Digituen symboli

Digituelle on tarjolla uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Symboli on syntynyt lokakuussa 2022 eri sektorien välisen yhteistyön ja asiakaskyselyn tuloksena.

Suomessa järjestetään paljon digitukea eri muodoissa: on viranomaisten antamaa tukea sähköisten palveluiden käyttöön, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Sitä voi saada julkisissa paikoissa, asiointipisteillä ja enenevissä määrin myös etänä ja jopa omassa kodissa. Digituen yhteisenä tavoitteena on auttaa kansalaisia pärjäämään ja osallistumaan tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa sekä hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse. Symbolin avulla yhä useampi voi löytää digituen pariin. Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä.

Lataa digituen symboli

Tarjolla on kuusi eri versiota png-muodossa. Jos tarvitset painokelpoista pdf-versioita, pyydä sellainen sähköpostitse: seniorsurf@vtkl.fi

Digituen symbolista on täysvärinen ja ääriviiva-versiot väreissä sininen, musta, valkoinen.

Esimerkkejä, miten voit käyttää digituen symbolia

 • logo digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
 • kuvituskuva digituesta kertovassa esityksessä
 • symboli palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Taustaa

Digituen symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolin suunnitteluvaiheessa on otettu mukaan digituen asiakkaita ja toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Työryhmässä on pitkään digituen kentällä eri tehtävissä olleita toimijoita Espoon kaupungin aikuissosiaalityöstä sekä asiointipalveluista, Kelan asiakkuusyksiköstä, Laurea-ammattikorkeakoulun DigiOn-hankkeesta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeesta sekä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnasta.

Digituen symbolin lisäksi on jo ennestään olemassa Digi- ja väestötietoviraston luoma Digitukiverkoston jäsenmerkki, joka puolestaan kertoo organisaation tarjoavan tai kehittävän digitukea ja sitoutuneen digituen eettisen ohjeistuksen noudattamiseen.

Opastustoiminnan tuki

Oletko järjestämässä senioreille digitukea? Pohditko, mitä kaikkea se organisaatioltasi oikeastaan vaatii? Olemme tuottaneet konkreettista aineistoa opastustoiminnan käynnistämisen, kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Käytä näitä vapaasti hyödyksesi!

Jos kaipaat organisaatiollesi räätälöityä työpajaa seniorien digiopastusten organisoinnista, ole yhteydessä: seniorsurf (at) vtkl.fi.

Opastustoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen

Näihin aineistoihin on koottu muiden opit ja hyväksi koetut käytänteet opastustoiminnan organisointiin liittyen. Poimi aineistoista itsellesi parhaat palat.

Tutustu Digi- ja väestötietoviraston aineistoihin

Opastuksen eri muodot

Henkilökohtaisen digiopastuksen lisäksi uusiin digitaitoihin voi tutustua pienemmällä tai suuremmalla porukalla. Jokainen digiopastuksen järjestäjä voi toteuttaa matalan kynnyksen ryhmäopastusta tai tietoiskuja, joissa tavoitteena on huomioida osallistujien lähtötaso ja mahdollistaa vuorovaikutuksellisuus.

Tulossa aineistoa tietoiskujen ja opintopiirien järjestämisestä

Etädigiopastukset

Monet organisaatiot ovat järjestämässä etäopastuksia lähiopastusten rinnalle tai sijaan. Näistä aineistoista saat vinkkejä etädigiopastusten organisointiin.

Olemme SeniorSurfissa tällä hetkellä rakentamassa senioreille suunnattua valtakunnallista helpdesk-palvelua. Tässäkin tapauksessa voi olla järkevää yhdistää voimat sen sijaan, että jokainen toimija järjestää omaa toimintaa.

Digiopastajat kertovat kokemuksia ja vinkkejä etädigiopastuksista
(linkki YouTubeen SeniorSurfin tuottamaan videoon).

Kotidigiopastukset

Kotidigiopastukset poikkeavat hieman muista opastuksista erilaisen ympäristön vuoksi. Opastettavan kotiin mennessä pitää huomioida eri tavalla mm. turvallisuustekijät. Monella organisaatioilla on kuitenkin jo valmiiksi rakenteissa kotikäynnit, jolloin digiopastukset voivat olla siihen erinomainen lisä.

Digiopastusten termien selitykset

Lähidigiopastus = Opastaja ja opastettava ovat fyysisesti lähekkäin/vierekkäin opastustilanteessa.
Etädigiopastus = Opastaja ja opastettava kommunikoivat etäyhteyden kautta ja ovat fyysisesti eri paikoissa.
Kotidigiopastus = opastaja menee opastettavan kotiin opastamaan.

Organisaatiot

Haluaako organisaatiosi edistää seniorien digiosallisuutta ja digitaitoja? Ehkä me voimme auttaa!

