Ikädigituki

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa alkoi keväällä 2022 kolmen vuoden STEA-rahoitteinen Ikädigituki-kehittämishanke, jonka tavoitteena on seniorien digiosallisuuden tukeminen.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa senioreille suunnattua valtakunnallista, keskitettyä ja maksutonta etäopastuspalvelua.

Palvelun kautta seniorit voivat saada digiopastusta etäyhteyksin. Seniori voi olla yhteydessä palveluun verkossa tai puhelimitse, ja pyytää opastusta digipulmaan, uuden digitaidon opetteluun tai vinkkejä vaikkapa uuden digilaitteen hankintaan.

Digiopastusta varten ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. Seniori-ikäisten vertaisopastajien antama opastus tapahtuu puhelimitse tai videoyhteydellä opastettavan tahdissa.

Palvelu aukeaa helmi-maaliskuussa 2023.

Tietoa organisaatioille

Yhdessä tekeminen on ollut alusta lähtien Ikädigituki-hankkeen perusta. Palvelua rakennetaan seniorien tarpeita ajatellen, yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Palvelun koordinoinnista vastaa SeniorSurf, ja sen kautta organisaatiot voivat järjestää senioreille suunnattua vertaisopastajien antamaa etäopastusta.

Kehittämisessä on mukana myös senioreita sekä digituen käyttäjän että digiopastajan roolissa. Kevään ja syksyn 2022 aikana yhteensä noin 20 senioria on pohtinut yhdessä hankkeen koordinaattoreiden kanssa muun muassa palvelun käytäntöihin, etäkohtaamiseen, viestintään ja tekniikkaan liittyviä kysymyksiä.

Tahdotko mukaan Ikädigituen toimintaan tai tahdotko kuulla lisää hankkeen organisaatiollesi tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista? Ota yhteyttä koordinaattori Emmaleena Niemeen: emmaleena.niemi@vtkl.fi, p. 050 571 4462.

Ikädigituen yhteistyökumppanit:

Medialle

Meille on tärkeää, että senioreista kirjoitetaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Fakta on, että mitä iäkkäämmistä ihmisistä puhutaan, sitä pienempi prosentti käyttää digitaalisia palveluita. Kuitenkin siinäkin ikäluokassa on syvääkin osaamista myös digimaailmasta. Missään sukupolvessa kaikki eivät ole samanlaisia.

SeniorSurfissa toivomme, että tietoturvasta puhuttaessa muistettaisiin kertoa myös digin hyvistä puolista. Vaikka uhkia on olemassa, on tärkeää kannustaa senioreita käyttämään diigpalveluita eikä jättämään niitä kokonaan pois pelon vuoksi. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä, mutta rohkaisu ja kannustus on aina hyvä pitää mukana.

SeniorSurf kirjoittaa säännöllisen epäsäännöllisesti mediatiedotteita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Meiltä saa mielellään myös kysyä! Seniorien digitaitojen ja digiosallisuuden kasvattamiseen on monia keinoja. SeniorSurfista löytyy monipuolisesti asiantuntijuutta senioreista, digiosallisuudesta ja digitaidoista.

Kyselyjä ja selvityksiä

SeniorSurf tekee tarvittaessa kyselyjä ja selvityksiä sidosryhmilleen liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen. Tällä hetkellä ei ole käynnissä mitään kyselyä. Syksyn aikana teimme kyselyitä liittyen mm seniorien digihankintoihin, suunnitteilla olevaan uuteen digituen symboliin sekä vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyteen.

Pyrimme aina myös kertomaan, minkälaisiin käytännön toimenpiteisiin kyselyt ovat johtaneet. Nyt syksyllä tehtyjen kyselyiden aineistot ovat työstössä.

Harjoittelut

Haluaisitko harjoitteluun SeniorSurfiin? Tai haluaisitko tehdä opinnäytteen? Vanhustyö on palkitsevaa ja monipuolista työtä. Me keskitymme digiosallisuuteen ja digitaitojen kehittämiseen ja esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan niihin liittyen. Työhömme kuuluu myös mm. verkostotyötä, viestintää, markkinointia, suunnittelua, kehittämistä, aineistotuotantoa sekä vaikuttamista.

Ole yhteydessä meihin, jos toivot SeniorSurfista harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa. Yhteystietomme löydät omalta sivultaan.

Voit lukea blogista geronomiopiskelija Marin ajatuksia tekemästään harjoittelusta syksyllä 2022.

Digiosallisuus

Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa ehkä puhutaan ihan vain osallisuudesta, mutta vielä on hyvä liittää tuo sana ’digi’ alkuun. Kun edistetään yleisesti osallisuutta, diginäkökulma jää muuten helposti huomiotta. Vielä monet tahot suunnittelevat erilaista sisältöä riippuen siitä, edistetäänkö digiosallisuutta vai osallisuutta.

SeniorSurf on tuottanut infograafeja tiedolla johtamisen avuksi. Voit käyttää infograafeja vapaasti edistäessäsi seniorien (ja muidenkin kohderyhmien) digiosallisuutta ja digitaitoja.

Infograafeja senioreista, digiosallisuudesta ja digituesta

Seniorit ja digiosallisuus -infograafissa digiosallisuuden kerrotaan olevan osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Digiosallisuutta vahvistaa:
- Tahto käyttää (tai opetella käyttämään) digitaalisia palveluita.
- Tunne osallisuudesta. Kokemus, että pärjää myös digitaalisesti.
- Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytettävyys.
- Digilaitteet.
- Digitaidot.
- Digituki.

