Ikädigituki

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnassa alkoi keväällä 2022 kolmen vuoden STEA-rahoitteinen Ikädigituki-kehittämishanke, jonka tavoitteena on seniorien digiosallisuuden tukeminen.

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa senioreille suunnattua valtakunnallista, keskitettyä ja maksutonta etäopastuspalvelua.

Palvelun kautta seniorit voivat saada digiopastusta etäyhteyksin. Seniori voi olla yhteydessä palveluun verkossa tai puhelimitse, ja pyytää opastusta digipulmaan, uuden digitaidon opetteluun tai vinkkejä vaikkapa uuden digilaitteen hankintaan.

Digiopastusta varten ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään. Seniori-ikäisten vertaisopastajien antama opastus tapahtuu puhelimitse tai videoyhteydellä opastettavan tahdissa.

Palvelu aukeaa helmi-maaliskuussa 2023.

Tietoa organisaatioille

Yhdessä tekeminen on ollut alusta lähtien Ikädigituki-hankkeen perusta. Palvelua rakennetaan seniorien tarpeita ajatellen, yhteistyössä digiopastusta järjestävien yhdistysten kanssa. Palvelun koordinoinnista vastaa SeniorSurf, ja sen kautta organisaatiot voivat järjestää senioreille suunnattua vertaisopastajien antamaa etäopastusta.

Kehittämisessä on mukana myös senioreita sekä digituen käyttäjän että digiopastajan roolissa. Kevään ja syksyn 2022 aikana yhteensä noin 20 senioria on pohtinut yhdessä hankkeen koordinaattoreiden kanssa muun muassa palvelun käytäntöihin, etäkohtaamiseen, viestintään ja tekniikkaan liittyviä kysymyksiä.

Tahdotko mukaan Ikädigituen toimintaan tai tahdotko kuulla lisää hankkeen organisaatiollesi tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista? Ota yhteyttä koordinaattori Emmaleena Niemeen: emmaleena.niemi@vtkl.fi, p. 050 571 4462.

Ikädigituen yhteistyökumppanit:

Iloa digitaidoista

Me SeniorSurfissa tahdomme tukea ja rohkaista senioreita digitaitojen opettelussa ja madaltaa kynnystä digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön. Digitaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja. Tietotekniset laitteet ja palvelut yleistyvät, ja myös ihmisten välinen yhteydenpito digitalisoituu nopeasti. Seniorin digitaidot koostuvat oman digilaitteen perushallinnasta sekä kyvystä hoitaa digitaalisesti tärkeimmät asiat omassa arjessa.

Digitaitoja oppiakseen ei tarvitse olla kiinnostunut tekniikasta. Riittää, että on halukas oppimaan omaa arkea ja yhteydenpitoa helpottavia taitoja. Ne auttavat elämään sujuvampaa digiarkea.

Taitoja ei tarvitse opetella yksin! Digiopastuksen avulla pääsee liikkeelle omassa tahdissa, opastajan neuvomana. Lue lisää opastuksista Tietoa digiopastuksista-sivulta.

Tule digiopastukseen! -video
Sujuvampaa digielämää -video

Tietoa digiopastuksista

Kaikilla meillä on välillä ongelmia internetin, puhelinten, tietokoneiden sekä muiden digilaitteiden ja -palveluiden kanssa. Silloin tarvitaan joku auttamaan niiden käytössä – eli tarvitaan digiopastusta. Digiopastus, digituki, tietotekniikan vertaistuki ja nettiopastus tarkoittavat kaikki käytännössä samaa asiaa: digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön liittyvää ohjausta ja tukea.

Digiopastuksissa opastetaan pääasiassa asiakkaan oman laitteen ja hänen toivomansa digitaalisen palvelun käyttöä. Voit huoletta tulla opastukseen, vaikket osaisi yhtään käyttää laitettasi. Toisaalta opastukseen voi tulla, vaikka laitteen peruskäyttö olisikin hallussa, mutta apua kaipaa eteen tulleen ongelman ratkaisuun. Digiopastukset ovat hyvä paikka myös pohtia yhdessä opastajan kanssa ihan ensimmäisen digilaitteen hankintaa, vaikkei olisi koskaan sellaista käyttänyt.