Täältä löydät käytännön ideoita ja eväitä. Aineistoissa käsitellään esimerkiksi opastustoiminnan käynnistämistä ja kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä toimijoiden verkostoitumista. Poimi parhaat palat hyötykäyttöön!

Aineistoissa puhutaan digiopastuksista, mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä: digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus. Kaikki nämä tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Näin järjestät seniorille tapahtuman

– esimerkkinä digitapahtuma

Oletko järjestämässä tapahtumaa senioreille? Poimi tästä vinkit haltuun!

Tärkeintä tapahtumajärjestämisessä on miettiä alkuun, kenelle tapahtumaa on järjestämässä ja miksi. Jos tavoitteita ei ole mietitty, tilaisuudesta voi tulla turhan ympäripyöreä eikä se puhuttele ketään. Asiakaskunta on myös hyvä tuntea. Jos seniorit ovat sinulle täysin uusi kohderyhmä, ei haittaa. Tutustu senioreihin ja opi.

Tapahtumasuunnittelun ensiaskeleet

Pohdi tapahtumalle 1-2 tavoitetta. Kirjaa tavoitteet itsellesi ylös.

 • Mitä haluat saavuttaa?
 • Miksi tämä tapahtuma järjestetään?
 • Tavoitteena voi olla esimerkiksi: Lähialueen seniorit rohkaistuvat digiasioiden pariin ja tietävät, mistä saavat apua jatkossa.

Pohdi tapahtuman kohderyhmää. Kirjaa kohderyhmä itsellesi ylös.

 • Kenelle olet järjestämässä tätä tapahtumaa?
 • Mieti tätä samalla kun pohdit tavoitetta, näiden pitää olla linjassa.
 • Puitteet ja resurssit ovat erilaisia, kun järjestetään tapahtumaa esimerkiksi lähialueen ikäihmisille tai laajemman alueen asukkaille.

Tapahtuman suunnittelu ja toteutus

Missä tapahtuma on hyvä järjestää?

 • Onko kohderyhmän helppo tulla sinne? (esteettömyys)
 • Saako tilaan riittävästi istumapaikkoja? Jos tavoittelet iäkkäämpiä ihmisiä, saattaa olla, että heidän tarvitsee välillä päästä istumaan.
 • Onko tilassa saatavilla sähköä eri laitteille, onko wifi käytettävissä?

Mitä tilaisuudessa tapahtuu, mitä ohjelmaksi?

 • Jos tavoitteessa puhutaan rohkaistumisesta, sen pitää siis näkyä ohjelmassa. Mistä rohkeus ja uskallus kasvaa? Tarvitaanko esimerkkejä muilta senioreilta? Tarvitaanko mahdollisuuksia päästä itse tekemään ja kokeilemaan? Onko hyvä pitää yleinen tietoisku? Vai ehkä kaikkea tätä?
 • Tiedätkö, mihin digiasioihin alueen seniorit kaipaisivat tukea? Jos tiedät, tartu siihen aiheeseen. Usein opastusta pyydetään eniten älypuhelinten peruskäyttöön.
 • Riittävä ohjelma voi koostua esimerkiksi jo älypuhelintietoiskusta, henkilökohtaisista opastuksista sekä mahdollisuudesta tavata toisia ja jutella vapaasti ja rennosti. Tämä voi myös luoda turvallisuuden tunnetta ja lisätä rohkeutta.
 • Myös työpajatyyppiset tilaisuudet tai ryhmäopastukset voivat toimia joihinkin laitteisiin/palveluihin tutustumiseksi.
 • Onko nyt digimaailmassa liikkeellä jotain todella ajankohtaista, josta olisi hyvä pitää jokin tietoisku?
 • Kun halutaan kasvattaa uskallusta, pitää turvallisuuden tunteen korostua koko tapahtumassa. Jo vastaanoton pitää olla lämmin ja rohkaiseva. Muista tämä, kun briiffaat tapahtuman työntekijöitä ja/tai vapaaehtoisia. Jotkut voivat esimerkiksi tehdä täyskäännöksen vielä tapahtuman porteilla ja kaipaavat jonkun ottamaan hihasta kiinni henkilökohtaisesti.

Kuka tekee minkäkin osion?

 • Onko sinulla riittävästi ihmisiä hoitamaan jokaisen suunnittelemasi osion?
 • Voiko jonkin osion toteuttaa yhteistyökumppanin kanssa? Tämä tuo usein lisäarvoa koko tapahtumalle.
 • Varmista, että joku on vastuussa koko tapahtumasta ja pitää lankoja käsissä. Eri osioita voi sen jälkeen myös vastuuttaa eri ihmisille.
 • Pohdi, miten pysytte ajan tasalla eri osioiden vaiheista ja voitte olla varmoja, että tapahtuman suunnittelu ja toteutus etenevät siihen suuntaan kun on tarkoitus.