Sarjakuvia asennevaikuttamiseen

SeniorSurf on tuottanut myös sarjakuvia tehdäkseen näkyväksi ihmisten asenteet. Voit käyttää sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Sarjakuvista on tehty erilaisia versioita, löydät ne kaikki alta.

Sarjakuvan ensimmäisessa kuvassa keski-ikäinen henkilö katsoo sohvalla näkyvää kahta iäkästä ihmistä ja sanoo: "Ei nuokaan ikinä varmaan mihinkään digilaitteisiin koskisi!". Toisessa kuvassa näkyy, kun iäkkäät ihmiset iloisina tutkivat yhdessä älypuhelinta.

SeniorSurf

SeniorSurf vahvistaa seniorien digiosallisuutta ja tukee digiopastuksia. SeniorSurf verkottaa seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen parissa toimivia tahoja, julkaisee aineistoja toimijoiden tueksi, kokoaa tietoa yhteen sekä vaikuttaa seniorien digitaitoihin liittyviin asenteisiin.

SeniorSurf on tuottanut faktaa infograafeina. Aineistoista löytyy myös asennevaikuttamista sarjakuvien muodossa sekä mm kokoamiamme artikkeleita ja julkaisuita liittyen senioreihin ja digitaalisuuteen.

SeniorSurf parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa vaikuttamalla päätöksen tekijöihin ja palvelujen tuottajiin. Pyrkimyksenä on, että ikääntyneiden tarpeet digipalveluiden käyttäjinä otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluja kehitettäessä entistä paremmin.

Sekä sinä että minä voimme olla edistämässä seniorien digiosallisuutta – tai sitten haittaamassa sitä. Kumman sinä valitset?

SeniorSurf on mukana monissa digituen verkostoissa vaikuttamassa seniorien digitaitoihin ja digiosallisuuteen liittyvissä asioissa.

Noudatamme toiminnassamme Digi- ja väestötietoviraston digituen eettistä ohjeistusta.

Yhteystiedot

Sähköposti: seniorsurf@vtkl.fi
Twitter: SeniorSurfSuomi
Facebook: SeniorSurf.Suomi

(Vasemmalta: Emmaleena, Eero, Tiina ja Nina)

Tiina Etelämäki
Johtava asiantuntija
p. 050 343 5955
tiina.etelamaki (at) vtkl.fi

Nina Ziessler
Asiantuntija
p. 050 468 0171
nina.ziessler (at) vtkl.fi

Emmaleena Niemi
koordinaattori, Ikädigituki-hanke
p. 050 571 4462
emmaleena.niemi (at) vtkl.fi

Eero Tuomenoksa
koordinaattori, Ikädigituki-hanke
p. 050 599 9779
eero.tuomenoksa (at) vtkl.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vanhustyön keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Laskutusosoite ja -ohje

Uutiskirje

SeniorSurfilla on nyt kaksi uutiskirjettä!

SeniorSurf-uutiskirje on suunnattu kaikille seniorien digiosallisuuden ja digitaitojen vahvistamisesta kiinnostuneille ja se ilmestyy n. 4-6 kertaa / vuosi. Lue viimeisin SeniorSurf-uutiskirje (ilmestynyt 24.10.2022).

Digiopastajien kirje on suunnattu vapaaehtoisille (seniori)digiopastajille ja siinä kerrotaan tulevista SurfAreena-tapaamisista sekä muista ajankohtaisista, digiopastajia kiinnostavista aiheista. Lue viimeisin Digiopastajien kirje (ilmestynyt 3.11.2022).

Voit valita, haluatko tilata sähköpostiisi kummankin vai toisen vain.

Tilaa uutiskirjeet täyttämällä kentät alla:

SeniorSurf-uutiskirje

SeniorSurf-uutiskirjeen tietosuojaseloste.
Digiopastajien kirjeen tietosuojaseloste.

SeniorSurfin videot

Olemme tuottaneet videoita mm. seniorien rohkaisuun ja motivointiin sekä muuhun seniorien digiopastustoimintaan liittyen. Videoita saa näyttää vapaasti.

Täältä löydät vain osan SeniorSurfin videoista, lisää löydät niitä YouTubesta. Videot löytyvät Vanhustyön keskusliiton kanavalta omana soittolistanaan.

Tutkimuksia ja artikkeleita

Täältä löydät tutkimuksia, selvityksiä, kartoituksia ja artikkeleita liittyen seniorien digiopastuksiin, digiosallisuuteen sekä muuhun ikääntyneisiin ihmisiin ja tietotekniikkaan liittyvään.

  • Briitta Koskiaho & Erja Saarinen (toim.) 2019: IHAN pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä: neuvonnan, ohjauksen ja asioiden ajamisen järjestäminen.
  • Hyytiä, Tatu 2016: Digitalisaatio edistämässä ikääntyvien yhteisöllistä asumista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. SeAMK Tekniikka. Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
  • Siren, Anu 2016: Older Adults and Emerging Digital Service Delivery: A Mixed Methods Study on Information and Communications Technology Use, Skills, and Attitudes. Journal of Aging & Social Policy, Volume 29, 2017 – Issue 1, pp. 35-50.
  • Kataja, Inka 2014: Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi – Case Digikonkari. Laurea-ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.
  • Virta, Petri & Rajalin, Toni 2014: Senioreiden IT-opastus – Palvelutalo Wilen. Turun ammattikorkeakoulu. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne ja tietoturva.
  • Pennala, Eila 2010: Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Vanhustyön koulutusohjelma.
  • Gilleard Chris & Higgs, Paul 2008: Internet use and the digital divide in the English longitudinal study of ageing. European Journal of Ageing. Vol.5(3), pp.233-239.

Haku