Emojien (hymiöiden) käyttäminen

Emojit ovat aika kivoja. Niillä voi kuvata tunteitaan tai lähettää vaikka virtuaalisia kukkia toiselle merkkipäivänä. Emojit ovat aika höpsöjä ja samalla aika mukavia.

Mitkä ihmeen emojit?

Hymiöt ja emojit ovat erilaisten viestien kanssa käytettyjä merkkejä, joiden kautta voi esimerkiksi vahvistaa sanomansa tunnetta tai tuoda muuten vaan elävyyttä mukaan keskusteluun. Hymiöt ovat alun perin olleet yksinkertaisia näppäimistöllä tehtyä kuvia, joita luetaan vinosti päätä vasemmalle kallistaen. Tässä esimerkki perinteisestä hymiöstä :). Emojeiksi taas kutsutaan nykyisiä graafisempia kuvia, jotka ovat pystyssä ja suoraan kuvia. Tässä esimerkki emojista: 😊. Ei sillä kuitenkaan niin väliä, kutsutko näitä kaikkia hymiöiksi tai emojeiksi.

Hymiöt ja emojit sopivat moneen paikkaan, ainakin ystävien ja tuttujen kanssa viestittäessä. Voi vaikka toivottaa ruusujen kanssa ”Hyvää naistenpäivää 🌹🌹!” tai vaikkapa ”Aurinkoista matkaa 🌞!”. Virallisemmassa viestinnässä – kuten vaikka viranomaisasioinnissa – niitä ei niinkään yleensä käytetä.

Mistä emojit löytyvät?

Eri laitteilla ja eri ohjelmissa emojit löytyvät hieman eri tavoin. Tässä pari vinkkiä.

Hymiöt WhatsAppissa:
  • Avaa viesti, ihan kuin olisit normaalistikin viestiä kirjoittamassa.
  • Viestinkentän vasemmassa reunassa näkyy haalea hymynaama, paina sitä. Eteesi aukeaa valikko, josta voit valita haluamasi hymiön. Painamalla haluamaasi hymiötä, siirtyy se viestikenttään.
  • Kun haluat palata hymiön jälkeen kirjoittamaan viestiin jotain, paina viestikentän vasemmassa reunassa olevaa haaleaa näppäimistökuvaa, jolloin saat kirjaimet takaisin käyttöösi.
Hymiöt Windows-koneissa:
  • Monet ohjelmat, kuten Facebook tarjoaa hymiöt omissa palveluissaan valmiina. Ne löytyvät kyseisistä ohjelmista yleensä 😊-kuvakkeen takaa.
  • Esimerkiksi sähköpostia kirjoittaessa saat hymiöt esiin, kun painat samaan aikaan näppäimiä: Windows ja piste. (Windows-näppäin löytyy yleensä näppäimistön vasemmasta alalaidasta, siinä on Windowsin neliruutuinen logo.) sama ohje toimii mm. Word-ohjelmassa.

    😍😊🤣😁😘💕🌹🎉

Yleisimpien hymiöiden merkityksiä

Eri ikäisillä ihmisillä saattaa olla erilaisia merkityksiä eri hymiöille. Tässä muutama yleisin hymiö ja yleisin selitys.

😊 = iloinen, tyytyväinen (teineillä voi tarkoittaa myös juuri päinvastaista…)
😁 = virnistävä
🥰 = onnellinen, rakastettu
😂 = nauraa vedet silmissä
😢 = surullinen, itkevä

  • Hymiöiden ja emojien lisäksi on olemassa myös mm. giffejä ja stickereitä. Giffit ovat liikkuvia kuvia ja stickerit ovat tarramaisia, usein hieman isompia kuvia kuin emojit. Näitä löytyy vaihtelevasti eri ohjelmista, kaikkia voi testata 😜👌
  • SeniorSurf kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä kokeilemaan laitteitaan erilaisiin asioihin ja hulluttelemaankin niiden kanssa välillä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Senioriopettaja-lehdessä toukokuussa 2022.