SeniorSurf on kerännyt Suomen maksuttomien digiopastuspaikkojen tiedot yhdelle kartalle, joka löytyy Opastuspaikat-sivulta.

Mitä senorien digiopastus on? -video

Keitä digiopastajat ovat?

Digiopastusta järjestävät erilaiset organisaatiot ja tahot. Viranomaisilla on lakiin perustuva velvollisuus tarjota opastusta omien palveluidensa käyttöön. Myös useat muut digipalvelun tarjoajat antavat käyttäjälle tarvittaessa omaa palveluaan koskevaa digitukea.

Jos kohtaa ongelmia digipalvelun kanssa, digitukea voi pyytää omalta palveluntarjoajalta, esimerkiksi pankilta. Viranomaisilta ja yrityksiltä voi huoletta pyytää opastusta. Silloin opastajana toimii yleensä heidän työntekijänsä. Viranomaispalvelujen käyttöön saan myös tukea Kansalaisneuvonnasta, joka ohjaa oikean palvelun pariin ja neuvoo sen käytössä. 

Myös monet yhdistykset, kunnat ja seurakunnat järjestävät digiopastusta. Heidän opastajinaan toimivat usein vapaaehtoiset digiopastajat, jotka tyypillisesti ovat itsekin senioreita. Vapaaehtoiset digiopastajat auttavat yleensä sekä laitteiden että palveluiden käytössä.

Infograafi seniorien digituesta
Mitä seniorien digituki on?
Infograafi sneiorien digituen tarpeesta ja tarjoajista
Seniorit ja digituki

Miten digiopastajaksi

Seniorien digitaitojen kasvattaminen on yhteiskunnallisesti merkityksellistä työtä. Vapaaehtoisena digiopastajana pääset auttamaan senioreita tietoteknisten laitteiden ja digipalveluiden käytössä ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan hoitaa monia arjen asioita. Halutessasi pääset myös osallistumaan laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun verkostojen kautta. Järjestöt tekevät paljon yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa digituen sekä esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehityksen saralla.

Vapaaehtoisena digiopastajana voi toimia eri järjestöissä, hankkeissa tai kunnissa eri puolilla Suomea. Digiopastaminen vapaaehtoistyönä on antoisa harrastus, jossa pääsee osaksi porukkaa, auttamaan muita ja samalla ylläpitämään omaa osaamista.

Digiopastajana toimivalle riittää tietotekniikan perustaidot: kaikkia laitteita ja ohjelmia ei tarvitse hallita, sillä verkostosta löytyy apua, kun oma osaaminen loppuu. Tärkeintä on halu auttaa, kuunnella ja etsiä yhdessä vastauksia opastettavan kysymyksiin.

Vapaaehtoinen digiopastaja voi

 • antaa henkilökohtaista digiopastusta esim. kirjastossa
 • antaa etädigiopastusta puhelimitse ja tietokoneen avulla
 • ohjata ryhmiä tai pitää tietoiskuja
 • laatia opastusmateriaalia
 • tehdä mitä ikinä sinä tai järjestösi keksittekään!

Tutustu digiopastamiseen videoiden avulla:

Haastattelussa digiopastajat (YouTube, VTKL SeniorSurf)
SeniorSurf kannustaa mukaan vertaisopastustoimintaan (YouTube, Kirjastokaista)

Digiopastusta tarjoavia tahoja

Jos vapaaehtoistyö kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä suoraan sinua (tai sydäntäsi) lähellä olevaan tahoon. Monet järjestöt saavat rahoituksen nimenomaan vertaisopastukseen. Vertaisuus voi tarkoittaa esim. samaa ikäluokkaa tai elämäntilannetta.

