevaa ja monipuolista työtä. Me keskitymme digiosallisuuteen ja digitaitojen kehittämiseen ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan niihin liittyen. Työhömme kuuluu myös mm. verkostotyötä, viestintää, markkinointia, suunnittelua, kehittämistä, aineistotuotantoa sekä vaikuttamista.

Ole yhteydessä meihin, jos toivot SeniorSurfista harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa. Yhteystietomme löydät omalta sivultaan.

Voit lukea blogista geronomiopiskelija Marin ajatuksia tekemästään harjoittelusta syksyllä 2022.

Opastustoiminnan tuki

Oletko järjestämässä senioreille digitukea? Pohditko, mitä kaikkea se organisaatioltasi oikeastaan vaatii? Olemme tuottaneet konkreettista aineistoa opastustoiminnan käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Käytä näitä vapaasti hyödyksesi!

Jos kaipaat organisaatiollesi räätälöityä työpajaa seniorien digiopastusten organisoinnista, ole yhteydessä: seniorsurf (at) vtkl.fi.

Opastustoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen

Näihin aineistoihin on koottu muiden opit ja hyväksi koetut käytänteet opastustoiminnan organisointiin liittyen. Poimi aineistoista itsellesi parhaat palat.

Tutustu Digi- ja väestötietoviraston aineistoihin

Opastuksen eri muodot

Henkilökohtaisen digiopastuksen lisäksi uusiin digitaitoihin voi tutustua pienemmällä tai suuremmalla porukalla. Jokainen digiopastuksen järjestäjä voi toteuttaa matalan kynnyksen ryhmäopastusta tai tietoiskuja, joissa tavoitteena on huomioida osallistujien lähtötaso ja mahdollistaa vuorovaikutuksellisuus.

Tulossa aineistoa tietoiskujen ja opintopiirien järjestämisestä

Etädigiopastukset

Monet organisaatiot ovat järjestämässä etäopastuksia lähiopastusten rinnalle tai sijaan. Näistä aineistoista saat vinkkejä etädigiopastusten organisointiin.

Olemme SeniorSurfissa tällä hetkellä rakentamassa senioreille suunnattua valtakunnallista helpdesk-palvelua. Tässäkin tapauksessa voi olla järkevää yhdistää voimat sen sijaan, että jokainen toimija järjestää omaa toimintaa.

Digiopastajat kertovat kokemuksia ja vinkkejä etädigiopastuksista
(linkki YouTubeen SeniorSurfin tuottamaan videoon).

Kotidigiopastukset

Kotidigiopastukset poikkeavat hieman muista opastuksista erilaisen ympäristön vuoksi. Opastettavan kotiin mennessä pitää huomioida eri tavalla mm. turvallisuustekijät. Monella organisaatioilla on kuitenkin jo valmiiksi rakenteissa kotikäynnit, jolloin digiopastukset voivat olla siihen erinomainen lisä.

Digiopastusten termien selitykset

Lähidigiopastus = Opastaja ja opastettava ovat fyysisesti lähekkäin/vierekkäin opastustilanteessa.
Etädigiopastus = Opastaja ja opastettava kommunikoivat etäyhteyden kautta ja ovat fyysisesti eri paikoissa.
Kotidigiopastus = opastaja menee opastettavan kotiin opastamaan.

Iloa digitaidoista

Me SeniorSurfissa tahdomme tukea ja rohkaista senioreita digitaitojen opettelussa ja madaltaa kynnystä digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön. Digitaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja. Tietotekniset laitteet ja palvelut yleistyvät, ja myös ihmisten välinen yhteydenpito digitalisoituu nopeasti. Seniorin digitaidot koostuvat oman digilaitteen perushallinnasta sekä kyvystä hoitaa digitaalisesti tärkeimmät asiat omassa arjessa.

Digitaitoja oppiakseen ei tarvitse olla kiinnostunut tekniikasta. Riittää, että on halukas oppimaan omaa arkea ja yhteydenpitoa helpottavia taitoja. Ne auttavat elämään sujuvampaa digiarkea.

Taitoja ei tarvitse opetella yksin! Digiopastuksen avulla pääsee liikkeelle omassa tahdissa, opastajan neuvomana. Lue lisää opastuksista Tietoa digiopastuksista-sivulta.

Tule digiopastukseen! -video
Sujuvampaa digielämää -video

Tietoa digiopastuksista

Kaikilla meillä on välillä ongelmia internetin, puhelinten, tietokoneiden sekä muiden digilaitteiden ja -palveluiden kanssa. Silloin tarvitaan joku auttamaan niiden käytössä – eli tarvitaan digiopastusta. Digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus tarkoittavat kaikki käytännössä samaa asiaa: digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön liittyvää ohjausta ja tukea.

Digiopastuksissa opastetaan pääasiassa asiakkaan oman laitteen ja hänen toivomansa digitaalisen palvelun käyttöä. Voit huoletta tulla opastukseen, vaikket osaisi yhtään käyttää laitettasi. Toisaalta opastukseen voi tulla, vaikka laitteen peruskäyttö olisikin hallussa, mutta apua kaipaa eteen tulleen ongelman ratkaisuun. Digiopastukset ovat hyvä paikka myös pohtia yhdessä opastajan kanssa ihan ensimmäisen digilaitteen hankintaa, vaikkei olisi koskaan sellaista käyttänyt.