(7.6.2022)

Kysely: Seniorien digihankinnat

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta kartoittaa seniorien kokemuksia digilaitteiden ja digipalvelujen hankintoihin liittyen. Toivomme saavamme mahdollisimman kattavasti tietoa ostotilanteisiin vaikuttavista näkökulmista sekä siitä, miten seniorit kokevat oman osaamisensa digihankintoihin liittyen.

Kyselystä saatavaa aineistoa tulemme hyödyntämään asiantuntijakirjoituksiin sekä ostotilanteita edistävän tukimateriaalin laadintaan. Materiaalin tarkoituksena on tukea niin myyjätahoja, organisaatioita kuin senioreita sujuvien digihankintojen toteutumisessa.

Kyselyyn voi vastata joko seniori itse tai senioria auttanut digiopastaja tai muu läheinen. Vastaaminen kestää n. 5 minuuttia. Kysely on auki elokuun loppuun saakka.

Apuvälineitä digilaitteiden käytön tueksi

”Usein fyysiset apuvälineet ovat yksinkertaisia, laitteiden käyttöä helpottavia ratkaisuita.”

VTKL:n SeniorSurf ja Erilaisten oppijoiden liitto ovat julkaisseet kaikille digiopastajille ja digitukijoille hyödynnettäväksi uuden opastusmateriaalin: Apuvälineitä digilaitteiden käytön tueksi. Materiaalia on työstetty yhteistyössä myös digiopastajien sekä Parkinsonliitto ry kanssa.

Tulostettava materiaali löytyy täältä: www.seniorsurf.fi/digiopastajat/opastamisen-ohjeet

(19.5.2022)

Blogi: Etäyhteydellä toteutuva vuorovaikutus – esimerkkinä etähoiva

Erilaisten digipalveluiden lisääntyessä saattaa moni ikääntynyt pohtia, voidaanko etäkohtaamisessa saavuttaa luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Etäyhteydellä on mahdollistettu esimerkiksi videovälitteistä etähoivaa, jota on nykyisellään käytössä jo ympäri Suomea perinteisen kotihoidon rinnalla.

Etähoivaa on mahdollista tarjota kotihoidon asiakkaille, jotka selviävät päivittäisistä toimista pelkän ohjauksen ja varmistuksen turvin ilman fyysistä avustamista. Etäyhteyden välityksellä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa korostuvat viestinnän selkeys, ymmärrettävyys, vastavuoroisuus ja yhdenvertaisuus. Ikääntyneen asiakkaan tulisi antaa määrittää sopiva etenemistahti siten, että tapaamisesta jää tunne kiireettömästä kohtaamisesta ja kokemus arvostetuksi tulemisesta.

Kotihoidon asiakkaiden vuorovaikutuskokemuksia etähoivan videosoitoista

Pro gradu -tutkielmassani tutkin etähoivasta saatuja vuorovaikutuskokemuksia haastattelemalla kuutta yli 65-vuotiasta kotihoidon asiakasta, joilla oli käytössä fyysisten kotikäyntien lisäksi tablettitietokoneen välityksellä tapahtuvat päivittäiset etähoivan videosoitot. Vaikka videosoitot koettiin usein ajallisesti lyhyenä, ne antoivat asiakkaille kokemuksen merkityksellisestä ja vastavuoroisesta keskusteluhetkestä, jonka ohella saatiin huolehdittua päivittäiset perushoidolliset toiminnot kuten lääkkeiden otto tai ravitsemuksen varmistaminen. Ikääntyneet asiakkaat arvostivat videosoitoissa rehellistä ja avointa keskustelua, jossa hoitajat puhuivat asiakkaalle tärkeistä aiheista, mutta jakoivat vastavuoroisesti myös omia kuulumisiaan.