Vertaisopastusta järjestävät tietotekniikkayhdistykset

Muita järjestöjä, jotka ottavat vapaaehtoisia digiopastajia

Myös kunnat tarjoavat digiopastusta esim. kirjastoissa ja palvelutaloissa. Voit kysyä heiltä mahdollisuutta toimia vapaaehtoisena digiopastajana. Katso oman paikkakuntasi järjestäjätahot opastuspaikkakartalta.

Vapaaehtoisten tuki

Järjestöt tukevat monin tavoin omia vapaaehtoisiaan järjestämällä koulutuksia, vertaistukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.

Kaikki vapaaehtoiset digiopastajat ovat lisäksi tervetulleita SeniorSurfin* ylläpitämään valtakunnalliseen digiopastajien verkostoon, osallistumaan kuukausittaisiin vertaistapaamisiin SurfAreenalla sekä jakamaan vertaistukea Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.

Tervetuloa opastamisen innostavaan maailmaan!

*Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta auttaa organisaatioita digiopastustoiminnan organisoinnissa ja rohkaisee senioreja digilaitteiden ja sähköisten palveluiden pariin. Toiminta johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja digiopastajille sekä tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi.

Digiosallisuus

Digiosallisuus on osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa ehkä puhutaan ihan vain osallisuudesta, mutta vielä on hyvä liittää tuo sana ’digi’ alkuun. Kun edistetään yleisesti osallisuutta, diginäkökulma jää muuten helposti huomiotta. Vielä monet tahot suunnittelevat erilaista sisältöä riippuen siitä, edistetäänkö digiosallisuutta vai osallisuutta.

SeniorSurf on tuottanut infograafeja tiedolla johtamisen avuksi. Voit käyttää infograafeja vapaasti edistäessäsi seniorien (ja muidenkin kohderyhmien) digiosallisuutta ja digitaitoja.

Infograafeja senioreista, digiosallisuudesta ja digituesta

Seniorit ja digiosallisuus -infograafissa digiosallisuuden kerrotaan olevan osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Digiosallisuutta vahvistaa:
- Tahto käyttää (tai opetella käyttämään) digitaalisia palveluita.
- Tunne osallisuudesta. Kokemus, että pärjää myös digitaalisesti.
- Digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytettävyys.
- Digilaitteet.
- Digitaidot.
- Digituki.

Sarjakuvia asennevaikuttamiseen

SeniorSurf on tuottanut myös sarjakuvia tehdäkseen näkyväksi ihmisten asenteet. Voit käyttää sarjakuvia vapaasti viestiessäsi seniorien digiosallisuudesta. Sarjakuvista on tehty erilaisia versioita, löydät ne kaikki alta.

Sarjakuvan ensimmäisessa kuvassa keski-ikäinen henkilö katsoo sohvalla näkyvää kahta iäkästä ihmistä ja sanoo: "Ei nuokaan ikinä varmaan mihinkään digilaitteisiin koskisi!". Toisessa kuvassa näkyy, kun iäkkäät ihmiset iloisina tutkivat yhdessä älypuhelinta.

Opastamisen ohjeet

Vapaaehtoisten antaman digiopastuksen periaatteena on, että jokainen opastaa oman osaamisensa puitteissa. Opastusaiheisiin löytyy apuja niin SeniorSurfin materiaalipankista, opastustoiminnan järjestäjiltä kuin verkosta. Omia digitaitoja kannattaa ylläpitää erilaisten opastajille suunnattujen koulutusten avulla.

Jokaisen digiopastajan tulisi perehtyä digituen yhteisiin pelisääntöihin, joiden avulla voidaan luoda luotettava, rohkaiseva ja asiakkaan tarpeet huomioiva opastushetki.