SeniorSurf on kerännyt Suomen maksuttomien digiopastuspaikkojen tiedot yhdelle kartalle, joka löytyy Opastuspaikat-sivulta.

Mitä senorien digiopastus on? -video

Keitä digiopastajat ovat?

Digiopastusta järjestävät erilaiset organisaatiot ja tahot. Viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus tarjota opastusta omien palveluidensa käyttöön. Myös useat muut digipalvelun tarjoajat antavat käyttäjälle tarvittaessa omaa palveluaan koskevaa digitukea.

Jos kohtaa ongelmia digipalvelun kanssa, digitukea voi pyytää omalta palveluntarjoajalta, esimerkiksi pankilta. Viranomaisilta ja yrityksiltä voi huoletta pyytää opastusta. Silloin opastajana toimii yleensä heidän työntekijänsä. Viranomaispalvelujen käyttöön saan myös tukea Kansalaisneuvonnasta, joka ohjaa oikean palvelun pariin ja neuvoo sen käytössä. 

Myös monet yhdistykset, kunnat ja seurakunnat järjestävät digiopastusta. Heidän opastajinaan toimivat usein vapaaehtoiset digiopastajat, jotka tyypillisesti ovat itsekin senioreita. Vapaaehtoiset digiopastajat auttavat yleensä sekä laitteiden että palveluiden käytössä.

Infograafi seniorien digituesta
Mitä seniorien digituki on?
Infograafi sneiorien digituen tarpeesta ja tarjoajista
Seniorit ja digituki

Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee osaksi porukkaa, auttamaan muita ja samalla ylläpitämään omaa osaamista.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

  • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
  • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
  • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
  • laatia opastusmateriaalia
  • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan sinua (tai sydäntäsi) lähellä olevaan tahoon. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esim. samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Vertaisopastusta järjestävät tietotekniikkayhdistykset

Muita järjestöjä, jotka ottavat vapaaehtoisia digiopastajia

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin* ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

*Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreja digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. Toiminta johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Digiosallisuus

Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa ehkä puhutaan ihan vain osallisuudesta, mutta vielä on hyvä liittää tuo sana ’digi’ alkuun. Kun edistetään yleisesti osallisuutta, diginäkökulma jää muuten helposti huomiotta. Vielä monet tahot suunnittelevat erilaista sisältöä riippuen siitä, edistetäänkö digiosallisuutta vai osallisuutta.

SeniorSurf on tuottanut infograafeja tiedolla johtamisen avuksi. Voit käyttää infograafeja vapaasti edistäessäsi seniorien (ja muidenkin kohderyhmien) digiosallisuutta ja digitaitoja.

Infograafeja senioreista, digiosallisuudesta ja digituesta

Seniorit ja digiosallisuus -infograafissa digiosallisuuden kerrotaan olevan osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Digiosallisuutta vahvistaa:
- Tahto käyttää (tai opetella käyttämään) digitaalisia palveluita.
- Tunne osallisuudesta. Kokemus, että pärjää myös digitaalisesti.
- Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytettävyys.
- Digilaitteet.
- Digitaidot.
- Digituki.

Sarjakuvia asennevaikuttamiseen

SeniorSurf on tuottanut myös sarjakuvia tehdäkseen näkyväksi ihmisten asenteet. Voit käyttää sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Sarjakuvista on tehty erilaisia versioita, löydät ne kaikki alta.

Sarjakuvan ensimmäisessa kuvassa keski-ikäinen henkilö katsoo sohvalla näkyvää kahta iäkästä ihmistä ja sanoo: "Ei nuokaan ikinä varmaan mihinkään digilaitteisiin koskisi!". Toisessa kuvassa näkyy, kun iäkkäät ihmiset iloisina tutkivat yhdessä älypuhelinta.

SeniorSurf

SeniorSurf vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digiopastuksia. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.

SeniorSurf on tuottanut faktaa infograafeina. Aineistoista löytyy myös asennevaikuttamista sarjakuvien muodossa sekä mm kokoamiamme artikkeleita ja julkaisuita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen.

SeniorSurf parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin. Pyrkimyksenä on, että ikääntyneiden tarpeet digipalveluiden käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä entistä paremmin.

Sekä sinä että minä voimme olla edistämässä seniorien digiosallisuutta – tai sitten haittaamassa sitä. Kumman sinä valitset?

SeniorSurf on mukana monissa digituen verkostoissa vaikuttamassa seniorien digitaitoihin ja digiosallisuuteen liittyvissä asioissa.

Noudatamme toiminnassamme Digi- ja väestötietoviraston digituen eettistä ohjeistusta.

Seniorit

SeniorSurf rohkaisee senioreita tarttumaan tietokoneisiin, älypuhelimiin ja nettiin. Opetella voi itsenäisesti tai vaikka sukulaisen tai naapurin opastuksella. Opastusta voi tiedustella myös senioreita digiasioissa opastavista yhdistyksistä tai oman alueen kirjastosta. Digitaidot helpottavat elämää ja lisäävät myös seniorien osallisuutta digisoituneessa yhteiskunnassamme.

Tälle sivulle on koottu tietoa senioreille digiopastusta tarjoavista paikoista, yleistietoa digiopastuksista ja digitaitojen opettelun eduista sekä materiaaleja digitaitojen itseopettelun tueksi sekä ajankuluksi.

Haku