Hyvin arkiset keskustelut päivän tapahtumista sekä ajankohtaisista aiheista välittyivät asiakkaille mieleenpainuneina kokemuksina. Asiakkaat korostivat etätapaamisissa näköyhteyden tärkeyttä, joka mahdollisti ilmeiden ja eleiden näkemisen puolin ja toisin. Osalla etähoivan asiakkaista oli ollut aluksi ennakkoluuloja liittyen omiin teknisiin taitoihinsa. Etähoivan tablettilaite oli kuitenkin osoittautunut helppokäyttöiseksi, mikä ilmeni myös ylpeytenä omasta osaamisesta käyttää teknistä laitetta. Etähoivan videosoitot olivat muodostuneet ennalta odotetuiksi, sovittuina ajankohtina tapahtuviksi vuorovaikutushetkiksi jokapäiväisessä arjessa. Osa asiakkaista koki etähoivan videosoitot myös yksinäisyyden tunnetta lievittävänä.

Miksi etähoivaa tulisi tarjota ikääntyneille kotihoidon asiakkaille?

Tutkielmani perusteella etähoivalla on mahdollista saavuttaa luottamuksellinen vuorovaikutussuhde kotihoidon asiakkailla. Etätapaamisista voi syntyä asiakkaalle jopa kiireettömämpi kohtaamiskokemus, sillä videovälitteinen kohtaaminen vaatii hoitajalta täyden läsnäolon asiakkaalle, eikä hänen tule keskityttyä samanaikaisesti muuhun kotiympäristön huomiointiin kuten fyysisillä kotikäynneillä. Etähoiva voi parhaimmillaan antaa asiakkaille henkilökohtaisen ja yksilöllisen vuorovaikutuskokemuksen ja edistää ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden digiosallisuutta, samanaikaisesti itsenäisen päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja kotona asumisen tukemisen ohella.

Etähoivan palvelusta saatuja hyötyjä on myös mahdollisuus tarjota suuremmalle määrälle asiakkaita, kun fyysisten käyntien välimatkoihin kuluva aika säästyy. Kuten muissakin teknologiavälitteisissä palveluissa on kuitenkin muistettava, että myös etähoivaa on toteutettava asiakkaan omista yksilöllisistä tarpeista lähtien, jotta hän voi kokea palvelun itselleen merkityksellisenä.


Kirjoittaja

Saara Jouhtinen

Kirjoittajasta

Olen gerontologian ja kansanterveyden maisteriopiskelija Saara Jouhtinen Jyväskylän yliopistosta ja suoritan kolmeviikkoista asiantuntijaharjoittelua Vanhustyön keskusliiton Seniorsurf-toiminnassa. Päätoimisesti työskentelen palveluohjaajana Jyväskylän kaupungilla.

Olen erityisen kiinnostunut ikääntyneille suunnattujen digipalveluiden kehittämisestä ja harjoittelussa pääsen ilokseni osallistumaan muun muassa uuden Ikädigitukihankkeen suunnitteluun. Hiljattain valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaani etähoivan asiakkaiden vuorovaikutuskokemuksista pääsee tutustumaan Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202204122245.

Blogi: Seniorin digitaidot – mitä ne ovat?

Digitaidot ovat nykypäivän kansalaistaitoja ja ilman digitaitoja ei voi olla täysin osallinen yhteiskunnassa. Vai voiko? Näitä asioita usein pyöritellään erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa. Kun puhutaan digitaitojen kasvattamisesta ja kehittämisestä, monesti keskusteluun nousevat iäkkäät ihmiset. Miksi näin on? Siksi, että tilastojen mukaan erityisesti iäkkäimmät ihmiset ovat niitä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet digilaitteita. Voiko iäkäs ihminen sitten ylipäätään oppia uusien digilaitteiden käyttöä? Kyllä voi.

Vaikka tässäkin kirjoituksessa ensin niputetaan kaikki yli 65-vuotiaat yhteen ryhmään, voidaan todeta, että iäkkäiden ihmisten eli seniorien digitaidot ovat kovin vaihtelevia, kuten kaikkien muidenkin ikäryhmien. Suomessa on reilut 1,2 miljoonaa yli 65-vuotiasta, ja siihen joukkoon mahtuu paljon sekä osaamista että osaamattomuutta. Joukossa on ensimmäisten digipalveluiden suunnittelijoita ja kehittäjiä sekä heitä, jotka eivät ole koskaan älypuhelimeen koskeneetkaan. Noiden kahden ryhmän välille sijoittuu kuitenkin suurin osa senioreista.