Digiopastamisen pelisäännöt

Digituen eettinen ohjeistus (Digi- ja väestötietovirasto)

Opastettavan kohtaaminen ja rohkaisu

Toisin sanoen, älä tee näin:
Näin nujerrat seniorin digi-innon (video, Yle Areena)

Muistilistoja opastajille

 • Päivitetty 15.11.2022 (lisätty listalle Ålandsbanken)

Opastaminen kotona ja etänä

Kokemuksia etädigiopastuksesta (video, SeniorSurf)

Etätilaisuudet

Etätilaisuudet ovat parhaimmillaan erinomaisia mahdollisuuksia osallistua ja päästä osalliseksi. Silloin kun aihe on sopiva, vetäjä hyvä ja tekniikka toimii, etätilaisuuteen osallistuminen on ilo. Tältä sivulta löydät vinkkejä etätilaisuuksiin sekä osallistuvan seniorin että järjestäjän näkökulmasta.

Vinkkejä senioreille osallistumiseen

Etätilaisuuksia kannattaa testata vaikka ystävien kanssa. Rennossa ja tutussa seurassa on mukava testailla ja harjoitella. Kun itsellä on varmempi olo, on mukavampi osallistua hieman virallisempiinkin tilaisuuksiin.

Etätilaisuudesta jää fyysinen kohtaaminen pois, mutta sen ei kannata antaa haitata. Kohtaaminen tuntuu kohtaamiselta varsinkin, kun videot on päällä ja näkee toisten ilmeet ja eleet.

Etätilaisuuksiin osallistumista ja etäohjelmien käyttöä voi harjoitella myös digiopastajien kanssa. Voit löytää sopivan tahon SeniorSurfin Opastuspaikkakartalta (hakusanaksi: etäopastus).

Vinkkejä etätilaisuuksien järjestäjille

Oletko järjestämässä senioreille etätilaisuutta? Pohdituttaako, mitä niissä pitäisi osata huomioida? Ja minkälaisia ohjelmia on olemassa?

Tässä vinkit pähkinänkuoressa: Järjestä osallistujille mahdollisuuksien mukaan vapaamuotoinen tutustumistilaisuus valitsemaasi ohjelmaan. Etsi kohderyhmällesi sopivat ohjeet ohjelman käyttöön ja lähetä ne ennakkoon osallistujille. Rohkaise ja kannusta. Ole kärsivällinen.

SurfAreena

SurfAreena on valtakunnallinen, senioreita opastavien vapaaehtoisten digiopastajien kohtaamispaikka verkossa.

SeniorSurf järjestää SurfAreenalla Vertaistukea opastajalta opastajalle -keskustelutilaisuuksia kerran kuukaudessa ajankohtaisista, digiopastajien toivomista aiheista. Tilaisuuksissa tavataan eri puolilla Suomea toimivia digiopastajia, jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan uutta.

Tilaisuudet järjestetään Teamsissä ja ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi kalenterimerkinnän sekä osallistumislinkin.

Keskustelua käydään myös Digiopastajien SeniorSurf -Facebook-ryhmässä.
Siellä digiopastajat pääsevät kysymään neuvoja ja jakamaan opastuskokemuksia sekä kuulevat mm. digiopastajia koskevista tilaisuuksista ja kyselyistä. Tervetuloa mukaan!

Voit myös tilata Digiopastajien uutiskirjeen, joka muistuttaa tulevista SurfAreena-tapahtumista ja jakaa ajankohtaista tietoa seniorien opastamisesta kiinnostuneille!

Kiitos kuluneesta vuodesta! Tavataan taas ensi vuonna!

Kevään 2023 SurfAreenat

ma 16.1. klo 13-14.30 Verkkohuijaukset, yhteistyössä DNA Ilkka Tuominen
ke 15.2. klo 9.30-11 Valtakunnallinen etäopastuspalvelu
pe 17.3. klo 9.30-11 aihe avoin
to 20.4. klo 13-14.30 aihe avoin
ma 15.5. klo 9.30-11 aihe avoin

Anna palautetta

Kutsumme vapaaehtoiset ideoimaan ja antamaan palautetta vertaistapaamisista. Miten viimeksi onnistuimme? Mitä haluaisit seuraavaksi oppia ja miten? Missä asioissa tarvitset tukea tai jakaisit kokemuksia muiden kanssa? SurfAreena on teitä varten! Ole yhteydessä ja anna palautetta.