Muuta huomioitavaa

 • Haluatteko kerätä tapahtumassa palautetta kävijöiltä? Miten teette sen?
 • Miten ja milloin tapahtuma ja sen tulokset arvioidaan?

Tapahtuman viestintä

Kenelle viestitään?

 • Pidä tapahtuman kohderyhmä koko ajan mielessäsi, kun teet viestintää.
 • Pidä tapahtuman tavoite mielessä, kun teet viestintää.
 • Älä unohda sisäistä viestintää. Pidä muut tapahtumajärjestäjät ajan tasalla.

Missä viestitään?

 • Käyttääkö kohderyhmäsi somea, voitko käyttää vaikka Facebookin paikallisryhmiä viestintään?
 • Lukeeko kohderyhmäsi paperista paikallislehteä, pystytkö ilmoittamaan siinä? Tai saamaan juttua lehteen?
 • Tavoittaisiko kohderyhmän kirjastosta, saako ilmoitustaululle mainoksen?
 • Olisiko paikalliskauppojen ilmoitustaulut hyvä paikka viestiä?
 • Onko sinulla yhteistyökumppaneita, jotka voisivat kertoa tapahtumasta eteenpäin?
 • Todennäköisesti parhaan lopputuloksen saat monikanavaisuudesta, eli jos käytät näitä kaikkia keinoja. Saat senioreita kiinni näillä kaikilla välineillä.

Kuka viestii?

 • Myös viestintä/viestinnän osa-alueet tulee vastuuttaa jollekin.
 • On hyvä, että kaikki viestit on tunnistettavissa samaksi tapahtumaksi, vaikka tulevatkin eri kanavista vastaan.
 • Samaa viestiä voivat jakaa kaikki eteenpäin omissa kanavissaan. Ei kannata kuvitella, että yhden viestin perusteella kaikki olisivat jo tietoisia tapahtumista.

Matkan varrella

 • Käy tasaisin välein läpi, että kaikki suunnitellut toimenpiteet tukevat edelleen tapahtumalle asetettua tavoitetta ja koskevat kohderyhmää. Välillä käy niin, että innoissaan suunnitellaan vaikka mitä ja päädytään turhan kauas alkutavoitteesta. Tällöin on hyvä hieman peruuttaa.
 • Kokoontukaa muiden järjestäjien kanssa tasaisin välein, ja varmistakaa, että suunnitelmat pysyvät aikataulussa.
 • Varmista, että kaikki tietävät tehtävänsä myös varsinaisessa tapahtumassa. Varmista, että myös mahdolliset vapaaehtoiset perehdytetään.
 • Huomioi, että seniorit tulevat usein hyvin ajoissa tapahtumiin. Pidä huolta, ettei tämä aiheuta ongelmia järjestäjille.

Tapahtuman jälkeen

 • Arvioi tapahtuma ja kirjaa huomiot ylös.
  • Saavutettiinko tavoite?
  • Tavoitettiinko kohderyhmä?
  • Mikä onnistui, mikä ei?
  • Mitä tekisit seuraavaksi toisin?
  • Miten kumppanit ja/tai vapaaehtoiset kokivat tilaisuuden?
  • Miten yleisö koki tapahtuman?
 • Kiitä kumppaneita yhteistyöstä.
 • Opi tapahtumasta. Tee seuraavalla kerralla vielä parempi tilaisuus.
 • Kiitä itseäsi. Hieno ponnistus, moni asia onnistui varmasti erinomaisesti!

SeniorSurf-verkosto

Hei seniorien digituen parissa työskentelevä! Tule mukaan SeniorSurf-verkostoon tekemään yhteistyötä, saamaan vertaistukea ja oppimaan uutta! Pysyt samalla kärryillä, mitä ajankohtaista muilla digitoimijoilla on meneillään. SeniorSurf-verkosto on digituen verkosto seniorien digituen ja digiosallisuuden kehittämiseen.

Verkosto on suunnattu kaikille seniorien digituen ja digiosallisuuden parissa toimiville työntekijöille tai vastaaville (digiopastajille on omat verkostonsa). Verkosto yhteiskehittää, suunnittelee, viestii ja vaikuttaa sekä jakaa osaamista ja käytäntöjä seniorien digitukeen liittyvissä asioissa. Toiminta pohjautuu vahvasti verkostomaiseen yhteistyöhön. Verkosto kokoontuu noin 4-6 kertaa vuodessa (etänä).

Verkosto on SeniorSurf-toiminnan koordinoima. SeniorSurf-toiminta tukee ikäihmisten hyvinvointia digitalisoituvassa yhteiskunnassa mm. tukemalla digiopastustoimintaa ja tuottamalla materiaalia opastuksen järjestäjien, digiopastajien sekä senioreiden käyttöön. Lisäksi SeniorSurf on vahva vaikuttaja ikäihmisten tarpeiden huomioimiseksi ja aseman turvaamiseksi.