Mitä seniorien digitaitoihin kuuluu?

Seniorin digitaidot koostuvat digilaitteen perushallinnasta sekä tärkeimpien asioiden hoitamisesta omassa arjessa. Monet pärjäävät hyvin oman laitteensa kanssa ja osaavat hoitaa esimerkiksi pankkiasiansa, mutta kokevat silti, etteivät osaa mitään. Itseään ei kannata vähätellä! Kannattaa olla ylpeä ja tyytyväinen oman osaamisen jokaisesta askeleesta. Ja kun osaa perustaidot, voi aina opetella lisää. Digilaitteet ovat mainioita työkaluja moneen mukavaan asiaan, kuten monipuoliseen yhteydenpitoon ja vaikkapa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Jos haluaa ihan tavoitteellisesti lähteä opettelemaan erilaisia asioita digilaitteisiin ja -palveluihin liittyen, voi esimerkiksi tutustua ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry:n tekemiin Seniorin digitaitojen tarkistuslistoihin. Niitä voi käydä läpi omassa tahdissa, vaikka lista kerrallaan, ja opetella uutta pikkuhiljaa joko itsekseen, ystävän tai vertaisopastajan kanssa.

Kuka voisi auttaa digitaitojen kasvattamisessa?

Uusissa ja pulmallisissa tilanteissa kannattaa aina kysyä opastusta ja apua, myös digiasioihin. Monet viranomaiset antavat digitukea ja useat yritykset auttavat myös. Esimerkiksi pankista saa ja kannattaa kysyä apua heidän omien palveluidensa käyttöön. Digiasioissa kannattaa hyödyntää myös läheisten ja omaisten antama tuki.

Yksi mainio tapa kasvattaa digitaitoja on käydä vapaaehtoisen digiopastajan puheilla. Heitä löytää muun muassa monen järjestön ja kirjaston kautta. Digiopastajat auttavat maksutta ja juuri sen laitteen ja palvelun käytössä, johon apua tarvitaan. Vapaaehtoisia digiopastajia löytyy esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan kokoaman Opastuspaikkakartan avulla.

Digitaitoviikko 16.5.-20.5.2022

Tällä viikolla vietetään Digi- ja väestöviraston koordinoimaa Digitaitoviikkoa. Teemaviikolla kysytään pitääkö olla huolissaan suomalaisten digiosaamisesta. SeniorSurf tuo teemaviikolla esiin senioreiden digiosaamista ja digioppimista. Tärkeintä uuden oppimisessa ovat ilo ja rohkeus, eivät huolet ja uhkakuvat. Suomalaisilla senioreilla on paljon taitoa – annetaan yhdessä arvoa sille!

Kirjoittaja:
Tiina Etelämäki
Johtava asiantuntija
SeniorSurf-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

Olemme mukana Digitaitoviikolla 16.-20.5.2022

(16.5.2022)

Lausunto: Suomen digitaalisen kompassin luonnos

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on antanut lausunnon Suomen digitaalisen kompassin luonnoksesta. VTKL halua varmistaa, että digitaalisten perustaitojen kasvattaminen ja seuranta koskevat aidosti myös iäkkäitä ihmisiä. Digituki tulee aina rakentaa julkisten palveluiden yhteyteen auttamaan kansalaisia. Digitaitojen puute ei saa olla esteenä yhdenvertaiselle osallisuudelle.

”Digikompassin tavoitteena on luoda kansallinen kokonaiskuva ja yhtenäinen tilannekuva Suomen digitalisaatiokehityksestä. Siinä on asetettu tavoitteet ja lähivuosien toimenpiteet kohti vuotta 2030. Digikompassin laatimisen tarkoituksena on myös vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta kansallisesti sekä osana EU:ta.”