Menneet tilaisuudet ja materiaalit

SurfAreena. Digiopastajien kohtaamispaikka verkossa.

Osaamisen kehittäminen

Monet tahot järjestävät koulutuksia ja erilaisia webinaareja digiopastajille osaamisen kasvattamiseksi. Tämän listan lisäksi kannattaa aina tarkistaa myös oman alueen kansalaisopiston/työväenopiston ja kesäyliopiston tarjonta. Niistäkin löytyy jatkuvasti paremmin täsmäkoulutuksia suoraan digiopastajille!

Vertaistukea ja taitoja opastajille verkossa

 • SeniorSurf: SurfAreena. Valtakunnallinen, senioreita opastavien vapaaehtoisten digiopastajien kohtaamispaikka verkossa. Tietoiskuja, keskustelua ja vertaistukea opastajien toiveiden mukaan. Tilaa digiopastajien uutiskirje, niin saat muistutukset tulevista tapahtumista.
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV): Taitoja digituen antajalle. Joka kuun neljäntenä torstaina klo 14 – 15.30. Webinaarit käsittelevät eri asiakasryhmien huomioimista digituessa ja muita digituen antamiseen liittyviä teemoja.

Osaamismerkit

 • Digi- ja väestötietovirasto: Digituen osaamismerkki. Digitukijan perusosaaminen koostuu kolmesta osiosta, jotka auttavat oman osaamisen tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Opiskeltuasi kyseisen osion voit hakea siihen kuuluvaa osaamismerkkiä.
  1. Eettinen ohjeistus: Digituen antajan ja digituen saajan velvollisuudet sekä turvallisen ja laadukkaan digituen periaatteet.
  2. Ohjaustaidot: Digituki ja opastustilante on ennen kaikkea ihmisten kohtaamista, ei ainoastaan teknistä auttamista.
  3. Digitaidot: Koostuu yhteensä kuudesta osa-alueesta: laitteiden valinta ja käyttö, sovellusten käyttö ja hallinta, tiedonhaku ja -arviointi, turvallinen toiminta, vastuullinen toiminta sekä viestintä ja asiointi. Todenna osaaminen vastaamalla lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Tutustu taustalla olevaan Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistöön (Tieke).

Webinaareja ja verkkokursseja opastamisen tueksi

 • InPromptu-hanke: Digiohjauksen polulle -webinaarisarjan tallenteet (v.2021). Sisällöt ohjauksen suunnittelusta toteutukseen ja markkinointiin.
 • Jyväskylän yliopisto / MPK: Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi. Maksuton verkkokurssi (2 op) tarjoaa tietoa ja taitoa digiturvalliseen toimintaan ja sopii kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
 • SnellmanEDU: Ketterä oppija -valmennus. Maksuton 1-2kk verkko-opiskelu, räätälöi oma kokonaisuus, mm. Digiosaamisen perusteet, ajanhallinta, etätyötaidot, medialukutaidot.

Itseopiskelumateriaalia digiopastajille

 • Geronet-hanke: Tietopankki. Valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke
 • Yle: Digitreenit. Tietopankki johon kannatta tutustua. Selkeitä ohjeita. Selaa aiheittain.

Opastuksissa usein kysyttyjä kysymyksiä

Digiopastuksissa kysytään kaikkea mahdollista liittyen tietotekniikkaan, internetiin sekä palveluihin. On myös kysymyksiä, jotka toistuvat muita useammin. Tässä vuosien varrelta kysytyimmät aiheet vastauksineen videoina.

Lisää SeniorSurfin videoita

Lisää SeniorSurfin videoita löydät YouTubesta. Videot löytyvät Vanhustyön keskusliiton kanavalta omana soittolistanaan. Videoissa käsitellään konkreettisen opastusaiheiden lisäksi mm opastustoiminnan käynnistämistä sekä ikäihmisten rohkaisua digin käyttöön.

Haku