Seuraavat verkoston tapaamiset pidetään tiistaina 24.1. klo 9.30-11.30 ja keskiviikkona 29.3. klo 9.30-11.30 (Teamsissa). Ilmoittautumislinkit lähetetään verkoston jäsenille lähempänä tapaamisia.

Edellisen tapaamisen (22.11.2022) muistion löydät täältä.

Infograafi SeniorSurf-verkostosta

Tutustu SeniorSurf-verkoston tietosuojaselosteeseen.

SeniorSurf-päivä

SeniorSurf-päivää vietetään vuosittain lokakuussa Vanhustenviikolla. Teemapäivän tarkoituksena on rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan digilaitteisiin ja -palveluihin sekä niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Virallinen päivä on tiistai, mutta tapahtuman voi järjestää muulloinkin. Kuka vain voi järjestää SeniorSurf-tapahtuman, pienen tai ison!

Seuraava SeniorSurf-päivä 4.10.2022

Vanhustenviikon teema on tänä vuonna Yhdessä luontoon – joka iän oikeus. SeniorSurf-päivän ohjelmassa voi hyödyntää luontoteemaa tai muita ajankohtaisia digisisältöjä.

Luontoelämyksiä digisti

Äänitarinoita (mp3-muodossa)
Näitä voi hyödyntää vaikka ryhmässä kuunneltaviksi. Samalla voidaan katsella luontovideota, kuten Hyvän mielen metsäkävely (MIELI Suomen mielenterveys ry).

Luontoelämyksiä sohvalla (pdf-ohje + video)
Näiden aineistojen avulla voit tarjota luontoelämyksiä kotisohvalle, vetämällesi ryhmälle tai vaikkapa palvelutaloon. Ohjeista saat vinkit tarvikkeista lähtien tuokion järjestämiseen.

Sivustoja ja sovelluksia luontoretkien suunnitteluun ja lajien tunnistamiseen.
Esimerkkejä on koottu valmiiseen dia-esitykseen:

Vuosittain hyväksi havaittuja sisältöideoita

 • Tietoiskut, opastuspisteet, yhteistyössä toteutettu tapahtumatori
 • Tutustumista erilaisiin laitteisiin, ohjelmiin ja sovelluksiin
 • Arjen sähköiset palvelut ja sovellukset: mitä iloa ja hyötyä digistä voi löytää?
 • Julkiset sähköiset palvelut
 • Paikallinen digituki – miten ja mistä opastusta on saatavilla?
 • Laitehankinta – mitä on olemassa ja miten tehdä valinta, mitä muuta huomioida
 • Voitte myös kokoontua katsomaan jotain etänä välitettävää ohjelmaa tai tallennetta
 • Voit hyödyntää SeniorSurfin tekemiä opastus- ja rohkaisuvideoita tapahtumassasi

Lisää vinkkejä tapahtumajärjestäjille

Kun järjestät tapahtuman senioreille, yritä aina asettua heidän kenkiinsä. Mikä heitä voisi kiinnostaa? Mistä he löytävät tiedon tapahtumasta ja millä saat houkuteltua heidät paikalle? Parasta on, jos saat suunnitteluun mukaan jonkun seniorin.

Järjestit sitten lähitapahtuman tai etätapahtuman, täältä löydät vinkkejä ja ohjeita tapahtumajärjestäjille.

Tapahtumat voivat sisältää melkein mitä vain ajankohtaista tai perusasiaa digimaailmaan liittyvää. Tärkeintä on luoda positiivinen tunnelma ja mahdollisuus tutustua digiin!

Aineistoa viestintään

Alta löydät aineistoa SeniorSurf-päivän tapahtumasi viestinnän tueksi. Sivulta löytyy mm julistepohja ja bannereita sekä SeniorSurf-päivän logo erilaisissa muodoissa. Voit käyttää näitä hyödyksesi viestiessäsi tapahtumastasi.

Someviestinnässä käytä tunnistetta #SeniorSurfPäivä tai tägää meidät (Facebook: @seniorsurf.suomi ja Twitter: @SeniorSurfSuomi), niin jaamme tietoa tapahtumastasi mielellämme eteenpäin!

Viestintäaineistoa

SeniorSurf-päivän logot

Voit hyödyntää viestinnässäsi SeniorSurf-päivän logoa.

Printtituotteisiin logot:

Verkkoon logot:

SeniorSurf-tapahtumia voi järjestää milloin vain, ajankohdan ei ole pakko olla aina varsinaisen teemapäivän kohdalla. SeniorSurf-päivän nimeä saa käyttää hyödyksi ympäri vuoden.

Oranssi_paino

Haku