Vanhustyön keskusliiton lausunto löytyy verkkosivulta: https://vtkl.fi/vaikuttaminen/liiton-lausunnot

(16.5.2022)

Saitko äitienpäivälahjaksi digilaitteen?

Saitko äitienpäivälahjaksi uuden digilaitteen? Pyydä rohkeasti opastusta sen käyttöön. Jos lahjan antajalta ei voi pyytää opastusta, ehkä joku vapaaehtoisista digiopastajista voisi auttaa?

Etsi senioreille suunnattua maksutonta digiopastusta valtakunnalliselta opastuspaikkakartalta: https://seniorsurf.fi/opastuspaikat/

Vinkiksi myös lahjakorttipohjamme. Voit antaa lahjaksi digiopastusta Lupaan opastaa sinua -lahjakortilla tai voit toivoa itsellesi tällaista lahjakorttia tutulta.

(9.5.2022)

SurfAreena 19.5. Näkökulmia tietoturvaan digiopastuksissa

Digiopastajien seuraava SurfAreena-tilaisuus pidetään torstaina 19.5. klo 10-11. Tällä kertaa keskusteluaiheena on erityisesti tietoturva digiopastuksissa. Mistä tietoturva-asioista opastettavat kysyvät? Mitä näkökulmia opastajan olisi hyvä opastettaville ohjeistaa? SurfAreena-tilaisuudet on suunnattu kaikille vapaaehtoisille digiopastajille. Alussa on noin 10 min alustus, jonka jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan aiheesta lisää pienryhmiin. Tarkoituksena on jakaa ajatuksia ja osaamista sekä verkostoitua muiden opastajien kanssa. Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.seniorsurf.fi/SurfAreena

Näin käynnistät digiopastukset – Avoin tilaisuus 10.5.

Oletko pohtinut, että teidänkin organisaationne pitäisi järjestää digiopastusta senioreille? Tule kuulemaan käytännön vinkkejä käynnistämiseen ja keskustelemaan aiheesta Teamsiin tiistaina 10.5. klo 13.00-14.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

(26.4.2022)

SeniorSurfin työntekijät esittäytyvät

Senioreiden digiosallisuuden ja digitaitojen vahvistamiseksi toimiva SeniorSurf-toiminnan tiimi on kasvanut nelihenkiseksi. Tiina Etelämäki jatkaa työtään SeniorSurfissa johtavan asiantuntijan tehtävissä, ja on saanut seurakseen kolme uutta seniorsurfilaista.

Huhtikuun alussa SeniorSurfin uutena asiantuntijana aloitti Nina Ziessler. Maaliskuussa osana SeniorSurfin toimintaa alkoi kolmivuotinen Ikädigituki-hanke, jonka koordinaattoreina aloittivat Emmaleena Niemi ja Eero Tuomenoksa. Hankkeessa rakennetaan yhdessä senioreiden kanssa valtakunnallista ja maksutonta digiopastuspalvelua, jossa vapaaehtoiset digiopastajat opastavat apua tarvitsevia senioreita digilaitteiden ja -palveluiden käytössä.

Ikädigituen esittelyvideon voit katsoa täältä.

Emmaleena Niemi – koordinaattori, ikädigituki-hanke

Olen SeniorSurfin uuden Ikädigituki-hankkeen koordinaattori, ja vastaan erityisesti hankkeen viestinnästä. Innostun kohtaamisista, yhdessä tekemisestä ja uuden oppimisesta. Viime vuodet olen työskennellyt vapaaehtoistoiminnan kehittämis- ja koordinointitehtävissä eri järjestöissä. Vanhustyön keskusliittoon tulin Muistiliitosta. Siellä toimin vapaaehtoistoiminnan hankesuunnittelijana kehittäen liiton valtakunnallista vapaaehtoistoiminnan koordinointia sekä vahvistaen muistisairaiden ihmisten ja läheisten osallisuutta vapaaehtoistoiminnassa yhdessä liiton jäsenyhdistysten kanssa.
Vapaa-ajallani seuraan tiiviisti ympäröivää maailmaa. Minut voi löytää niin teatterisalin kuin pesäpallokentän katsomosta. Innostun esimerkiksi kirjoista, musiikista ja kirjoittamisesta, ja rentoudun ulkoilmassa tai joogamatolla.

Osallisuus ja digitaidot kuuluvat kaikille, ja senioreille suunnatulle digituelle on paljon tarvetta. Siksi on mahtavaa päästä konkreettisesti kehittämään senioreiden digitukea osana osaavaa ja innostunutta tiimiä!

Eero Tuomenoksa – koordinaattori, ikädigituki-hanke

Kehitän Vanhustyön keskusliitossa senioreille suunnattua valtakunnallista digiopastuspalvelua. Vastaan erityisesti palvelun teknisestä toteutuksesta. Tietotekniikka on ollut nuoresta pitäen intohimona. Olenkin siis lähes 35 vuoden ajan neuvonut muille, kuinka laitteista saadaan parhaat puolet esiin. Nyt odotankin innolla, kun saan kehittää palvelua, joka yhdistää opastajan ja avuntarvitsijan ajasta ja paikasta riippumatta.

Järjestötoiminta on minulle tuttua nuorisojärjestöjen puolelta, partiossa olen toiminut monissa erilaisissa tehtävissä niin työntekijänä kuin vapaaehtoisenakin. Malmin toimistolla minua odotti intoa säkenöivä uusi tiimi ja odotankin suuresti, että pääsen näkemään digiopastajia omassa työssään.

Silloin kun en ole näyttöpäätteen ääressä, minut löytää metsästä samoilemasta tai veden äärestä melomasta. Kotiini virittelen mielelläni alati kehittyvää älykotiratkaisua.

Haluan rohkaista kaikki kokeilemaan erilaisia digilaitteita ja löytämään jotakin uutta sitä kautta!

Nina Ziessler – asiantuntija

Siirryin Vanhustyön keskusliittoon Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry:stä, jossa koordinoin pääkaupunkiseudulla tehtävää digiopastustoimintaa senioreille. Kuuden vuoden aikana digituen kenttä ja verkostot tulivat jo melko tutuiksi ja monet kohtaamiset senioreiden – niin vapaaehtoisten kuin opastettavien – kanssa avasivat silmäni työn merkityksellisyydelle. Auttamisen ja yhdessä tekemisen ilo on se, joka motivoi toivottavasti yhä uusia ihmisiä kohtaamaan rohkeasti digitalisoituvan yhteiskunnan muutokset. On ilo päästä tukemaan organisaatioita tässä tehtävässä entistä laajemmin valtakunnallisella tasolla.

Vapaa-ajalla harrastan klassista musiikkia käymällä konserteissa ja soittamalla itsekin huilua. Kuuntelen äänikirjoja ja nautin luonnosta ja erityisesti meren rannalla olemisesta.

Tiina Etelämäki – johtava asiantuntija

Pidän ihmisistä ja innostun laitteista. Koen tekniikan hyvänä apuvälineenä moneen asiaan ja uskon sen palvelevan meitä kaikkia jatkossa entistä monipuolisemmin. Yhdessä tekeminen ja uuden kokeileminen tuovat ihanan mausteen työhön. On mukava kokeilla uusia tapoja työskennellä – pienistä ideoista usein syntyy mainioita innovaatioita!

Vaikka olen jonkin sortin digi-intoilija, nautin myös perinteisistä käden taidoista. Kotona leivon leipää, välillä kaivan ompelukoneen esiin ja kesäisin puuhailen pienessä puutarhassa värejä ja muotoja ihastellen.

Nyt odotan innolla, mitä meidän uusi ja monipuolinen SeniorSurf-tiimimme saakaan aikaan! Päätavoitteena on seniorien digiosallisuuden vahvistaminen. Vastuullani on SeniorSurf-tiimin vetäminen.

(julkaistu 13.4.2022)

Haku